Republika Czeska, Republika Słowacja, Węgry

kermit , October 05 2017, 21:56
K
Znalazłem na stronie Urzędu Gminy tak piękny tekst, że postanowiłem go wkleić:

30 września przedstawiciele miast: Ludgeřovice (Republika Czeska), Tisovec (Republika Słowacka), Putnok (Węgry) oraz Gminy Nowy Żmigród spotkali się w Putnoku na Węgrzech w celu zadeklarowania chęci dalszej współpracy pomiędzy czterema partnerskimi miejscowościami. Podpisane porozumienie nawiązuje do zawartej 20 września 2013 r. w mieście Tisovec umowy o partnerskiej współpracy na lata 2013–2023.

Wójtowie i burmistrzowie zadeklarowali chęć: współpracy w dziedzinie kultury, sportu, edukacji i społeczeństwa obywatelskiego oraz współpracy gospodarczej i społecznej, wspólnego uczestnictwa w międzynarodowych programach, realizacji wspólnych projektów oraz wymiany doświadczeń w realizacji zadań samorządu terytorialnego i mieszkańców.

Uroczystość zbiegła się z obchodzonym po raz piąty w Putnoku Świętem Ziemniaka. Impreza była bogata w programy kulturalne, a na tamtejszej scenie gościnnie wystąpił żmigrodzki zespół śpiewaczy „Magurzanki”. Z wizytą, w ramach wymiany polsko-węgierskiej, gościły tam także rodziny, które corocznie przyjmują w swoich domach zaprzyjaźnione rodziny z Węgier.


I mam parę pytań... Kto za to płaci? I jakie to przynosi wymierne korzyści dla Gminy?
R
Wymierne korzyści? Hmm... Najważniejsza jest "wymiana doświadczeń" Przypomina mi się, jak to ładnych parę lat temu "szumnie" działała Lokalna Grupa Działania "Subregion Magurski", która miała bardzo szerokie plany, dzięki którym Gmina miała rosnąć w siłę, a jej mieszkańcy mieli żyć dostatniej. I pamiętam też tę wymianę "doświadczeń" w rodzaju: działacze z "Subregionu Magurskiego" pojechali gdzieś na Warmię i Mazury, a tamci przyjechali w Beskid Niski. Ale nie na wycieczkę, tylko na wymianę doświadczeń
K
"Subregion Magurski" pamiętam... A zwłaszcza tę "wymianę doświadczeń". Ale były pieniądze z UE na tego rodzaju idiotyzmy, to ludzie, zwłaszcza ci bardziej zaradni, z tego korzystali
© 2021 Obserwator Żmigrodzki