• Bądź aktywny w społeczeństwie. Działanie w grupie przynosi wiele korzyści i radości.
 • Masz prawo mieć swoje zdanie i wyrażać je ale uszanuj poglądy innych, oni też mają do tego prawo.
 • Czasem warto zatrzymać się, popatrzeć w dal ...
 • aby żyć pełnią życia.

11 Listopada 2018 r. - 100 lat odzyskania niepodległości

100 lat Niepodległej



Inwestycje gminne

Ranking zmian zadłużenia

Czytaj więcej: Ranking zmian zadłużenia

 

Czytaj więcej: Ranking zmian zadłużenia

Określenie „zadłużył gminę!” jest prawdopodobnie nie tylko najczęściej używanym, ale też najskuteczniejszym sposobem ataku na urzędującego wójta w każdej gminie zarówno w czasie kampanii wyborczej, jak też przy jakiejkolwiek dyskusji. Jest to tym bardziej skuteczne im mniejsza jest wiedza słuchaczy (a często i samego mówcy) o problemie finansów samorządowych. Korzystając z rankingu opublikowanego przez Pismo Samorządu „Wspólnota” przedstawiamy ranking zmian zadłużenia w latach minionej kadencji… Tworząc nasz powiatowy ranking uwzględnilismy tylko gminy wiejskie.

Przez wiele lat poziom zadłużenia samorządów dynamicznie wzrastał ale od pewnego czasu tendencja jest odwrotna. Szczyt zadłużenia zanotowano w końcu 2014 roku, a więc u progu zakończonej niedawno kadencji władz samorządowych. Od tego momentu poziom zadłużenia maleje. Bardzo powoli, ale jednak. W końcu 2017 roku (danych na koniec ubiegłej kadencji jeszcze nie ma) spadło do poziomu najniższego od 2010 roku. Warto podkreślić, że zmiana zachodząca w samorządach to trend odmienny od tendencji dotyczącej budżetu państwa i w ogóle całego długu publicznego. Przyczyny tego zwrotu są złożone. Mieści się w nich kilkuletnie spowolnienie w wydawaniu środków z programów unijnych, związane z pożyczaniem pieniędzy na wkład własny lub na prefinansowanie. Dochodzi do tego spadająca nadwyżka operacyjna w budżetach samorządowych, co przekłada się z kolei na zmniejszającą się zdolność kredytową – zarówno tę rozumianą ekonomicznie, jak i prawnie – w świetle art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Jako punkt początkowy rankingu został wybrany rok 2014. Z jednej strony jest to moment, w którym poziom zadłużenia w skali kraju był najwyższy. A jednocześnie był to początek ostatniej kadencji samorządowej. Poziom zadłużenia na koniec 2014 roku (wyrażony jako procent budżetu każdej JST) został porównany z zadłużeniem na koniec 2017 r. Innymi słowy pytamy o to, jak w poszczególnych gminach, powiatach i województwach zmieniał się poziom długu. Wartości ujemne wskaźnika oznaczają spadek (wyrażony w punktach procentowych), a wartości dodatnie – wzrost zadłużenia (także w punktach procentowych). Przykładowo, jeśli w jakiejś gminie wskaźnik zadłużenia na koniec 2014 roku wynosił 51 procent, a pod koniec 2017 r. – 39 procent, to wartość naszego wskaźnika wynosi -12. W rankingu zostały uwzględnione 1555 gmin wiejskich, a im niższe miejsce w rankingu tym większy postęp w obniżaniu zadłużenia. Z drugiej jednak strony, postęp w obniżaniu zadłużenia jest bardzo często efektem wstrzymania bądź nierealizowania inwestycji. I dlatego, zawsze należy zadać sobie pytanie o to, co jest ważniejsze: jak najlepsze miejsce w rankingu obniżania zadłużenia czy realizowane inwestycje?

zmiana poziomu zadłużenia miedzy 2014 a 2017 rokiem

(zadłużenie ogółem jako procent dochodów budżetowych)

miejsce

gmina

zmiana w punktach procentowych

758

Jasło

- 7,59

837

Osiek Jasielski

- 8,94

885

Brzyska

- 9,64

939

Skołyszyn

- 10,29

943

Nowy Żmigród

- 10,32

1132

Krempna

- 13,06

1198

Tarnowiec

- 14,24

1340

Dębowiec

- 18,10

Powiatowy lider

Czytaj więcej: Powiatowy lider

Priorytety inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego ewoluowały przez lata. W pierwszych kadencjach samorządu szczególną wagę przywiązywano do dość egzotycznych z dzisiejszego punktu widzenia sektorów, jak telefonizacja i gazyfikacja. W dobie powszechnie dostępnych i używanych telefonów komórkowych aż trudno wyobrazić sobie czasy, gdy w całej wsi był tylko jeden telefon… Potem był okres inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych, którego nasza gmina nie wykorzystała a od jakiegoś czasu wysoko w hierarchii potrzeb są inwestycje transportowe, w tym drogowe. Od ponad dekady coraz więcej samorządów koncentruje się na przedsięwzięciach w zakresie kultury, sportu i rekreacji. Niestety, mieszkamy w gminie, która nie wykorzystała paru szans wtedy, gdy była na to okazja, więc teraz staramy się odrobić te cywilizacyjne zaległości. I zamiast np. budować piękną i nowoczesną infrastrukturę sportową, musimy – i to jeszcze przez parę lat - budować kanalizację…

Pismo Samorządu Terytorialnego Wspólnota opublikowało ranking wydatków inwestycyjnych samorządów za lata 205-2017. Jak podają autorzy raportu, trudno jest dzisiaj sformułować jakąś uniwersalną zasadę, która będzie odpowiadała na pytanie, jakie inwestycje w największym stopniu mogą przyczynić się do rozwoju. Na poziomie ogólnym trzeba się ograniczyć do brzmiącego banalnie, ale prawdziwego stwierdzenia: to zależy od warunków lokalnych. W zależności od nich poszczególne samorządy mogą potrzebować zupełnie innych działań. Jak wynika z zestawienia, wśród gmin powiatu jasielskiego gmina Nowy Żmigród zachowała pozycje lidera, pomimo, że nakłady inwestycyjne w przeliczeniu na 1 mieszkańca (per capita) w porównaniu do poprzedniego badania obejmującego lata 2013-2015 spadły o 12,58 zł. Na czele rankingu gmin wiejskich, tradycyjnie, gmina Kleszczów z wprost niewyobrażalną kwotą 12 860, 62 zł (dla porównania: Rzeszów – 1652,10 zł); na 13 miejscu najlepsza wśród podkarpackich gmin Solina…

gmina 2013/2015 2014/2016 2015/2017  średnie wydatki inwestycyjne per capita 2015-2017 w zł
Kleszczów 1 1 1 12 860,62
Solina  65 71 13 1 755,10
Nowy Żmigród 708 630 663 532,42
Brzyska 997 1017 881 452,83
Dębowiec 1000 1162 937 430,93
Skołyszyn 1185 998 956 424,3
Tarnowiec 1217 1114 1037 398,48
Jasło gmina 1468 1369 1133 365,23
Krempna 434 760 1225 320,17
Osiek Jasielski 295 773 1511 153,41

Prawdziwego mężczyznę poznaje się…

Czytaj więcej: Prawdziwego mężczyznę poznaje się…

… po tym, jak skończył a nie po tym jak zaczął – ten słynny bon mot Leszka Millera (dla tych, co nie pamiętają: kiedyś w Polsce w zamierzchłych czasach rządziło SLD w koalicji, a jakżeby inaczej?, z PSL) przyszedł mi na myśl, gdy na jednym z jasielskich portali przeczytałem dyskusję o tym, który z wójtów naszej Gminy ma większe zasługi w budowie hali sportowej w Nowym Żmigrodzie. Jako, że nasz portal, jest nie tylko niezależny od wszystkich organów władzy wszelkiej, ale też lubimy wyjaśniać sprawy do końca, więc przedstawiamy wyniki naszych ustaleń.

rok

nakłady finansowe ze środków Gminy

wójt

2009

42 700,00

Krzysztof Augustyn

2010

42 812,00

Krzysztof Augustyn

2011

0,00

Krzysztof Augustyn

2012

4 797,00

Krzysztof Augustyn

2013

8 584,25

Krzysztof Augustyn

2014

0,00

Krzysztof Augustyn/Grzegorz Bara

2015

190 391,87

Grzegorz Bara

2016

1 650 508,37

Grzegorz Bara

2017

1 811 358,44

Grzegorz Bara

2018

682 779,75

Grzegorz Bara


Jak łatwo można policzyć, ze środków własnych Gminy na budowę hali sportowej wydano łącznie 4 433 931,68 zł. Za rządów Wójta Krzysztofa Augustyna przez 5 lat (rok 2014 pominęliśmy, choć G. Bara objął rządy nad Gminą 5 grudnia 2014 roku) na budowę hali wydano 98 893,25 zł; w ciągu 4 lat rządów G. Bary na budowę hali wydano 4 335 038,43 zł. Ponad 43 razy więcej… Jak widać z tego zestawienia: jeden wójt budował, a drugi wybudował!

Łężyny wśród beneficjentów!

Czytaj więcej: Łężyny wśród beneficjentów!

69 gmin z terenu województwa podkarpackiego otrzyma dofinansowanie na łączną kwotę ponad 681 tys. zł w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi. Pieniądze przeznaczone zostaną m.in. na siłownie plenerowe, modernizacje wiejskich świetlic czy organizację dożynek.

Miło nam poinformować, że jedną z miejscowości, która otrzyma środki finansowe są Łężyny, które dostaną 10 tys. zł na „doposażenie części gastronomicznej Domu Ludowego w niezbędny sprzęt i urządzenia”. Pomoc finansowa ze środków budżetu województwa dla gminy wynosi maksymalnie 50% całkowitej wartości zadania (w przypadku Łężyn deklarowana wartość projektu wynosiła 21 470,44 zł) i nie może przekroczyć 10 000 zł. W tegorocznym naborze wzięło udział 97 gmin, które złożyły wnioski o przyznanie pomocy. Celem Programu jest wspieranie obszarów wiejskich związanych z rozwijaniem pozarolniczych form aktywności mieszkańców wsi. Zakłada on integrację i aktywizację społeczności wiejskiej poprzez realizację działań mających na celu zaspokajanie potrzeb społecznych i kulturalnych oraz zachowania dziedzictwa kulturowego a także modernizacji przestrzeni wiejskiej.

b_250_250_16777215_00_images_inwestycje.JPG

Powiatowy lider

Priorytety inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego ewoluowały przez lata. W pierwszych kadencjach samorządu szcz....

Czytaj więcej:
b_250_250_16777215_00_images_phocagallery_hala_sportowa_edmund_288.jpg

Prawdziwego mężczyznę poznaje się…

… po tym, jak skończył a nie po tym jak zaczął – ten słynny bon mot Leszka Millera (dla tych, co nie pamięt....

Czytaj więcej:
b_250_250_16777215_00_images_lezyny.jpg

Łężyny wśród beneficjentów!

69 gmin z terenu województwa podkarpackiego otrzyma dofinansowanie na łączną kwotę ponad 681 tys. zł w ramach Podkarpack....

Czytaj więcej:

Najnowsze komentarze

 • Między powołaniem a wyborem
  • redaktor redaktor 17.04.2019 20:30
   Powołanie sołtysów bez głosowania; możliwość głosowania przez ludzi, którzy ...

   Czytaj więcej...

    
  • redaktor redaktor 17.04.2019 20:22
   Z całym szacunkiem ale publikowane przez nas teksty wymagają "nieco" więcej pracy ...

   Czytaj więcej...

    
  • kermit kermit 16.04.2019 14:23
   Statuty sołectw mówią, że "prawo wybierania ma każdy mieszkaniec sołectwa, ktory ...

   Czytaj więcej...

    
  • Kasiek Kasiek 16.04.2019 14:03
   Przecież sytuacja, gdy ktoś nie mieszka w miejscowości od lat a tylko przyjeżdża ...

   Czytaj więcej...

 • To inaczej powinno być
  • redaktor redaktor 17.04.2019 20:25
   Strajk zorganizowany przez ZNP i FZZ stracił jakikolwiek sens w momencie w którym ...

   Czytaj więcej...