Tak blisko a tak daleko

Najprościej mówiąc programy parasolowe (dofinansowanie od 60-85%; jeden dla wszystkich wykonawca projektu wybrany przez gminę w przetargu; przez okres trwałości projektu tj. przez 5 lat instalacja należy do gminy) polegają na pozyskaniu dotacji przez gminę lub związek gmin na realizację inwestycji polegającej na montażu instalacji OZE w budynkach mieszkańców gminy. Programy parasolowe to bardzo ciekawa inicjatywa, za sprawą której indywidualni mieszkańcy mogą partycypować w wydatkowaniu dużych funduszy strukturalnych przyznanych Polsce.

Dzięki programom parasolowym końcowy beneficjent, którym jest mieszkaniec gminy może pozyskać dofinansowaną instalację OZE finansowaną ze środków UE. „Pośrednikiem” w procesie pozyskiwania dotacji jest najczęściej gmina, która pozyskuje dotacje w procedurze konkursowej. Instalacje OZE wykonywane są na budynkach mieszkańców z tego powodu mieszkaniec musi użyczyć miejsce do montażu a w zamian gmina użycza wykonaną instalację.

25 listopada 2016 roku roku Zarząd Województwa Podkarpackiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 ogłosił konkurs na projekty w ramach działania 3.1 Rozwój OZE. Jedną z gmin, której mieszkańcy byli zainteresowani skorzystaniem z tej formy pomocy była gmina Nowy Żmigród, gdzie w ramach projektu „Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców gminy Nowy Żmigród” zostało zakwalifikowane 478 gospodarstw domowych, w których miało zostać zamontowanych 526 instalacji wykorzystujących OZE (299 instalacji fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej, 169 zestawów kolektorów słonecznych do podgrzewania wody, 47 kotłów centralnego ogrzewania opalanych biomasą oraz 11 gruntowych pomp ciepła). Każdy z zainteresowanych musiał zapłacić 50 zł za dokonanie wstępnego audytu (warto zauważyć, że kwoty za przeprowadzenie tego audytu były różne w różnych gminach). Projekt przygotowany przez gminę Nowy Żmigród, który został wysłany 2 marca 2017 roku (w ostatnim możliwym terminie), miał wartość całkowitą 9 235 855,42 zł z czego dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego miała wynosić 5 692 879,79 zł.

29 sierpnia 2017 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego zatwierdził listę, która obejmowała 69 projektów na łączną kwotę dofinansowania w wysokości 567,5 mln zł. Jako, że wstępnie na realizację wszystkich projektów przewidziano 120 mln zł, została stworzona lista rankingowa. Na liście podstawowej znalazło się 13 projektów, a pozostałe 56 trafiło na listę rezerwową. Projekt opracowany przez gminę Nowy Żmigród, który otrzymał 58,76 punktu (najwięcej gmina Leżajsk – 93,13; najmniej gmina Białobrzegi – 28,76) znalazł się na 30 miejscu listy rezerwowej. W związku z dużym zainteresowanie, Zarząd Województwa Podkarpackiego zwiększył pulę środków ponad trzykrotnie, ale to i tak za mało, by wszyscy zainteresowani mogli skorzystać. Według stanu na 17 września 2019 roku, łącznie w ramach ww. konkursu, dofinansowanie w kwocie 397,2 mln zł przyznano dotychczas dla 42 projektów „parasolowych”. Źródła odnawialnej energii objęte dofinasowaniem zostaną zamontowane w 31,730 tys. gospodarstw domowych w województwie podkarpackim.

Według stanu na 17 września 2019 roku projekt „Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców gminy Nowy Żmigród” zajmuje 4 miejsce, co oznacza, że do końca 2020 roku projekt nie zostanie zrealizowany (maksymalny czas realizacji to 24 miesiące), choć może się okazać, że zostanie wybrany do dofinansowania. By nie być gołosłownym: gmina Rakszawa podpisała umowę na dofinansowanie 30 października 2017 roku, a oddanie projektu nastąpiło dopiero 15 lipca 2019 roku. I był to jeden z najbardziej sprawnie realizowanych inwestycji. Problemem jest przede wszystkim skomplikowana procedura wyłonienia wykonawcy, która odbywa się w oparciu o bardziej rygorystyczne wymogi zawarte w ustawie o zamówieniach publicznych w związku z przekroczeniem tzw. progu unijnego. Progi te są ustalane w odpowiednim rozporządzeniu i pośrednio wpływają m.in. na kwestię obowiązku ogłoszenia zamówienia w odpowiednim publikatorze, długość terminów składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu, długość terminów związania z ofertą przez wykonawcę czy zakresu czynności, od których można wnieść odwołanie. Niewątpliwie problemem byłyby także koszty, które ponosi zainteresowany mieszkaniec, bo od momentu, w którym były składane deklaracje do momentu realizacji ceny nieco się zmieniły. I to raczej w górę. Warto może jednak dodać, że 1 stycznia 2019 weszła w życie ustawa, która umożliwia odliczenie od dochodu kwoty wydanej na przedsięwzięcia termomodernizacyjne a wśród wykazu materiałów, urządzeń i usług, objętych rozporządzeniem, znajdują się ogniwa fotowoltaiczne wraz z osprzętem oraz usługa montażu instalacji fotowoltaicznej. W kwocie odliczenia od podatku uwzględnić można wszystkie „materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia”. W wypadku instalacji fotowoltaicznych będzie to koszt paneli, falownika, podłączenia i robocizny. Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł. Jeśli kwota odliczenia nie została pokryta w rocznym dochodzie podatnika, można resztę z niej odliczać w kolejnych zeznaniach PIT - aż do 6 lat. Odliczeniu nie podlegają wydatki w części, w jakiej zostały dofinansowane w formie dotacji lub zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Podatnik musi być właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości, która ma być budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym. Odliczenie od podatku dotyczy nie tylko paneli fotowoltaicznych, ale też wszystkich przedsięwzięć w domach jednorodzinnych „mających na celu poprawę efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery”. Chodzi na przykład o termoizolację budynku lub wymianę pompy ciepła.

Ale, póki gmina nie zostanie wybrana i nie podpisze stosownej umowy, to wszystko jest tylko teoretyzowaniem, chociaż przecież nic nie stoi na przeszkodzie by jakiś zainteresowany mieszkaniec – nie czekając – skorzystał z innych opcji np. programu „Mój prąd”.

Dodaj komentarz
Pamiętaj o najważniejszej zasadzie Regulaminu forum i komentarzy: (...) nie obrażaj nikogo ani nie groź nikomu – naruszasz w ten sposób dobra osobiste osób trzecich (...)
Publikując swój komentarz wyrażasz zgodę na przestrzeganie zasad Regulaminu.
Pełna treść Regulaminu forum i komentarzy znajduje się tutaj.


Komentarze  
Matias
-17 # Matias 2020-01-09 07:45
Czyli raczej nic z tego nie będzie...
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
Jozin
-16 # Jozin 2020-01-09 12:00
A moglismy to rozbić ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki! Szkoda!
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
redaktor
-22 # redaktor 2020-01-09 20:26
Cóż... ZGDW zdobył 83,75 punktu i zajął 13 miejsce...
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
zorientowany
+24 # zorientowany 2020-01-09 23:45
Zacznijmy od początku
Rząd PO - PSL w latach 2012 - 2015 w ramach PROW 2013 - 2020 przygotował szereg programów związanych z ochroną środowiska.
Między innymi działanie: 3.1 - Rozwój OZE. (w ramach którego dofinansowane miały być np: budowy przydomowych farm fotowoltaicznych).
Powiązane to zostało ustawą, przyjętą pod koniec kadencji sejmu w 2015 roku, w ramach której Państwo Polskie (poprzez operatorów energetycznych) miało skupować od przysłowiowych Kowalskich wyprodukowany w tych przydomowych farmach prąd. Aby dodatkowo zachęcić Polaków do działania cena za odkupowany "zielony prąd" miała być około trzykrotnie wyższa od ceny jaką Polacy płacili, kupując prąd u swoich operatorów.
Wszystkie te działania były bardzo dobre i miały na celu zwiększenie produkcji prądu poprzez OZE kosztem produkcji konwencjonalnej (węglowej).
Te działania miały zapewnić osiągnięcie przez Polskę w 2030 roku 50% produkcji prądu z OZE
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
Jozin
-13 # Jozin 2020-01-10 08:59
Jeżeli operator energetyczny zapłaci za kilowat "zielonego prądu" 3 razy więcej niż za prąd z innych źródeł to Kowalski-producent zyska. Ale pewnie przez przeoczenie zapomniałeś napisać, kto za to zapłaci! Bo ktoś za to przecież musi zapłacić, prawda? Otóż zapłaci za to Nowak-odbiorca. Sądzę, że doskonale wiesz, że im więcej będzie prądu z OZE tym ceny dla odbiorców będą wyższe! I to, że z punktu widzenia Kowalskiego-producenta jest to bardzo dobre rozwiązanie, to znacznie gorzej to wygląda z punktu widzenia Nowaka-odbiorcy, który za to wszystko ma zapłacić.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
Robert
-14 # Robert 2020-01-10 09:19
Szacun Jozin!
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
Masakra
+14 # Masakra 2020-01-10 19:12
Jozin - za 500+ Kowalskiego też płaci Nowak, iksiński, Malinowski.....
To Ci nie wadzi?
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
redaktor
-13 # redaktor 2020-01-10 20:20
Dla twojej informacji... W Niemczech nasze rodzime "500+" nosi nazwę Kindergeld. Na pierwsze i drugie dziecko rodzina otrzymuje 204 euro, 210 euro na trzecie i 235 euro na każde kolejne. Dodatkowo najuboższe rodziny mogą wnioskować również o dodatek do świadczenia, które maksymalnie wynosi 185 euro miesięcznie. Dziś ukazała się informacja, że Federalny Trybunał Finansowy w Monachium, uznał, że niemiecki Kindergeld i polskie "500+" to tożsame świadczenia i nie mogą być pobierane w tym samym czasie. W praktyce oznacza to, że wypłacane w Niemczech świadczenie na dzieci będzie pomniejszone o sumę świadczenia "500+" wypłacanego w Polsce. Przedstawiłem to wyłącznie po to, by ci uświadomić, że świadczenia wypłacane z programu Rodzina 500+ nie jest niczym dziwnym, czego nie ma w innych krajach w Europie. Rozumiem, że twój problem polega na tym, że w Polsce takie rozwiązanie wprowadził PiS a nie światła Platforma Obywatelska.

p.s.

Jozin napisał, że im więcej "zielonego prądu" tym wyższe rachunki. Zakwestionujesz to?
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
ufoludek
+12 # ufoludek 2020-01-10 22:11
Co pan redaktor tutaj pisze jakieś bzdety.
Co pan porównuje Niemcy z Polską

Płaca minimalna w Niemczech wynosi 1503 Euro
Mało kto jednak zarabia mniej niż 2000 Euro
Średnie zarobki to 3 - 4 tys Euro na miesiąc

Zatem te 200 Euro na dziecko to taki 5 - 10 % dodatek do pensji - na cukierki

W Polsce zaś w momencie wprowadzenia 500+ minimalna pensja była na poziomie 2000 zł
Obecnie 2600 zł/ miesiąc

Zatem 500+ na miesiąc stanowi 20 - 25% miesięcznych zarobków Polaka/Polki.

Przy dwójce - trójce dzieci praca przestaje się opłacać i nasze kochane Polki wolą zostać w domu niż chodzić do pracy.

Podważy Pan to?
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
redaktor
-11 # redaktor 2020-01-10 22:53
Mam 3 dzieci w wieku 30, 23 i 13 lat, więc doskonale, bo z autopsji mogę oceniać system pomocy Państwa dla rodzin. I nikt mnie nie jest w stanie przekonać, że program "Rodzina 500+" jest złym rozwiązaniem! Więcej, jest to najlepszy program, jaki ktokolwiek w Polsce wprowadził. I gdyby to zrobiła Platforma to media w rodzaju TVN czy "Gazety Wyborczej" rozpływały by się w zachwytach nad mądrością jego twórców, ale ponieważ zrobił to PiS, to wszelkiego rodzaju gównarzeria rozpisuje się nad patologią. Jesteście po prostu zwyczajnie śmieszni!

p.s.

2600 zł to jest płaca brutto, więc proporcje są nawet wyższe...
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
luk
+7 # luk 2020-01-11 21:01
Z całym szacunkiem Panie Redaktorze. Działanie wolnego państwa nie powinno być organizowane w myśl zasady "vse ravnoy", czyli zabierania bogatym i dawania ubogim. W ten sposób karze się ludzi za ich przedsiębiorczość, a osoby obdarowywane demoralizuje "darmową" kasą. Państwo jako takie ma przede wszystkim tworzyć regulacje, które dadzą wszystkim takie same możliwości wzbogacania się. Państwo ma zatem "dawać" każdemu kijek, a nie marchewkę. Proszę nie brać tego do siebie, bo nie atakuję tutaj szanownego Pana, jednak 500+ i tego typu programy na całym świecie to programy nie socjalne ale socjalistyczne. Kupuje się wyborców, za ich własne pieniądze. Z resztą. To tak ładnie brzmi: ekstra 5 stów co miesiąc. Niewielu jednak z taką pasją opowiada o tym, że za tym idą podwyżki wszystkiego! Niech państwo nie daje lecz przestanie zabierać. Niech Pan dostanie 500 zł więcej z tytułu wykonywanej pracy, a nie za to, że ma Pan dziecko. Totalna aberracja...
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
redaktor
-9 # redaktor 2020-01-11 23:49
W baaardzo głębokim poważaniu mam działanie wolnego państwa i wszelkiego rodzaju teorie ekonomiczne, bo jestem w tym wieku w którym w baaardzo głębokim poważaniu człowiek ma wszelkiego rodzaju ideologię! I to zarówno tę dotyczącą troski o klimat, jak i wszelkie inne typu: państwo powinno dawać kij a nie marchewkę! Mam to w baaardzo głębokim poważaniu! Napisałbym nawet dokładnie gdzie to mam, ale nie chcę używać brzydkich słów. Program 500+ jest genialnym programem, ale pozwolę sobie mniemać, że dla ciebie lepszym byłby program 500-, czyli program polegający na tym, że ludzie posiadający dzieci płacą do 500 zł do budżetu państwa. Bo skoro nie uważali, to niech płacą. Nie opowiadaj mi głupot w rodzaju, że 500+ generuje podwyżki cen, bo obrażasz moją inteligencję. I w baaardzo głębokim poważaniu mam to, czy program 500+ jest socjalistyczny czy nie. Po prostu: wali mnie to! W wieku, w którym jestem ludzie wyrastają z ideologii... :)
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
luk
+7 # luk 2020-01-12 02:40
To hipokryzja Szanowny Panie. Przecież rozdawnictwo pieniędzy ze wspólnej puli to w istocie ideologia. Ideologia państwa socjalistycznego...
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
redaktor
-7 # redaktor 2020-01-12 10:56
Niewątpliwie pod wpływem twojej krytyki, już jutro w Urzędzie Gminy pojawią się tłumy, które zrezygnują z 500+. Jasielski ZUS przeżyje oblężenie, gdyż emeryci, którzy przeszli na emeryturę w wieku niższym niż 60 i 65 lat będą rezygnować z emerytur. Przed Urzędem Skarbowym rozpocznie się protest ludzi mających mniej niż 26 lat, protestujących przeciwko zwolnieniu z płacenia podatku dochodowego. W SPGOZ pojawią się tłumy pacjentów, którzy będą rezygnowali z publicznej opieki zdrowotnej. Wszyscy bezrobotni z prawem do pobierania zasiłku zrezygnują z tego, podobnie jak zrobią to ci, którzy korzystają z pomocy GOPS. Z dachów domów ich właściciele natychmiast usuną wszelkie instalacje fotowoltaiczne, bo nie zniosą myśli, że dostali do nich dofinansowanie. Pasażerowie autobusów będą żądać biletów w cenach uwzględniających rzeczywiste koszty przejazdu. Po prostu nastąpi prawdziwy Armagedon!
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
halluks
+5 # halluks 2020-01-12 12:10
Jest Pan żenujący Panie Redaktorze
Powinien się Pan wstydzić za publikowanie takich wpisów.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
Kasia
-6 # Kasia 2020-01-12 16:36
Jutro w proteście przeciwko socjalistycznemu rozdawnictwu nie wyślę dzieci do szkoły! I będę tak protestować przez najbliższe dwa tygodnie!
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
redaktor
-6 # redaktor 2020-01-12 17:50
Z tego co słyszałem, to w proteście mają zamiar wziąć udział rodzice wszystkich dzieci ze szkół podstawowych! Będzie się działo! :)
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
kama
-4 # kama 2020-01-13 08:12
Przyłączyłam się do protestu!
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
kermit
-5 # kermit 2020-01-13 09:05
To będzie najbardziej spektakularny protest w historii Podkarpacia, bo przyłączą się do niego wszyscy rodzice! Ogromny sukces! :)
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
luk
+1 # luk 2020-01-13 12:47
Nie chodzi o to, by obywatele bojkotowali przysługujące im prawa... Jeżeli system przewiduje 500+, to kochani bracia korzystajcie. Wyrażam swoją i mam wrażenie, że nie tylko swoją, pobożną chęć życia w świecie, w którym państwo nie zabiera jednym, by móc dać drugim. Aby obywatel "A" mógł dostać 500 zł, to władza musi te pieniądze zabrać podatnikom: "B","C","D" i to nie 500 zł ale odpowiednio więcej, bo przecież trzeba jeszcze po drodze opłacić armię urzędników - dysponentów tych środków. Prostszym systemem (ale przysparzającym mniej głosów w wyborach) jest wspieranie rodzin przez ulgi podatkowe lub wprost obniżenie podatku od dochodów do minimum. Wówczas dostanie Pan nie 500 ale znacznie więcej, bo po drodze nie łoży Pan na pośredników, a państwo nie popada w sytuacje, gdzie pracującym się zabiera, a często pozostającym w bezrobociu - daje pieniądze za NIC! Dziś jest pracy multum, ale system powoduje, że lepiej komuś dać zasiłek niż podpisać z nim umowę...
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
kermit
-5 # kermit 2020-01-13 13:40
Mam dwójke dzieci: 1,5 i 5 lat; żona nie pracuje, zarabiam 3 tys. zł netto. Ile powinna wynosić ulga podatkowa, bym mógł co miesiąc dostawać 1000 zł netto? Przedstawisz te wyliczenia na moim przypadku?
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
luk
+3 # luk 2020-01-13 17:06
Szanowni Państwo, ja wiem, że to tak bardzo atrakcyjnie wygląda na papierze. "Proszę bardzo masz 1000 zł Panie Kowalski". Mało kto jednak zwraca uwagę na to, jak drastycznie zmienia się siła nabywcza tego pieniądza. Cóż z tego, że Nowak z Kowalskim mają dziś +- 2 tys. na rękę najniższej krajowej, zamiast 1200 jak kiedyś. Dziś margaryna śniadaniowa kosztuje ok. 4 zł, a lata temu kosztowała 1.75 w lokalnym sklepie. Chleb pszenno-żytni ok. 2.50, a kiedyś 1.50. Śmieci zamiast 3 zł od osoby, 16.50 i to 16.50 o zgrozo jest rekordowo niską kwotą, na skalę wojewódzką. Już szykują się kolejne podwyżki. Wraz z ceną za energię wzrośnie nie tylko cena jej samej, ale całej produkcji, a co za tym idzie zmienią się ceny na półkach. Krótko mówiąc. Zostaliśmy kupieni za własne pieniądze i jeszcze się z tego cieszymy. Ma Pan 3000 na rękę. Niech Pan sprawdzi ile zostawia na dzień dobry "od dochodu", ile później z VATem, akcyzą, a na koniec jeszcze to co Pan odłoży w ZUS, zostanie znów opodatkowane.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
Mirka
-2 # Mirka 2020-01-13 19:57
Tyle słów napisałeś, by nie udzielić odpowiedzi na pytanie, które Kermit ci zadał. Masz talent w gmatwaniu.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
redaktor
-1 # redaktor 2020-01-13 21:01
Luk - jeżeli jesteś zainteresowany, napisz tekst w którym przedstawisz swoje poglądy na program Rodzina 500+ i prześlij na adres redakcji. Zamierzamy otworzyć dział "Hyde Park" w którym będziemy publikować teksty, które - nie mając bezpośredniego związku z gminą Nowy Żmigród - mają związek z życiem mieszkańców tej Gminy. Zapraszam!
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
zorientowany
+19 # zorientowany 2020-01-09 23:55
cd.
Niestety Po - PSL przegrało wybory Parlamentarne w 2015 roku (dzięki przekupieniu przez pis Polaków programem 500 +).
Nowy Rząd pis nie patrzył co było dobre a co niekoniecznie tylko ciął wszystko co wymyślili poprzednicy.
I tak oto na przełomie 2015/2016 roku - została wycofana w/w ustawa, umożliwiająca odkup zielonej energii od Polaków po preferencyjnych cenach.
Wszyscy, którzy zainwestowali swoje pieniądze (np. kredyty) w instalacje fotowoltaiczne zostali z ręką w nocniku, natomiast Ci którzy nie zdążyli wycofali się szybciutko - ponieważ rachunek ekonomiczny był nieubłagany (odkup prądu po 0,20 zł był po prostu nieopłacalny).

I tak oto sen o zielonej energii w Polsce legł w gruzach - przez rząd pis.

Dzisiaj mamy za to smog i tyle.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
Jozin
-10 # Jozin 2020-01-10 09:15
Moja troska o klimat jest znacząco mniejsza niż moja troska o mój portfel tu i teraz. I naprawdę jestem głęboko wzruszony "tragedią" producentow OZE, którzy wzięli kredyty i chcieli mi zapewnić "świetlaną, klimatyczną przyszłość" za którą miałbym płacić ze swojej kieszeni. Powiem wprost: nie stać mnie na płacenie za rachunek za prąd kilkuset złotych więcej tylko dlatego, by jacyś ideolodzy z twarzą Grety Thunberg mogli się pochwalić sukcesem w walce z globalnym ociepleniem czy globalnym oziębieniem. Tak to jakoś zawsze wygląda, że im piękniejsze słowa tym brzydsza rzeczywistość a jak nie wiadomo o co chodzi, to zawsze i wszędzie chodzi wyłącznie o pieniądze! I brawo dla rządu PiS!!!
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
Masakra
+11 # Masakra 2020-01-10 19:20
Jozin - napiszę krótko - jesteś głąbem
Myślisz tylko o własnej [censored]
Jak sam piszesz interesuje cię tylko tu i teraz - samolub
Nie myślisz w ogóle co czeka nasze dzieci, wnuki, prawnuki, ... - nie interesuje cię w jakim świecie będą żyć - czy będzie świat!
Jesteś typowym "JANUSZEM" - nażreć się, nachlać się, wydymać kogo się da - żyć i najlepiej za nic nie płacić.
Wziąć od państwa zasiłek, zapomogę, 500+, byle rączek nie ubrudzić i na takiego cwaniaczka wielu z nas musi płacić.
Więc się nie wymądrzaj, bo nie masz nic a nic mądrego do powiedzenia/

No i jeszcze ta twoja bzdura, ze to niby - prąd z OZE ma być, według ciebie, droższy niż np: z węgla - ŚMIECH NA SALI PUSTE KRZESŁA.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
redaktor
-13 # redaktor 2020-01-10 20:27
Zamiast obrażać innych forumowiczów to im wytłumacz, dlaczego prąd za który operator zapłaci 3 razy więcej będzie tańszy dla odbiorców.

p.s.

Nikt cię nie wyzywa od "głąbów", więc zechciej powstrzymać nieco swój język.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
Masakra
+9 # Masakra 2020-01-10 22:18
Przepraszam
poniosło mnie.
Jest mi poprostuj ciężko zrozumieć, że ktoś może pisać takie rzeczy.

Jeśli zaś chodzi o zieloną energię, do produkcji której wykorzystujemy czynniki naturalne - wiatr, wodę, słońce - to moim skromnym zdaniem jest to najtańsza możliwie dostępna energia a co najważniejsze, jej produkcja nie szkodzi środowisku naturalnemu.

Nie mamy wyjścia - musimy iść w tym kierunku, jeśli chcemy by nasze dzieci i wnuki mogły oddychać w miarę czystym powietrzem
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
redaktor
-12 # redaktor 2020-01-10 22:33
Mam propozycję: napisz tekst o dobrodziejstwach "zielonego prądu" i prześlij na adres: . Mogę się nie zgadzać z Twoimi poglądami ale każdy ciekawy tekst bardzo chętnie opublikujemy!
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
I tak dalej
+19 # I tak dalej 2020-01-10 00:08
Trochę inaczej miała się sytuacja z programem 3.1 Rozwój OZE.
Program ten miały realizować Samorządy wojewódzkie czyli Urzędy Marszałkowskie.
Tutaj na szczęście wybory były w roku 2014 i pis je sromotnie przegrał - rządził tylko w w jednym województwie - podkarpackim.
Jesienią 2016 roku nabór wniosków z działania 3.1 Rozwój OZE - ogłosiły wszystkie 16 Urzędów Marszałkowskich. Tutaj podam ciekawostkę.
Urząd Marszałkowski w Krakowie, Kielcach i Lublinie (wszędzie rządziło PO-PSL) zabezpieczyły na ten program kwoty ponad 500 mil zł każdy i jak się okazało - około 80 -90 % złożonych w tych województwach wniosków otrzymało dofinansowanie.
Natomiast UM w Rzeszowie (rządzony przez pis) przeznaczył na ten program (jak napisał redaktor) tylko około 120 mil zł. - przypadek - nie sądzę.
Dlatego za to, ze Gmina Nowy Żmigród do tej pory nie otrzymała dofinansowania na ten program - winny jest pis - na który tak chętnie głosujecie.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
redaktor
-7 # redaktor 2020-01-11 19:38
W Polsce jest 16 województw. Wymieniłeś 4, więc teraz wymień pozostałe 12 wówczas rządzone przez twoją ukochaną partię i napisz, ile początkowo każde z nich przeznaczyło na realizację programu 3.1. Pomogę ci trochę - województwo pomorskie - ok. 42 mln... Przypadek, że pominąłeś? Nie sądzę! Manipulacja? Jak najbardziej! Ale w dobie internetu, musisz się bardziej starać... :)
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
I tak dalej
+7 # I tak dalej 2020-01-12 00:08
Panie redaktorze.

Ja w przeciwieństwie do pana nie jestem detektywem ani śledczym.

Napisałem to co wiedziałem i opierałem się na danych z naszego regionu i najbliższej okolicy.

Jeśli pan znalazł takie dane z innych województw to pewnie tak było - nie zamierzam tego sprawdzać.

Pisząc to co napisałem chciałem tylko unaocznić mieszkańcom zaistniałą sytuację. Fakty są jakie są
Ponadto wszystkim wszem i wobec zanana jest ogólna niechęć pis-u do OZE i miłość do węgla.

Stało się jak się stało - ucierpieli tylko mieszkańcy, którzy są tylko potrzebni jak trzeba na nich zagłosować, no i jeszcze cierpi środowisko - ale to pewnie dla wielu szczegół.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
Janio
-4 # Janio 2020-01-12 18:54
Ty po prostu klamiesz by wyszlo jaki Pis jest zly a platforma dobra!
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
I tak dalej 2
+7 # I tak dalej 2 2020-01-11 13:59
Jeśli chodzi o G N.Żmigród, to w przypadku w/w naboru wniosków na OZE wójt miał dwa wyjścia:

1. Złożyć wniosek w połączeniu z innymi samorządami lub ze związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki - szanse na otrzymanie dotacji były znacznie większe (zasady przyznawania punktów premiowały tego typu wnioski), lecz była jedna zasadnicza wada - ilość zakwalifikowanych gospodarstw w Gminie Nowy Żmigród, które mogłyby otrzymać dotację oscylowałaby w okolicy 100 numerów.

2. Złożyć wniosek samodzielnie - wiedząc o tym, że możemy dostać mniej punktów rankingowych, co zmniejszy szanse na dofinansowanie, biorąc pod uwagę bardzo niską pulę środków. Jedyną zaletą tego wariantu było to, że wszystkie chętne gospodarstwa w Gminie (około 550) zostały uwzględnione we wniosku i miałyby szanse na dofinansowanie.

Jednak zainteresowanie projektem było ogromne, wniosków dużo, kasy mało i się stało jak się stało!!!!!
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
redaktor
-5 # redaktor 2020-01-12 17:23
Kryteria były następujące:

1. Efektywność kosztowa (max 20 pkt.)
2. Moc zainstalowana (max 15 pkt.)
3. Roczna redukcja ekwiwalentu CO2 (max 15 pkt.)
4. Liczba gospodarstw domowych (max 25 pkt.)
5. Udział finansowy ostatecznych odbiorców wsparcia (max 15 pkt.)
6. Gotowość do realizacji (pkt. 5)
7. Zgodność z planami gospodarki niskoemisyjnych (pkt. 5).

Ze szczegółami można się zapoznać tutaj: fundusze.podkarpackie.pl/.../...
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
I tak dalej 3
+6 # I tak dalej 3 2020-01-11 14:11
Nie staję tutaj w obronie wójta, ale:

Podejmując decyzję o samodzielnym złożeniu wniosku wiadome było:
1. że będzie ciężko o dofinansowanie.
2. że jest mało pieniędzy,
3. że jest wiele samorządów zainteresowanych,
4. że jest wielu chętnych w naszej Gminie,
Dlatego:
Ponieważ na spotkaniach konsultacyjnych zgłosiło się bardzo dużo gospodarstw domowych w całej Gminie, które chciały budować u siebie OZE, a około 550 zostało zakwalifikowanych do projektu (wpłaciło te słynne 50 zł za audyt - ale zaznaczam FIRMIE ZEWNĘTRZNEJ, nie gminie). Wszyscy też byli informowani , że w przypadku fiaska wniosku o dofinansowanie - te 50 zł przepada bezpowrotnie.
Ponieważ ciężko by było odrzucić 450 gospodarstw z gminy, żeby np: zgłosić około 100 do wspólnego wniosku z Dorzeczem Wisłoki.

Wójt postanowił zaryzykować - i złożył samodzielnie wniosek,
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
I tak dalej 4
+8 # I tak dalej 4 2020-01-11 14:24
cd.
Niestety Wójt się trochę przeliczył:
1. Pomimo ciężkiej pracy i wielu starań wniosek został nisko oceniony,
2. Złożono bardzo dużo wniosków w Województwie (około 70)
3. Znależliśmy się mniej więcej w połowie listy rankingowej (później rezerwowej)
4. Dofinansowanie otrzymało w pierwszym rozdaniu tylko 13 projektów.

Niemniej jednak.
1. Samorząd województwa cały czas dokonuje przesunięć środków i przyznaje dotacje na kolejne projekty.
2. u progu 2020 znaleźliśmy się tuż, tuż pod kreską i jeśli zostaną przesunięte kolejne środki (a tak się ma stać) - to znajdziemy się na liście projektów dofinansowanych.
3. Tutaj pojawia się kolejny problem - ponieważ budżet Gminy świeci pustkami (głównie przez oświatę) - może się okazać, że nie weźmiemy tego dofinansowania, gdyż nie będzie skąd wziąć kilku milionów zł na wkład własny, który gmina musi zapewnić do momentu otrzymania zwrotu z Urzędu Marszałkowskiego

To chyba wszystko
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
darek
-7 # darek 2020-01-11 17:07
Podsumowując :
Jestesmy na 4 miejscu , jesli bedą srodk przesunięte to sie załapiemy ale.....
Gmina i tak nie ma grosza na wkład własny do inswstycji i raczej szybko to sie nie zmieni
a pożyczki nikt im nie udzieli wiec jesli nawet sie załapiemy i tak NIC Z TEGO NIE BEDZIE.:)
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
redaktor
-12 # redaktor 2020-01-11 19:00
Jezu! W przypadku tzw. projektów parasolowych, a program "Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców gminy Nowy Żmigród" jest projektem parasolowym, Gmina świadczy wyłącznie pomoc logistyczną: organizuje przetarg, wybiera wykonawcę, sprawuje nadzór nad wykonaniem, zbiera pieniądze od zainteresowanych, rozlicza się z wykonawcą, przejmuje na okres 5 lat instalacje, które po tym okresie sprzedaje użytkownikom. Gmina na żadnym etapie w projekt nie angażuje własnych środków finansowych!

W deklaracji, którą każdy z zainteresowanych udziałem w projekcie podpisał dość wyraźnie jest napisane: Zobowiązuję/my się do pokrycia udziału własnego w kosztach kwalifikowanych (do 30%) oraz całości kosztów niekwalifikowanych związanych z realizacją projektu w danym obiekcie. Ostateczne koszty kwalifikowane wykonania instalacji zostaną ustalone po wyłonieniu wykonawcy w przetargu publicznym. Ostateczna wysokość procentowego udziału własnego mieszkańca zostanie ustalona przez gminę po przedstawieniu kryteriów punktacji wniosków przez instytucję Zarządzającą.

Gdzież wy widzicie coś, co mogłoby wskazywać, że Gmina ma zamiar coś do tego dopłacać?
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
janek z za stodoły
+11 # janek z za stodoły 2020-01-11 23:59
Panie redaktorze proszę nie wprowadzać mieszkańców w błąd.
Pan, powinien to wiedzieć:

Gmina w przypadku tego typu projektów rzeczywiście organizuje całe zdanie, przetargi, wyłania wykonawcę, rozlicza zadanie, zapewnia serwis i ubezpieczenie wszystkich instalacji przez 5 lat.
Ponadto Gmina staje się niejako inwestorem i musi w określonym czasie dokonać płatności firmie za wykonanie zadania. Dopiero po zapłaceniu faktur może dokonać rozliczenia zadania i otrzymać zwrot poniesionych nakładów. Np: może odzyskać VAT, ale najpierw musi ten VAT zapłacić a przy takiej inwestycji to jest kwota koło 2 milionów zł.

Reasumując nawet przy założeniu, że zadanie byłoby realizowane przez dwa lata np w dwóch etapach to i tak potrzebne są duże pieniądze, które gmina musi wyłożyć. (Oczywiście one wrócą po pewnym czasie do Gminy).

Niemniej jednak trzeba je wydać, kosztem innych zadań lub kosztem kredytu.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
redaktor
-8 # redaktor 2020-01-12 21:46
Cytat:
zapewnia serwis i ubezpieczenie wszystkich instalacji przez 5 lat
Naprawdę? :)

Cytat:
Dopiero po zapłaceniu faktur może dokonać rozliczenia zadania i otrzymać zwrot poniesionych nakładów.
Naprawdę? :)

Cytat:
najpierw musi ten VAT zapłacić a przy takiej inwestycji to jest kwota koło 2 milionów zł.
Naprawdę? :)

Cytat:
potrzebne są duże pieniądze, które gmina musi wyłożyć
Naprawdę? :)

Cytat:
Niemniej jednak trzeba je wydać, kosztem innych zadań lub kosztem kredytu.
Naprawdę? :)
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
kermit
-3 # kermit 2020-01-13 09:16
Cytat:
Reasumując nawet przy założeniu, że zadanie byłoby realizowane przez dwa lata np w dwóch etapach to i tak potrzebne są duże pieniądze, które gmina musi wyłożyć.
O tym, że gminy występują o płatności zaliczkowe, po zakończeniu każdego etapu inwestycji, zapewne nie słyszałeś. Bo gdybyś słyszał, to nie plótłbyś takich banialuków z których wynika, że Gmina musiałaby wydać ponad 5,6 mln złotych, a następnie czekać aż otrzyma dotacje.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
luk
-1 # luk 2020-01-13 23:46
Cytuję Mirka:
Tyle słów napisałeś, by nie udzielić odpowiedzi na pytanie, które Kermit ci zadał. Masz talent w gmatwaniu.


Szanowna Pani, z zasady nie odpowiadam na humorystyczne zaczepki. Nie ma prostych odpowiedzi na pytania odnoszące się do tak poważnych kwestii. Dzielę się własnymi "obserwacjami" i nie uzurpuję sobie prawa do narzucania tych poglądów komukolwiek. Jeżeli Pani zdaniem siła nabywcza Polaków rośnie, sądy działają co raz lepiej, służba zdrowia funkcjonuje bez zarzutu, nie występują problemy w szkolnictwie, podatki utrzymują się na stałym poziomie, a wręcz są ograniczane. Jeżeli obserwujemy spadek biurokracji, emerytury z ZUS są co raz "pewniejsze"; by wybudować w Polsce dom (tu pracując) i założyć rodzinę, nie trzeba brać lichwiarskiego kredytu na 30 lat,TO PRZEPRASZAM, że się odzywałem w tej dyskusji. Macie Państwo rację. Jestem istotnie zabawny -jak Stańczyk na balu u królowej Bony, albo Rejtan w progu, na zamku w Warszawie.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
kermit
-1 # kermit 2020-01-14 14:50
luk - co trudnego jest w przyznaniu się, że musiałbym zarabiać ponad 70 tys. brutto rocznie a ulga na dzieci musiałaby być równa wysokości płaconego przeze mnie podatku? Bo dopiero wtedy dostawałbym równowartość tego 1000 zł! I po co piszesz bzdury? :)
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi

INFO

 • Koncert w plenerze

  Ładna pogoda, chociaż trochę wiatr rozrzucał nuty, piękna, nastrojowa muzyka i kilkadziesiąt osób, które w niedzielne popołudnie słuchało koncertu zespołu Read More
 • Im niżej tym lepiej!

  Rok 2020 był wyjątkowo dziwny dla wszystkich, włączając w to samorządy terytorialne. Wszystko, oczywiście, przez straszliwą pandemię straszliwego koronawirusa, która zburzyła Read More
 • Wesela w domach ludowych?

  22 maja br. na portalu jaslo4u.pl ukazał się artykuł „Organizowanie wesel i imprez okolicznościowych w domach ludowych jest możliwe. Nie Read More
 • Modlitwa dla pamięci

  Kilkanaście osób brało udział w nabożeństwie ekumenicznym, które z inicjatywy Stowarzyszenia Gmina Chrześcijańska miało miejsce 31 maja br. w Polanach. Read More
 • Rząd dla samorządów

  Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych ma być instrumentem walki z ekonomicznymi skutkami pandemii COVID-19, a także formą wsparcia, która zapewni zrównoważony Read More
 • Boisko do siatkówki?

  Od czasu do czasu, a nawet częściej spotykamy się z zarzutami, że przedstawiamy wyłącznie negatywny wizerunek władz Gminy, które przecież Read More
 • I gdzie te oszczędności?

  Początek ubiegłego roku w naszej Gminie zdominowała kwestia reorganizacji szkół podstawowych w Desznicy i Makowiskach. Podczas, gdy mieszkańcy Desznicy przyjęli Read More
 • Ziemia żmigrodzka zaprasza turystów!

  Piękne widoki zamieszczane na profilu facebookowym Urządu Gminy, piękne słowa o rozwoju turystyki, setki tysięcy złotych, które zostaną wydane na Read More
 • Jak radni kolej do Dębicy budowali

  W 1887 roku na wniosek Towarzystwa Akcyjnego Budowy Kolei, rząd Austro-Węgier wyraził zgodę na budowę linii kolejowej z Dębicy do Read More
 • Co kogo zaskoczyło?

  Pewnie wielu myślało, że srogie zimy już nie wrócą, tymczasem w ostatnich dniach doświadczamy kolejnego ataku opadów śniegu, który w Read More
 • 100 tys. zł na drogę donikąd?

  8 stycznia 2021 r. odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Gminy. Wśród procedowanych uchwał na plan pierwszy wysuwają się 2 projekty Read More
 • Bohater drugiego planu

  Zdzisław Senczak, prezes Zarządu Gminy Chrześcijańskiej im. Leona Karcińskiego w Nowym Żmigrodzie został uhonorowany nagrodą im. Marii i Łukasza Hirszowiczów Read More
 • Poprawa atrakcyjności turystycznej

  12 stycznia br. została opublikowana uchwała Rady Ministrów ws. wsparcia realizacji zadań inwestycyjnych, których celem jest budowa lub modernizacja bardzo Read More
 • Dotacja dla PGZK Jasiel

  Powiatowo-Gminny Związek Komunikacyjny Jasiel został największym beneficjentem Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w województwie podkarpackim. PGZK otrzymał 13 mln 32 tysiące Read More
 • Sylwestrowe powołania

   Koniec roku przyniósł zmiany na kulturalnej mapie Gminy: pani Dominika Jędrzejczyk-Wielgosz została powołana na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury na Read More
 • Złota Setka Gmin Podkarpacia 2020

    Ranking „Złota Setka Gmin Podkarpacia 2020” organizowany jest przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Małopolski Instytut Gospodarczy, Nowiny i portal nowiny24.pl. Read More
 • Nie ma darmowych obiadów!

  UWAGA! Szukam firmy, która przez grudzień będzie dbała o zimowe utrzymanie chodnika! Chodnik ma 1423 metry długości. Wymagania – zgodne Read More
 • Gdy zamykano szpital…

   22 października wszystkie lokalne portale internetowe podały informację, iż jasielski szpital do odwołania wstrzymał planowane przyjęcia. Jako, że żaden z Read More
 • Rankingowy sukces?

  Gmina Nowy Żmigród zajęła 670 miejsce w kraju i pierwsze miejsce wśród gmin wiejskich powiatu jasielskiego w „Rankingu Samorządów” opublikowanym Read More
 • Postny okres przedwyborczy

  Wydatki inwestycyjne, zwłaszcza w mniejszych jednostkach samorządu jakimi są gminy wiejskie, cechują się znaczną cyklicznością, która jest związana z kalendarzem Read More
 • 1
© 2021 Obserwator Żmigrodzki