• Bądź aktywny w społeczeństwie. Działanie w grupie przynosi wiele korzyści i radości.
 • Masz prawo mieć swoje zdanie i wyrażać je ale uszanuj poglądy innych, oni też mają do tego prawo.
 • Czasem warto zatrzymać się, popatrzeć w dal ...
 • aby żyć pełnią życia.

11 Listopada 2018 r. - 100 lat odzyskania niepodległości

100 lat Niepodległejb_250_250_16777215_00_images_subwencja-oswiatowa.png

Bardzo często z ust prominentnych przedstawicieli władz samorządowych daje się słyszeć słowa-wytrychy w rodzaju „część oświatowa subwencji ogólnej” czy „część wyrównawcza subwencji ogólnej”. W zasadzie słuchacze robią wtedy tzw. dobrą minę do złej gry i udają, że wszystko dobrze rozumieją.

Czy aby naprawdę? Pragnąc, aby Czytelnicy „Obserwatora Żmigrodzkiego” byli świadomymi obywatelami, przygotowaliśmy krótki tekst, który w maksymalnie prosty sposób ma te zawiłości gminnych dochodów wytłumaczyć.

W teorii wszystko jest bardzo proste: każda gmina powinna osiągać takie dochody własne, by mogła z nich finansować wszelkie zadania, które na nią nakładają przepisy prawa. W praktyce jednak, dochody własne nie mogą być wyłącznym i wystarczającym źródłem finansowania zadań samorządu terytorialnego. Jednym z mechanizmów wyrównywania szans biedniejszych samorządów jest subwencja, która często stanowi podstawę działalności finansowej JST, gdyż w wielu gminach udział subwencji jest znacznie wyższy niż poziom dochodów własnych. Generalnie, można by rzec, że bez subwencji państwa znakomita większość gmin, zwłaszcza wiejskich, musiałaby zaprzestać działalności pod koniec pierwszego kwartału. Jak zatem można zauważyć, subwencja jest jednym z istotnym, jeżeli nie najistotniejszym źródłem dochodów gmin. Jednym z niewątpliwych jej plusów (nie dotyczy to subwencji oświatowej, która działa w oparciu o nieco inne zasady) jest brak konieczności przedstawiania władzom państwowym celów, na które jest ona przeznaczona, co sprawia, że władze samorządowe mogą poczuć pewnego rodzaju suwerenność w kwestii finansowej. Statystyki wskazują, że udział subwencji ogólnej w dochodach ogółem gmin utrzymuje się, od pięciu lat, na względnie zbliżonym poziomie. Największy udział subwencji w dochodach ogółem został zanotowany wśród gmin wiejskich, wśród których 98% jednostek otrzymuje subwencję wyrównawczą.

W połowie stycznia br. Ministerstwo Finansów opublikowało planowane roczne wskaźniki wysokości subwencji oraz wskaźnik udziału gmin w podatku PIT płaconym przez mieszkańców. Zwłaszcza ten ostatni wskaźnik jest interesującym materiałem do analizy poziomu zamożności mieszkańców (wskaźnik na 2018 rok wynosi 37,98%, co oznacza, że taka część z płaconych przez nas podatków dochodowych zasila budżet gminy w której mieszkamy i to jest właśnie nasz najbardziej bezpośredni wpływ na dochody gminy). Jak widać z zestawienia, pod względem wysokości subwencji Gmina Nowy Żmigród plasuje się na 3 miejscu wśród gmin powiatu jasielskiego, a pod względem wysokości przychodów z podatku PIT na miejscu 5.

 

gmina

projektowana subwencja ogólna na 2018 rok w zł

 

udział w podatku PIT

ogółem

cześć oświatowa

część wyrównawcza

część równoważąca

Jasło

17 838 254

8 598 029

8 867 332

12 893

8 936 107

Brzyska

11 021 089

5 835 287

4 865 652

0

2 409 824

Dębowiec

15 450 714

8 099 987

6 919 068

431 659

3 220 375

Kołaczyce

15 209 438

8 491 280

6 340 341

377 817

3 539 443

Krempna

2 982 979

1 246 172

1 655 515

81 292

498 538

Nowy Żmigród

15 709 457

7 642 109

7 609 968

457 380

3 362 552

Osiek Jasielski

9 011 075

4 245 454

4 433 049

332 572

1 632 288

Skołyszyn

18 082 680

10 919 611

6 879 504

283 565

6 230 604

Tarnowiec

13 313 437

7 803 123

5 367 692

142 622

4 546 537


Część wyrównawczą subwencji ogólnej podstawowej otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego wszystkich gmin w przeliczeniu na 1 mieszkańca kraju. Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2016 r. oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny. W 2018 r. kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzyma 1886 gmin, z tego: 139 miast, 454 miasta i gminy oraz 1 293 gminy. Kwotę uzupełniającą otrzymują zaś tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia, ustalona według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy, niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. W 2018 r. kwotę uzupełniającą otrzyma 1786 gmin, z tego: 7 miast, 454 miasta i gminy oraz 1 325 gmin.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowana na rok 2018 wynosi 43 079 335 tys. zł i jest większa w porównaniu do kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej na rok 2017 o 2,8%. W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2018 zostały uwzględnione m.in. zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5% od 1 kwietnia 2018 roku. Subwencja oświatowa otrzymywana przez JST pozwalała w 2016 r. na pokrycie przeciętnie 68,09% wydatków na oświatę realizowanych przez samorządy.

Część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin do budżetu państwa oraz kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej dla tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150% wskaźnika. Wpłata, które dokonują bogatsze gminy na rzecz biedniejszych nosi popularną nazwę „janosikowego” i budzi coraz większe kontrowersje. Zwłaszcza wśród tych samorządów, które muszą dzielić się z innymi. Jako ciekawostkę można podać, że 159 gmin w województwie podkarpackim łącznie z tego tytułu wpłaciło do budżetu państwa w sumie 215 712 zł (gmina Solina), podczas, gdy gmina Kleszczów wpłaciła 50 353 805 zł! W 2018 r. część równoważącą otrzyma 1 515 gmin, z tego: 180 miast, 477 miast i gmin oraz 858 gmin. Wskaźnikiem poziomu zamożności gmin jest tzw. wskaźnik G, który wynosi 1 668,68 a w przypadku gminy Nowy Żmigród tylko 618,93, co wskazuje na niski poziom zatrudnienia mieszkańców, niskie wynagrodzenia (praca na „czarno”) oraz niewielką ilość podmiotów gospodarczych.

W 2018 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynosić będzie 37,98%. W całym kraju 77 gmin wiejskich będzie miało dochody z tego tytułu mniejsze niż milion zł. Najmniejsze dochody z podatku od osób fizycznych, poniżej pół miliona złotych, zasilą budżety trzech gmin: Przytuł w woj. podlaskim (419 tys. zł), Podedwórza w woj. lubelskim (469 tys.) oraz Krempnej w woj. podkarpackim (499 tys. zł).

Dodaj komentarz

Pamiętaj o najważniejszej zasadzie Regulaminu forum i komentarzy: (...) nie obrażaj nikogo ani nie groź nikomu – naruszasz w ten sposób dobra osobiste osób trzecich (...)
Publikując swój komentarz wyrażasz zgodę na przestrzeganie zasad Regulaminu.
Pełna treść Regulaminu forum i komentarzy znajduje się tutaj.


Kod antyspamowy
Odśwież

Komentarze  

Kryśka
+8 # Kryśka 2018-02-01 10:23
Myślałam, że jest tylko punkt G... :)
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
redaktor
-1 # redaktor 2018-02-04 18:25
Dla gmin jednak bardziej interesujący jest współczynnik G :)
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
Kryśka
+2 # Kryśka 2018-02-05 13:13
Zadowolenie mieszkanek Gminy liczy się mniej??? Co za męski szowinizm!!!
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
Janio
-1 # Janio 2018-02-01 22:37
Ciekawy tekst.Naprawde.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
piłkarz
+6 # piłkarz 2018-02-02 07:48
Biedna ta gmina Krempna!
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
Piotr
+7 # Piotr 2018-02-02 09:13
Czy nasza gmina prowadzi jakiekolwiek działania wspierające przedsiębiorczość mieszkańców?
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
redaktor
-1 # redaktor 2018-02-04 18:24
Strona Urzędu Gminy czasami podaje informacje o różnego rodzaju Programach przeznaczonych przede wszystkim dla "osób biernych zawodowo"...
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
43377634_s_200.jpg

To inaczej powinno być

Jedna z tzw. prawd objawionych głosi, że każdy człowiek, niezależnie od tego ile zarabia, chciałby zarabiać więcej. Zaak....

Czytaj więcej:
b_250_250_16777215_00_images_beskid.jpg

Śladem nieistniejących wsi i legend

  Piękna, słoneczna pogoda towarzyszyła uczestnikom wycieczki, która w sobotę 23 marca wyruszyła na trasę....

Czytaj więcej:
b_250_250_16777215_00_images_absurd.jpg

Nasza mała kraina absurdu

  Działalność żmigrodzkiego GOK-u od lat budzi mniejsze czy większe kontrowersje. I to kontrowersje ze wszech mi....

Czytaj więcej:
bukowina.png

Szukam, szukania mi trzeba…

Wypełniona do ostatniego miejsca sala GOK w Nowym Żmigrodzie owacją na stojąco podsumowała występ zespołu Wolna Grupa ....

Czytaj więcej:
b_250_250_16777215_00_images_kobieta.png

Matriarchat w wersji bardzo light

Według danych GUS z 31 grudnia 2017 roku, kobiety stanowią nieznaczną większość (50,2%) mieszkańców gminy Nowy ....

Czytaj więcej:
b_250_250_16777215_00_images_DSC03000.jpg

Żmigrodzki Klub Górski proponuje…

  18 października 2018 roku w Nowym Żmigrodzie został powołany Żmigrodzki Klub Górski, którego cel....

Czytaj więcej:
b_250_250_16777215_00_images_sotys.png

Przed wyborami sołtysów

  W lutym 2015 roku Rada Gminy przyjęła Statuty Sołectw. Zgodnie z tym dokumentem, wybory sołtysów przeprow....

Czytaj więcej:
phoca_thumb.jpg

Koszty i zyski

  Otwarcie w 2018 roku – po ponad 9 latach budowy – Hali Sportowej w Nowym Żmigrodzie niemalże od ra....

Czytaj więcej:
b_250_250_16777215_00_images_interpelacja.jpg

Kategoria: niedopowiedzenia…

    24 stycznia br. portal jaslo4u.pl poinformował, iż radny powiatowy Grzegorz Pers złożył na ręce Staros....

Czytaj więcej:

Najnowsze komentarze

 • Między powołaniem a wyborem
  • redaktor redaktor 17.04.2019 20:30
   Powołanie sołtysów bez głosowania; możliwość głosowania przez ludzi, którzy ...

   Czytaj więcej...

    
  • redaktor redaktor 17.04.2019 20:22
   Z całym szacunkiem ale publikowane przez nas teksty wymagają "nieco" więcej pracy ...

   Czytaj więcej...

    
  • kermit kermit 16.04.2019 14:23
   Statuty sołectw mówią, że "prawo wybierania ma każdy mieszkaniec sołectwa, ktory ...

   Czytaj więcej...

    
  • Kasiek Kasiek 16.04.2019 14:03
   Przecież sytuacja, gdy ktoś nie mieszka w miejscowości od lat a tylko przyjeżdża ...

   Czytaj więcej...

 • To inaczej powinno być
  • redaktor redaktor 17.04.2019 20:25
   Strajk zorganizowany przez ZNP i FZZ stracił jakikolwiek sens w momencie w którym ...

   Czytaj więcej...