Portal

Poczta głosowa

Jeśli chcesz poinformować nas o sprawie, która jest dla Ciebie ważna i godna opublikowania na ngrod.pl możesz zostawić nam wiadomość głosową dzwoniąc pod nr tel.:

13 491 23 45

Opłata za połączenie jak na telefony stacjonarne wg cennika Twojego operatora.

Użytkownicy mogą wykonać połączenie bezpłatnie.

 

 


Na pewno ją odsłuchamy. Wysłanie wiadomości głosowej nie jest równoznaczne z opublikowaniem jej na ngrod.pl

Maksymalna długość nagrania to 1 min.

 

Dodaj komentarz
Pamiętaj o najważniejszej zasadzie Regulaminu forum i komentarzy: (...) nie obrażaj nikogo ani nie groź nikomu – naruszasz w ten sposób dobra osobiste osób trzecich (...)
Publikując swój komentarz wyrażasz zgodę na przestrzeganie zasad Regulaminu.
Pełna treść Regulaminu forum i komentarzy znajduje się tutaj.


© 2019 Obserwator Żmigrodzki