Stabilne, przedostatnie, miejsce

Jak wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę, gdyby nie tzw. subwencje znakomita większość gmin wiejskich pokroju Nowego Żmigrodu, bazując tylko na dochodach własnych, swoją działalność musiałaby zakończyć po pierwszym kwartale. By tak się jednak nie stało, państwo przekazuje samorządom stosowne środki finansowe na ich działalność. Wysokość tych środków wyliczana jest w oparciu o tzw. wskaźnik G (który nie ma nic wspólnego z powszechnie znanym „punktem G”). Ministerstwo Finansów zaprezentowało wskaźniki dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla poszczególnych gmin jakie będą obowiązywać przy obliczaniu subwencji wyrównawczej na 2020 r.

 Podstawą do wyliczenia tych wskaźników były dane o dochodach podatkowych za 2018 rok wg stanu na 30 czerwca 2019 r. Z wyliczeń ministerstwa wynika, że w 2020 roku wskaźnik gminny dla kraju wyniesie 1956,15. Maksymalny wskaźnik będzie miała, oczywiście, gmina Kleszczów - 31 028,4 a najniższy Potok Górny - 454,97. Część wyrównawcza subwencji ogólnej jest ustalana dla gmin, powiatów i województw, które charakteryzuje niższy poziom dochodów podatkowych na 1 mieszkańca w porównaniu do średniej krajowej. W skład części wyrównawczej subwencji ogólnej wchodzi kwota podstawowa i kwota uzupełniająca. Gminy otrzymują kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej pod warunkiem, że wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie jest niższy niż 92% średniej krajowej. Kwotę uzupełniającą część wyrównawczą subwencji ogólnej uzyskują zaś te gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju oraz w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie jest niższy niż 150% średniej krajowej. Postanowiliśmy, dla porównania, przedstawić jak wskaźnik G kształtował się w ostatnich trzech latach dla gmin wiejskich powiatu jasielskiego, co oznacza, że nasze zestawienie nie obejmuje miasta Jasła i Kołaczyc.

wskaźnik G na rok

gmina

2018

2019

2020

Brzyska

622,35

656,17

733,76

Dębowiec

628,71

656,08

720,20

Jasło

860,10

901,30

973,06

Krempna

773,55

812,28

845,20

Nowy Żmigród

618,93

653,39

714,07

Osiek Jasielski

621,12

617,51

677,32

Skołyszyn

847,96

885,00

976,41

Tarnowiec

806,78

833,07

931,74

Jak zapewne wszyscy zauważyli nasza gmina już w ubiegłym roku zanotowała spektakularny awans i przesunęła się z ostatniego miejsca wśród gmina powiatu jasielskiego na miejsce przedostatnie, a teraz swoją pozycję umocniła. Tylko, czy to jest powód do dumy?

Dodaj komentarz
Pamiętaj o najważniejszej zasadzie Regulaminu forum i komentarzy: (...) nie obrażaj nikogo ani nie groź nikomu – naruszasz w ten sposób dobra osobiste osób trzecich (...)
Publikując swój komentarz wyrażasz zgodę na przestrzeganie zasad Regulaminu.
Pełna treść Regulaminu forum i komentarzy znajduje się tutaj.


Komentarze  
Staszek
+9 # Staszek 2019-12-03 10:14
Bieda, panie, bieda...
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
redaktor
+6 # redaktor 2019-12-03 17:11
Albo uboczny efekt pracy"na czarno"...
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
inspektor
+3 # inspektor 2019-12-04 08:32
A co ma praca na czarno z tym wspólnego?
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
redaktor
+7 # redaktor 2019-12-04 22:04
Ludzie pracując "na czarno" nie płacą podatków, więc funkcjonują poza oficjalnym obiegiem państwa, co znajduje bezpośrednie przełożenie na wszelkiego rodzaju oficjalnych wyliczeniach. Poza tym, pozostaje jeszcze kwestia miejsca zameldowania, bo podatki trafiają (w części oczywiście) do gminy w której jesteśmy zameldowani. Jeżeli ktoś mieszka w Nowym Żmigrodzie a jest zameldowany w Rzeszowie, to jego podatki trafiają do Rzeszowa a nie do Żmigrodu. Stąd się biorą wszelkiego różnego rodzaju akcje w rodzaju "Karta Warszawiaka", które za pomocą zniżek np. na bilety wstępów na imprezy organizowane przez samorząd mają przekonać do zameldowania się w danej miejscowości, dzięki czemu dany samorząd zyskuje więcej pieniędzy z podatków.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi

INFO

  • 1
© 2020 Obserwator Żmigrodzki