21 Comments

W czasach słusznie minionych jednym z najpopularniejszych haseł, jakie można było spotkać w tzw. przestrzeni publicznej, brzmiało „Alkohol twój wróg!”, na co złośliwcy odpowiadali „Lej wroga w pysk”. Walka z wrogiem przybierała różne oblicza, m.in. wprowadzono swego czasu możliwość zakupu alkoholu od 13-tej, co w obecnej rzeczywistości jest zwyczajnie niemożliwe do wyobrażenia. Alkohol jest powszechnie dostępny i powszechnie spożywany ale ta walka toczy się dalej i na poziomie gmin przybiera postać Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest społeczną komisją, która działając na podstawie ustaw: o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz przeciwdziałaniu narkomanii prowadzi działania związane z profilaktyką i rozwiazywaniem problemów alkoholowych osób uzależnionych od alkoholu. Prawo nie precyzuje liczby członków oraz wysokości wynagrodzenia za prace w komisji. Takie rozwiązania dają możliwość władzom gminy powoływania w jej skład dowolnych osób.

Jako, że prawo nie precyzuje liczby członków GKRPA, to w gminie Nowy Żmigród (według stanu na dzień 17 kwietnia br.) GKRPA liczy sobie 9 osób. Jako, że prawo nie precyzuje też wysokości wynagrodzenia za pracę w tej społecznej komisji to w naszej gminie członek i sekretarz GKRPA dostają po 450 zł brutto a jej przewodniczący 550 zł. Jesteśmy bogatą gminą, więc nie ma się co dziwić, że w 2023 roku wynagrodzenia członków GKRPA stanowiły 1/3 kosztów jej działalności! By nie być gołosłownym: wydatki na realizacje statutowych zadań – 91 669,44 zł a wynagrodzenia i składki – 51 148,82 zł. Jakby na to nie popatrzeć, jakby tego nie liczyć, to wychodzi, że wydanie każdych 2 złotych kosztuje 1 zł. Nie ma co ukrywać: społeczna walka z alkoholizmem pozwala sobie dorobić. Zwłaszcza, że szkolenie trwa raptem kilka godzin ale pozostaje ten drobny szczegół: co zrobić, by wójt zechciał nam dać taką w sumie całkiem dobrze płatną „fuchę”? Piszę „fuchę” świadomie, bo z tych prawie 142 tys. zł wydanych na przeciwdziałanie alkoholizmowi to tak naprawdę w sposób zgodny z celami wydano niewiele ponad 11 tys. zł. Bo z całym szacunkiem, ale sfinansowanie imprez typu Dzień Otwartych Strażnic na które wydano 8 tys. zł czy Smocze Wakacje (7 420 zł) mają tyle wspólnego z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, co mój tekst.

W 2023 roku odbyło się 16 posiedzeń podczas których rozpatrzono 117 spraw. Liczba spraw robi imponujące wrażenie, ale otwartym pozostaje pytanie, ile z nich rzeczywiście było rozwiazywaniem problemów a ile podejmowaniem decyzji o wydaniu pieniędzy (57 przypadków?), bo na coś je trzeba wydać?

Jako, że w działalności GKRPA nic się nie zmieni, to nadeszła w końcu pora wymienić skład żmigrodzkiej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

- Ryszard Szarzyński – przewodniczący GKRPA

- Gabriela Dąbrowska – sekretarz GKRPA

- Halina Pietruś

- Wiesław Rogowski

- Adam Durał

- Ewelina Paluch

- Piotr Kudłaty

- Krystyna Źrebiec

- Maria Adamska

Jakby ktoś chciał podzielić się informacjami o, że się tak wyrażę, całkowicie przypadkowymi związkami towarzysko-rodzinnymi między członkami GKRPA a wójtem i pracownikami UG to może to zrobić w komentarzach… 😊

32 Comments

Katarzyna Reichert i Grzegorz Bara zmierzą się w pojedynku o fotel wójta gminy Nowy Żmigród. Stawka jest wysoka i wcale nie chodzi o jakieś wydumane „dobro wspólne” i inne tego typu bajery mające przyciągnąć elektorat do urny, tylko o te ponad 1,2 miliona złotych, które można zarobić pełniąc funkcję wójta w ciągu 5-letniej kadencji. I do tego w formie bonusu, bezpośredni wpływ na życie ponad 100 osób: kierowników, dyrektorów i pracowników wszelkich gminnych i podlegających gminie urzędów i instytucji.

Kandydaci spotkali się już w wyborach na wójta w 2018 roku, w których zwycięstwo odniósł Grzegorz Bara, zdobywając 3127 głosów i – mówiąc wprost – nokautując swoich trzech ówczesnych rywali z których Katarzyna Reichert zdobyła 278 głosów. Oczywiście, przez 5 lat kadencji trochę się zmieniło; w wiek wyborczy weszło kolejne kilka roczników i być może (ech, to optymistyczne założenie…), dzięki działalności Obserwatora Żmigrodzkiego wzrosła praktyczna znajomość funkcjonowania samorządu terytorialnego (tak z poziomu 0,10 na poziom 0,11). Inne zmiany trudno zauważyć, więc realnie patrząc, Grzegorz Bara powinien wygrać te wybory ze zdecydowaną przewagą. Realia są takie, że na jego rzecz będą pracować wszystkie osoby, które swoje stanowiska i swoje miejsca pracy zawdzięczają jego osobie. I nie tylko one, ale także ich rodziny i znajomi. W każdych wyborach, a zwłaszcza samorządowych, chodzi przecież o to samo: jedni chcą obronić swoje stanowiska w lokalnej strukturze władzy a drudzy chcą ich pozbawić i zająć ich miejsce. Wiecie, czym się różni „sitwa” od „dobrze zorganizowanego zespołu”? Gdy my rządzimy to jest „dobrze zorganizowany zespół” a gdy rządzą oni to jest „sitwa”. Oczywiście, nikt – będący przy zdrowych zmysłach – nie powie, że chodzi o zwykłe ordynarne pieniądze, bo elektorat uwielbia być mamiony złudzeniami, więc używa się takich pięknych słów-wytrychów: dobro wspólne czy razem dla gminy. Im bardziej przyziemne cele, tym piękniejsze słowa. Oczywiście, to nie będzie dobra sytuacja, gdy urzędujący wójt znokautuje swoją rywalkę albo, gdy do Rady Gminy znowu zostaną wybrani ci sami milczący i nieporadni kandydaci od których się roi w komitecie wyborczym Razem dla Gminy Nowy Żmigród, bo w każdym układzie władzy powinna istnieć jakaś równowaga a decyzje zapadać w drodze uzgodnień. W tej chwili mamy przecież taką sytuację, że to, co urzędujący wójt powie dla radnych jest rzeczą świętą, którą przegłosowują jednogłośnie. Gdy wójt się pomyli, radni – solidarnie – pomylą się także. Idąc na wybory – jeżeli komuś będzie się chciało – pamiętajmy też, że wybieramy swoich przedstawicieli a nie swoich władców. Podkreślę: przedstawicieli od których mamy prawo żądać, a nie tych, których mamy obowiązek wyłącznie słuchać. I zachwycać się każdą ich decyzją.

11 Comments

Zgodnie z kalendarzem wyborczym termin zawiadamiania Państwowej Komisji Wyborczej lub właściwego komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego mija 12 lutego 2024 roku, więc możemy przedstawić listę komitetów wyborczych, które zamierzają wystawić swoich kandydatów w najbliższych wyborach samorządowych.

W gminie Nowy Żmigród zostało zarejestrowanych 6 komitetów wyborczych z których przedstawiciele 2 (albo 3?) zamierzają zapewne ubiegać się tylko o mandat radnego. Oczywiście, należy pamiętać, że kandydatów na radnych czy wójta mogą też wystawiać komitety wyborcze zarejestrowane na szczeblu ogólnopolskim, chociaż często zdarza się, że kandydat reprezentujący jakąś partię woli bezpiecznie ukryć się w jakimś lokalnym komitecie uznając, że to da mu większe szanse na wybór...

- Nasza Gmina Nasz Wspólny Dom w Starym Żmigrodzie - pełnomocnik Krzysztof Potera

- KW Marcina Musiała w Nienaszowie - pełnomocnik Zuzanna Welcer

- Razem Dla Gminy Nowy Żmigród w Mytarzy - pełnomocnik Stanisław Stopa

- KW Wspólnie dla Gorzyc - pełnomocnik Marta Baran

- KW Razem dla Nowego Żmigrodu - pełnomocnik Maksymilian Stodolak

- KW Razem dla Kątów - pełnomocnik Joanna żarnowska-Chopiak

 

5 Comments

Liczba ludności rezydującej w Polsce w 2060 r. wyniesie 32,9 mln – wynika z prognozy demograficznej Głównego Urzędu Statystycznego. W porównaniu do 2022 r. oznacza to spadek populacji o 4,8 miliona, czyli o 12,7%.

- Oprócz ujemnego przyrostu naturalnego będziemy obserwować dalsze niekorzystne zmiany w strukturze ludności według wieku oraz zmniejszanie się liczebności kobiet w wieku rozrodczym. Osoby w wieku 65 lat i więcej będą stanowiły około 30% populacji, a ich liczba wzrośnie o 2,5 miliona w porównaniu do 2022 r. Z kolei kobiety w wieku prokreacyjnym w 2060 r. w będą stanowiły jedynie 71% stanu z 2022 r. – zaznaczono w raporcie.

Zgodnie z prognozą GUS nadal postępować będzie proces starzenia się ludności Polski. Do 2060 roku o ponad 2,5 miliona w porównaniu do 2022 r. wzrośnie liczba osób w wieku 65 lat i więcej, co oznacza wzrost o 34,2%. W tym samym okresie liczba mieszkańców w wieku 80 lat i więcej podwoi się. Ogółem osoby w wieku 65 lat i więcej będą stanowiły około 30% populacji. Z kolei kobiet w wieku prokreacyjnym w 2060 r. będzie o blisko jedną trzecią (29,2%) mniej niż w 2022 r.

Wiadomą rzeczą jest, że z takiego raportu, każdy będzie mógł wyciągnąć własne wnioski: zwolennicy podniesienia wieku emerytalnego będą – oczywiście, w trosce o poziom życia emerytów – chcieli podnieść wiek emerytalny; inni powiedzą, że jedynym rozwiązaniem jest wpuszczenie "inżynierów i lekarzy" przypływających do Europy pontonami z Afryki, jeszcze inni powiedzą, że lokalne samorządy powinny zacząć tworzyć ofertę dla coraz liczniejszej grupy emerytów; ktoś powie, że trzeba tworzyć warunki do tego, by młodzi ludzie chcieli tu zostać, a znakomita większość ma to wszystko w tzw. głębokim poważaniu.

Spadek populacji będzie dotyczył praktycznie wszystkich województw, oprócz województwa mazowieckiego. Jako, że wszelkie raporty uwzględniające odległe perspektywy obdarzone są sporą dozą błędu, przedstawiamy pespektywy demograficzne na kilka najbliższych lat, by każdy – za jakiś czas – mógł sobie sprawdzić prognozy z realiami.

gmina 2022 2023 2024 2025 2040
Jasło miasto 33 100 32 817  32 518  32 228 27 677 
 Brzyska  6 357 6 290   6 238 6 178  5 321 
 Dębowiec 8 808  8 808  8 801  8 805  8 876 
 Jasło gmina 15 952  15 897  15 836  15 774 14 750
 Kołaczyce 8 638  8 557  8 483  8 404  7 067 
Krempna  1 716  1 705 1 683  1 664  1 387 
 Nowy Żmigród 8 722 8 610  8 503  8 408  6 923 
Osiek Jasielski  5 179  5 127 5 077 5 023 4 098 
Skołyszyn  12 071  11 975 11 879 11 778 10 446 
Tarnowiec  9 039 8 999   8 961 8 929  8 377 

 

Gdyby uważnie porównać dane z 2022 z perspektywą 2040 roku to jedyną gminą, która odnotuje dodatni przyrost mieszkańców będzie Dębowiec…

 

INFO

 • Drodzy społecznicy…

  W czasach słusznie minionych jednym z najpopularniejszych haseł, jakie można było spotkać w tzw. przestrzeni publicznej, brzmiało „Alkohol twój wróg!”, Read More
 • Władza i pieniądze

  Katarzyna Reichert i Grzegorz Bara zmierzą się w pojedynku o fotel wójta gminy Nowy Żmigród. Stawka jest wysoka i wcale Read More
 • Czas wyborów

  Zgodnie z kalendarzem wyborczym termin zawiadamiania Państwowej Komisji Wyborczej lub właściwego komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego mija 12 lutego Read More
 • Demograficzne perspektywy

  Liczba ludności rezydującej w Polsce w 2060 r. wyniesie 32,9 mln – wynika z prognozy demograficznej Głównego Urzędu Statystycznego. W Read More
 • Osiek przed Krempną

  Są czasami publikowane rankingi, które – przynajmniej z punktu widzenia lokalnych władz samorządowych – powinny być zamilczane. Bo po co Read More
 • Najważniejsza jest stabilność?

  Gmina Nowy Żmigród utrzymała swoje stabilne 1483 miejsce w kategorii „gminy wiejskie” w najnowszych rankingu „Wydatków inwestycyjnych samorządów 2020-2022” pozostawiając Read More
 • Żmigrodzki rynek

  Rozstrzygnięto ósmą edycję Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Kwota dofinansowania to blisko 26 mld zł. Wnioski o wsparcie inwestycji mogły składać Read More
 • Darowanemu koniowi nie patrzy się w zęby

  W piątek, 15 września ogłoszono wyniki VI edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych dedykowanego samorządom, w których funkcjonowały Państwowe Przedsiębiorstwa Gospodarki Read More
 • Dzieci czekają – urzędnikom się nie spieszy

  Zgodnie z ustawą o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, do końca 2023 roku wszyscy uczniowie czwartych klas szkół Read More
 • Aures multorum veritati clausae sunt

  Krempna i Jasło były jedynymi gminami wiejskimi powiatu jasielskiego w których w porównaniu z ubiegłym rokiem zanotowano postęp w jakości Read More
 • Nasi drodzy urzędnicy

  Nie będzie zapewne zdradzeniem jakiejś kolejnej gminnej tajemnicy, jeżeli napiszemy, że praca w urzędzie gminy stanowiła i dla wielu osób Read More
 • 6 tysięcy złotych na studnię

  Już od parunastu dni, bo od 6 kwietnia 2023 roku, można składać do Urzędu Gminy w Nowym Żmigrodzie wnioski o Read More
 • Autobus z promilami

  Funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Nowym Żmigrodzie zatrzymali kierowcę szkolnego autobusu, który przewoził dzieci. Okazało się, że 42-latek kierował pojazdem Read More
 • A potem ogłosimy konkurs

    W teorii konkurs polega na tym, że paru zainteresowanych składa swoje wnioski, a wygrywa ten, który był najlepszy. Tak Read More
 • Ekologia i ekonomia

  Jeszcze dwa lata temu Greta Thunberg kreowana na „aktywistkę klimatyczną” była ikoną dla wszelkiego rodzaju innych, pomniejszych aktywistów, którzy z Read More
 • Nisko, coraz niżej

  W rankingu inwestycji samorządowych obejmujących lata 2019-21 powiatowym liderem została gmina Tarnowiec, która w tym czasie zainwestowała – w przeliczeniu Read More
 • Kanalizacyjne qui pro quo

  O tym, że kanalizacja jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania każdej większej zbiorowości ludzkiej raczej nikogo nie trzeba przekonywać. Każdy z Read More
 • Najbogatsza gmina

  Gmina Nowy Żmigród zajęła najwyższe miejsce wśród gmin powiatu jasielskiego w rankingu „Najbogatsze samorządy w 2021 roku” opublikowanym przez Pismo Read More
 • 5,77 zł przed Brzyskami!

  Kleszczów w woj. łódzkim pozostaje najbogatszą gminą w Polsce - wynika z danych Ministerstwa Finansów. Z kolei najniższe wpływy z podatków Read More
 • Wynajmując kota w worku

  W czerwcu 2021 roku w artykule „Wesela w domach ludowych?” informowaliśmy, iż żaden z domów ludowych funkcjonujących na terenie gminy Read More
 • 1

Szukaj w serwisie