Prowizorium zamiast budżetu

Jak nasi Czytelnicy zapewne wiedzą, Rada Gminy nie uchwaliła budżetu na 2020 rok! Generalnie uchwała budżetowa powinna zostać przyjęta przed rozpoczęciem nowego roku budżetowego, ale nie jest to termin ostateczny, gdyż ustawodawca w art. 239 ustawy o finansach publicznych przewidział możliwość późniejszego uchwalenia budżetu. Wprawdzie przepis wskazuje wyraźnie, że skorzystanie z tego dodatkowego terminu na podjęcie uchwały budżetowej jest możliwe „w szczególnie uzasadnionych wypadkach” ale jedną z przesłanek skorzystania z tego rozwiązania jest… nieuchwalenie uchwały budżetowej przed rozpoczęciem roku budżetowego, dzięki czemu wyjątek staje się regułą! Wszystko zgodnie ze starą zasadą: właściwe nie wolno, ale jak się bardzo chce to można… 😊

Wprawdzie tzw. cykl budżetowy, czyli kolejne działania władz publicznych dotyczące budżetu jako instrumentu realizacji celów publicznych i planu finansowego, obejmują cztery etapy tworzenia budżetu, ale ponieważ w naszym przypadku problem zaczął się między etapem pierwszym a drugim skupimy się tylko na tym. Etap pierwszy obejmuje wszystkie prace związane z przygotowaniem projektu budżetu za co odpowiada Wójt; jest to jego wyłączna kompetencja i co za tym idzie jego wyłączna odpowiedzialność. Projekt budżetu musi zostać opracowany do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy i przedłożony Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej, która sprawuje nadzór nad gospodarką finansową gminy. I problem z uchwaleniem budżetu Gminy na 2020 rok zaczął się na tym właśnie etapie, gdyż 18 grudnia 2019 roku RIO przyjęła 3 uchwały w których negatywnie zaopiniowała uchwałę budżetową, projekt uchwały ws. Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz możliwość sfinansowania deficytu budżetowego na warunkach, które władze Gminy przedstawiły. Oczywiście, jesteśmy przekonani, że radni z komisji budżetowej mieli – po analizie projektów – takie samo stanowisko, co RIO, ale wolelibyśmy się o to nie zakładać… 😊

Generalnie, tłumacząc język księgowy na język powszechnie zrozumiały, w stanowisku RIO chodzi o szczególiki, szczegóły oraz SZCZEGÓŁY. Bo jednym z tych szczególików jest np. podanie błędnej kwoty dochodów, gdzie zamiast wpisać 5 994 565 zł, wpisano 5 994 564 zł czy błędną klasyfikację kosztów upomnień i opłat komorniczych. Oczywiście, takich błędów nie powinno być, ale też warto pamiętać, że projekt budżetu składa się z prawie 30 stron pokrytych liczbami, a przepisy zmieniają się regularnie. Nieco większym szczegółem było włączenie do dotacji na działalność w zakresie prowadzenia transportu zbiorowego przez PGZK Jasiel także składek na funkcjonowanie tegoż Związku, dzięki czemu sprytnie (ale jak się okazuje, nie dość sprytnie) ukryto wpłaty na utrzymanie tegoż tworu, który właściwe służy tylko temu, by parę osób miało pracę (ale to temat na inny artykuł).

Szczegółem i to szczegółem przez duże „S” pisanym jest jednak nieuwzględnienie w projekcie budżetu przy planowanym zaciąganiu kredytów tzw. Indywidualnego Wskaźnika Zadłużenia Samorządu. W najbardziej prosty sposób tłumacząc, chodzi o to, że kwota planowanych do spłaty zobowiązań w 2020 roku nie może być wyższa niż średnia spłacanych zobowiązań za ostatnie 3 lata. Taki wskaźnik ma zapobiegać dość powszechnej praktyce rolowania długu, czyli spłacania kredytów za pomocą następnych kredytów, co jest dość prostą drogą do wejścia w tzw. spiralę zadłużenia, czego efektem – w skrajnym przypadku – może być bankructwo gminy. Oczywiście, należy dodać, że opinie samorządów nt. wskaźnika są dość negatywne, bo z jednej strony blokuje on możliwość nadmiernego zadłużenia, ale z drugiej strony nie pozwala zaciągnąć kredytów np. na jakąś ważną i w dodatku dofinansowywaną ze środków zewnętrznych inwestycję. Z tych samych powodów, co w przypadku budżetu, RIO negatywnie zaopiniowała projekt uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz możliwość sfinansowania deficytu. W praktyce stanowisko RIO oznacza konieczność poszukania oszczędności celem zbilansowania budżetu. O tym, co będzie wynikiem gminnego „zaciskania pasa” dowiemy się, gdy porównamy oba projekty budżetu…

Zgodnie z przepisami Wójt ma obowiązek zapoznać Radę Gminy z opinią RIO i to od Rady Gminy zależy, czy będzie procedować taki projekt. Prawo nawet nie wyklucza przyjęcia takiego budżetu, ale wówczas grozi sytuacja, że budżet może zostać ponownie zakwestionowany przez RIO lub nadzór wojewody, dlatego dobrze się stało, że Rada Gminy nad tym projektem nie obradowała.

 

 

Dodaj komentarz
Pamiętaj o najważniejszej zasadzie Regulaminu forum i komentarzy: (...) nie obrażaj nikogo ani nie groź nikomu – naruszasz w ten sposób dobra osobiste osób trzecich (...)
Publikując swój komentarz wyrażasz zgodę na przestrzeganie zasad Regulaminu.
Pełna treść Regulaminu forum i komentarzy znajduje się tutaj.


Komentarze  
Matias
+6 # Matias 2020-01-03 14:32
Pan redaktor chwaili Radę Gminy? Sumienie po tylu słowach krytyki ruszyło?
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
Robert
+1 # Robert 2020-01-03 15:28
Redaktor nie ma sumienia!
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
redaktor
0 # redaktor 2020-01-04 14:56
Cytuję Matias:
Pan redaktor chwaili Radę Gminy? Sumienie po tylu słowach krytyki ruszyło?


Hmm... Rada Gminy miała wybór: "narazić się" RIO lub Wójtowi, więc uznając, że nie chce być stroną w sporze postanowiła nie dyskutować nad projektem budżetu. I poczekać aż RIO i Wójt uzgodnią swoje stanowiska.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
Kasia
+2 # Kasia 2020-01-04 22:05
Czy pan redaktor zamierza ubiegać się o jakieś stanowisko w Gminie lub startować w wyborach za parę lat?
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
redaktor
+3 # redaktor 2020-01-05 22:10
Hmm... Odpowiem po raz kolejny: nie zamierzam! :)
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
darek
+3 # darek 2020-01-05 04:50
Badzmy szczerzy gmina Nowy Żmigrod lezy na kolanach pod względem finansowym a radni albo nie wiedza co jest grane albo udaja dobra mine do złej gry!!!!Z reszta nie pasuje sie wychylac i narazac jaśnie panującemu ...... w 2019 nie bylo totalnie zadnych inwestycji poza jakims badziwnym placykiem zabaw w Siedliskach i zrobiemien kilku dróg z rolniczych z błota przez firmę z Rymanowa
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
redaktor
+1 # redaktor 2020-01-05 22:08
Hmm... Jeżeli chodzi o inwestycje, to oprócz budowy OSA i placu zabaw w Siedliskach, wykonano ponad 22,5 km sieci kanalizacyjnej w Nienaszowie i Starym Żmigrodzie wraz z 284 przyłączami; parking na 35 samochodów obok cmentarza w Nowym Żmigrodzie; zakupiono też system rejestrowania obrad Rady Gminy. Jako ciekawostkę mogę podać, że w budżecie na 2018 rok wydatki inwestycyjne były planowane na poziomie 24% wydatków, a w budżecie na 2019 roku na poziomie 5%. Ale, w 2018 roku były wybory samorządowe, więc - wiadomo - inwestycje musza być oddawane do użytku, bo nic tak nie poprawia image władzy jak "przecinanie wstęgi i oddawanie do użytku" a teraz mamy okres spłacania kredytów.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
pawel
+2 # pawel 2020-01-06 07:56
Panie redaktorze prosze nie oszukiwac ludzi ze gmina wykonala ponad 22 km sieci kanalizacyjnej ! GPGK wykonywalo ta siec i partycypowało w finansowaniu inwestycji a nie gmina którą nawet nie stać na srodki czystosci dla szkół
Jesli chodzi o ten kawalek parkingu przy cmentarzu to mozna powiedzec ze dołożyły sie na nią w zasadzie 4 czy 5 sołectw wiec zastanówmy sie czy to nadal taka duza inwestycja ???
Moze pomyslmy co tak naprawde wykonała gmina w ubiegłym juz roku i co wykona w obecnym ?? skoro nie ma budżetu , jest styczeń , kredyt goni kredyt......
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
redaktor
+2 # redaktor 2020-01-06 10:56
Hmm... Nie jestem najlepszy z matematyki, ale wydaje mi się, że 22 596,97 mb dzielone przez 1000 (bo kilometr liczy sobie 1000 m) to daje ponad 22,5 km. Ta sieć kanalizacyjna formalnie została oddana do użytku 4 grudnia 2019 roku. Z całym szacunkiem dla twojej, hmm...,, wiedzy, Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. jest podmiotem gospodarczym w którym gmina Nowy Żmigród ma 100% udziałów. 29 maja 2019 roku uchwałą Rady Gminy przekazano 1,334 mln złotych na podwyższenie kapitału tej spółki, dzięki czemu - jak pięknie napisałeś - "GPGK partycypowało w finansowaniu inwestycji". Partycypowało, bo gmina mu na to partycypowanie przekazała pieniądze! Podobnie jak przekazała mu 330 tys. zł w formie dotacji jako dopłatę na dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków. Parking przy cmentarzu został wybudowany w ramach realizacji zadań z Funduszu Sołeckiego - była to decyzja mieszkańców 4 sołectw. I znowu czuję się zobowiązany do wytłumaczenia, że FS to nie są pieniądze na które składają się mieszkańcy, tylko część środków wyodrębnionych w budżecie Gminy o przeznaczeniu których decydują mieszkańcy. Taka mała, subtelna różnica. W miastach mają budżet obywatelski a my na wsi mamy Fundusz Sołecki. Jest rzeczą względną ocena tego, czy to jest duża inwestycja. Wiem tylko, że niewątpliwie była potrzebna. W przypadku nieuchwalenia budżetu do końca roku obowiązuje prowizorium budżetowe - problem byłby dopiero wtedy, gdyby Rada Gminy nie przyjęła budżetu do 31 stycznia. W swej historii Gmina miała wójta, który jako powód do chwały uznawał brak kredytu i wtedy usłyszał podobno od obecnej europosłanki Elżbiety Łukacijewskiej (byłego wójta gminy Cisna) zdanie: Jak pan nic nie robi to nie ma pan kredytów! I nad tym zdaniem warto się zastanowić...
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
pawel
+1 # pawel 2020-01-06 11:30
Hmmm a czy ja gdzies napisalem ze kilometr nie ma 1000 m??:) prosze sprawdzic jaki byl koszt podawany inwestycji w Nienaszowie i Starymn Zmigrodzie , te 1,334 mln to wszytsko???? czy moze gminie na skraju bankructwa nikt nie chcial udzielic pozyczki??
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
redaktor
0 # redaktor 2020-01-06 13:11
Hmm... To teraz już nie wiem: kłamałem jak napisałem, że wykonano ponad 22,5 km sieci kanalizacyjnej czy nie kłamałem... Mógłbyś się zdecydować?

A teraz reszta... Na podstawie informacji z profilu facebookowego gminy Nowy Żmigród opublikowanych 31 grudnia 2019 roku:

Całkowity koszt realizacji inwestycji to 6 272 371,37 zł.Zadanie finansowane jest przy udziale środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Do dnia publikacji niniejszego podsumowania, kwota refundacji wynosi: 597 620,00 zł oraz trwa weryfikacja wniosku o wsparcie finansowe w wysokości: 1 402 375,00 zł.

Te 1,334 mln złotych to nie było wszystko. 22 marca 2018 roku Rada Gminy wyraziła zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego GPGK kwotą 1 999 566,54 zł + wniesienie aportu niepieniężnego w postaci projektów budowlanych dla Nienaszowa (etap I) i Starego Żmigrodu, które zostały wycenione na kwotę 156 933,46 zł, co dało w sumie 2 156 500 zł.

p.s.

Skąd pomysł, że gmina Nowy Żmigród jest na skraju bankructwa? Widzisz jakieś racjonalne przesłanki którymi się podzielisz czy tylko tak ci się napisało?
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
kermit
-2 # kermit 2020-01-07 07:39
Z wyliczeń wygląda, że wkrótce Gmina znowu podwyższy kapitał GPGK o jakieś 700 tysięcy zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów budowy kanalizacji.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
Tomasz M
+7 # Tomasz M 2020-01-07 08:06
Moze Pan redaktor poruszy sprawę co z instalacjami fotowoltaicznymi i z wnioskiem który się załapał a gmina nic z tym nie robi wrecz przeciwnie cicho siedzi jak by nie bylo tematu.
Po innych gminach juz od kilku lat maja zamontowane i korzystaja.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
redaktor
+5 # redaktor 2020-01-07 21:14
Jestem na etapie zbierania materiałów. Sadzę, że do jutrzejszego wieczora tekst uda się opublikować.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
Anja
+3 # Anja 2020-01-13 20:40
Projekt budżetu radni mają otrzymać w czwartek!
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
Kryśka
+10 # Kryśka 2020-01-14 10:45
Czy projekt budżetu będzie uwzględniał oszczędności związane z reorganizacją szkoły w Nowym Żmigrodzie? :)
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
Janio
+7 # Janio 2020-01-20 21:08
I co z tym budzetem??bedzie nowy?
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
redaktor
+5 # redaktor 2020-01-21 21:19
Radni projekt uchwały budżetowej otrzymali pocztą w poniedziałek; sesja ma się odbyć 29 stycznia.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
kermit
+4 # kermit 2020-01-24 12:10
nowyzmigrod.biuletyn.net/.../...

Warto byłoby dokonać porównania, co było, a co będzie.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
Janio
+3 # Janio 2020-01-27 22:21
A na konkurencyjnym portalu zadnej dyskusji o budzecie!!!!Dziwne.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
Katja
+2 # Katja 2020-01-27 23:25
Może nie wiedzą, co myśleć? :)
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
kermit
+2 # kermit 2020-01-28 08:20
Może nie wiedzą, że planowane na koniec roku zadłużenie Gminy będzie wynosić ponad 11,7 mln złotych, co stanowi 29% planowanych dochodów? :)
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
Katja
0 # Katja 2020-01-29 11:10
A gdzie indziej jak to wygląda?
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
inni
+1 # inni 2020-02-05 22:51
Cytuję Katja:
A gdzie indziej jak to wygląda?

a przepraszam bardzo, co nas obchodzą inni?? Czy my jesteśmy "gdzie indziej"? Czy to Wójt z gminy X czy Y zadłużył gminę NZ?? Przyszedł i zabrał pieniądze? ukradł? czy może pożyczył i nie chce oddać?? Inni to nie gmina nż tak samo jak gmina nż to nie inni.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi

INFO

  • 1
© 2020 Obserwator Żmigrodzki