Szukaj w serwisie

Ostatnie na forum

Cmentarz wojenny
4
5142
12
GośćDecember 27 2020, 14:52Warto zwiedzić w Gminie Nowy Żmigród

test

Obiecanki, cacanki, a wybrać trzeba 😊

Trudno nie odnieść wrażenia, że temperatura sporu politycznego związanego z wyborami samorządowymi w przypadku naszej Gminy oscyluje wokół zera. W miarę uważnie śledząc profile w portalach społecznościowych kandydatów na urząd wójta, trudno się naprawdę dopatrzeć powodu dla którego komuś by się chciało chcieć iść do urny wyborczej. Jako, że jesteśmy poważnym i w dodatku niezależnym portalem, postanowiliśmy przeprowadzić analizę programów wyborczych obojga kontrkandydatów. Bo, jeżeli nie my, to kto?

Zaczniemy – alfabetycznie – od urzędującego wójta Grzegorza Bary, który do kampanii podszedł w sposób poważny oklejając gminę swoimi banerami a do mieszkańców kierując 44-stronicową broszurę będącą wykazem jego osiągnięć, którymi chciał się pochwalić i starannie pomijając to, czym się nie chciał pochwalić. Grzegorz Bara, w przeciwieństwie do poprzednich wyborów, przedstawił też swój program wyborczy. Wyzwania – jak to zostało określone - zostały podzielone na 6 działów. I tak po kolei:

 1. ochrona środowiska i ład przestrzenny:

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kątach, Brzezowej, Skalniku, Desznicy, Jaworzu, Łysej Górze, Makowiskach oraz Siedliskach Żmigrodzkich:

- rozwój sieci wodociągowej i budowa hydroforni na terenie gminy Nowy Żmigród;

- wsparcie funkcjonujących na terenie gminy spółek wodnych realizujących zadania z katalogu zadań własnych gminy;

- dofinansowanie kosztów budowy studni głębinowych;

- rozwój gospodarki przestrzennej i budowanie potencjału inwestycyjnego regionu.

 1. infrastruktura drogowa:

- poprawa stanu infrastruktury drogowej oraz parkingów;

- współpraca z Zarządem Powiatu w celu budowy dróg powiatowych i chodników przy drogach powiatowych;

- współpraca z Zarządem Województwa w celu budowy dróg wojewódzkich i chodników przy drogach wojewódzkich;

- budowa i modernizacja infrastruktury oświetlenia ulicznego.

 1. edukacja:

- rozwój oferty edukacyjnej i lepsze dostosowanie procesu edukacyjnego do potrzeb i możliwości ucznia oraz wymagań rynku pracy, m.in. poprzez wdrażanie nowych zajęć i wsparcie doskonalenia zawodowego kadr oświatowych;

- rozwój stref aktywności i przyszkolnych boisk sportowych.

 1. polityka społeczna:

- utworzenie żłobka dla dzieci w wieku do lat 3;

- budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego dla osób niepełnosprawnych;

- rozwój usług społecznych (w tym m.in. pomoc sąsiedzka);

- realizacja programu „Senior+”;

- utworzenie placówki wsparcia dziennego.

 1. turystyka i kultura:

- rewitalizacja parku podworskiego w Nowym Żmigrodzie – utworzenie placu zabaw i miasteczka ruchu drogowego;

- poprawa dostępności miejsc atrakcyjnych turystycznie (Góra Grzywacka);

- promowanie walorów turystycznych Beskidu Niskiego:

- poprawa i rozwój infrastruktury sportowej;

- ochrona zabytków i dziedzictwa kulturalnego.

 1. ochrona zdrowia i bezpieczeństwo publiczne:

 - przebudowa Remizy OSP w Nowym Żmigrodzie na potrzeby Centrum Ratownictwa Drogowego;

- zakup nowych pojazdów strażackich;

- utworzenie stomatologii dziecięcej.

Realizacja wszystkich wyzwań odbędzie się pod hasłem „Wiemy jak to zrobić. Razem zbudujemy jeszcze więcej”. Pierwsza część hasła, czyli „Wiemy jak to zrobić” to kultowy tekst wygłaszany przez prezesa Polskiej Partii Uczciwości Pawła Kozioła, jednego z bohaterów serialu „Ranczo”.

W sumie, patrząc na obietnice naszego realnego kandydata to trudno nie uznać, że ze scenkami rodzajowymi z „Rancza” nasza gmina ma wiele wspólnego. Usiłowałem w tym programie znaleźć coś konkretnego, coś, co by mnie przekonało, by iść do wyborów. I znalazłem jeden konkret: będzie kontynuowane dofinansowanie budowy studni głębinowych. Reszta to zbiór oczywistości należących do obowiązków każdej gminy w Polsce oraz bajerów dla naiwnych. Bo czyż mogę uwierzyć w to, że w ciągu najbliższych kilku lat zostanie wybudowana kanalizacja w Jaworzu czy Siedliskach? Czy mogę uwierzyć w budowę „miasteczka ruchu drogowego” w podworskim parku, wiedząc, że jest to obiekt wpisany w 1995 roku do rejestru zabytków? Czy naprawdę mam uwierzyć, że gmina Nowy Żmigród, której podlegają szkoły podstawowe będzie dostosowywać proces edukacyjny do wymogów rynku pracy? Otworzycie gminną plantację szparagów? Oczywiście wierzę, że zostanie przebudowana remiza OSP w Nowym Żmigrodzie a kolejne jednostki OSP dostaną nowe samochody, bo co jak co, ale w naszej gminie strażacy dostają nowe samochody nawet wtedy, gdy o nie nie występują. Bardzo mi się spodobał pomysł na stomatologię dziecięcą – na potrzebę stworzenia takiego gabinetu zostanie przebudowany budynek „A” czy budynek „B” Ośrodka Zdrowia w Nowym Żmigrodzie? Pytam, bo wcale nie tak dawno radni, których urzędujący wójt i kandydat na wójta, ponownie wystawia już gabinet stomatologiczny zlikwidowali… Powiem wprost, ten program to zbiór ogólnikowych haseł, które w gruncie rzeczy nie mają żadnego znaczenia. Ot, trzeba było coś napisać, to się napisało.

Każdy, kto choć trochę interesuje się polityką, zwłaszcza w lokalnym wydaniu, wie, że w pojedynku z urzędującym wójtem jego kontrkandydat na starcie ma o 60% mniejsze szanse na wygraną. Urzędujący wójt jest bardziej znany, coś tam zrobił, a przede wszystkim stoi za nim cały aparat lokalnej władzy: pracownicy UG, dyrektorzy szkół, nauczyciele, radni, sołtysi i całe mnóstwo ludzi, którzy wolą trzymać z aktualną władzą niż być przeciwko niej. Ludzie znacznie bardziej walczą o to, co mają niż o to, co by mogli mieć. Patrząc z tego punktu widzenia, kontrkandydat, by mieć realne szanse na wygraną, musiałby po pierwsze być rozpoznawalny. W przypadku gminy Nowy Żmigród jest 2 (słownie: dwie) rozpoznawalne osoby: Grzegorz Bara i Grzegorz Pers. Naprawdę interesujący pojedynek wyborczy mógłby mieć miejsce między tymi panami, zwłaszcza, że ten drugi dysponuje tzw. wędrującym elektoratem, który głosuje na niego niezależnie od tego z jakiego ugrupowania aktualnie startuje, ale, niestety, pan Grzegorz Pers startuje do Rady Powiatu… Pani Katarzyna Reichert ubiegająca się o wybór na wójta gminy Nowy Żmigród jest dla przeciętnego mieszkańca gminy kandydatem z kategorii „no name”. Wprawdzie startowała w 2018 roku w wyborach przedstawiając – jako jedyna – program wyborczy ale przez ostatnie 5 lat o jej aktywności w lokalnej polityce nie można powiedzieć niczego. Naprawdę niczego.

Przedstawmy zatem program wyborczy Katarzyny Reichert:

 1. ochrona zdrowia:

- wspieranie istniejących ośrodków zdrowia w zakresie zaopatrzenia w sprzęt medyczny;

- poprzez współpracę z organizacjami wojewódzkimi organizowanie na terenie gminy bezpłatnych badań profilaktycznych oraz prelekcji służących poszerzaniu wiedzy prozdrowotnej;

- unowocześnienie funkcjonowania ośrodków zdrowia m.in. dostęp do dentysty w Ośrodka Zdrowia w Nowym Żmigrodzie z możliwością wprowadzenia dyżurów w nagłych wypadkach.

 1. pomoc społeczna:

- przeanalizowanie sytuacji osób potrzebujących pomocy i opracowanie rozwiązań problemów społecznych na terenie naszej Gminy;

- rozwinięcie wolontariatu na terenie Gminy;

- rozwijanie wspólnych działań z Parafią.

 1. oświata:

- zdobywanie dodatkowych środków na aktywizację wśród młodzieży;

- zachowanie obecnej sieci placówek oświatowych;

- dążenie do systematycznej modernizacji placówek oświatowych;

- wprowadzenie funkcjonalnego systemu stypendialnego dla dzieci i młodzieży za wybitne osiągnięcia.

 1. infrastruktura techniczna:

- dążenie do pełnego skanalizowania gminy;

- pokonanie barier dla osób niepełnosprawnych i starszych:

- stworzenie placu targowego odpowiadającego normom bezpieczeństwa.

 1. bezpieczeństwo:

- Gmina zapewni ścisłą współpracę z Policją, Strażą Pożarną i Służbą Zdrowia w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy;

- budowa chodnika w Łysej Górze w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców w drodze ze szkoły i do pracy. Skończenie chodnika na ulicy Dukielskiej.

 1. ochrona środowiska, zabytków i rolnictwo:

- zapewnić rolnikom merytoryczną pomoc w pozyskiwaniu środków unijnych;

- podejmowanie działań w celu pozyskania środków zewnętrznych na renowację gminnych zabytków;

- podjęcie działań poprawiających jakość powietrza w sezonie grzewczym;

- utworzenie parku rekreacyjnego dla mieszkańców Gminy;

- współpraca z Magurskim Parkiem Narodowym w zakresie promowania walorów turystycznych regionu; organizacja wspólnych inicjatyw;

- wykorzystanie obszaru źródliskowego do celów rekreacyjnych;

- dbanie o historię i tradycję naszej małej ojczyzny.

 1. kultura:

- kontynuowanie organizacji Dni Ziemi Żmigrodzkiej z uwzględnieniem większej liczby atrakcji dla mieszkańców;

- zwiększenie ilości i atrakcyjności imprez oferowanych przez Gminny Ośrodek Kultury, w tym szczególnie w okresie wakacyjnym i feryjnym, ale również nowe formy aktywności dla Seniorów;

 1. sport i rekreacja:

- zapewnić dalszy rozwój bazy sportowej poprzez szerszy dostęp do stadionu sportowego w Nowym Żmigrodzie, ale również działania na terenie innych miejscowości gminnych w zakresie rozwoju obiektów sportowych i rekreacyjnych. Pozyskanie środków na rozwój obiektów sportowych;

- zwiększenie dotacji z budżetu gminy na organizację dodatkowych imprez sportowych w poszczególnych miejscowościach.

Realizacja ma się odbywać pod hasłem „Razem rozwiniemy naszą gminę”. Program komitetu PSPP jest bardziej rozbudowany niż program kontrkandydata ale próżno szukałem jakiejś wizji czy idei, która by spowodowała, że wybór Katarzyny Reichert zmieni gminną rzeczywistość Grzegorza Bary. I tak naprawdę to niczego takiego nie znalazłem. Bądźmy szczerzy, ale określenia w rodzaju „dążenie”, „podjęcie”, „dbanie” w gruncie rzeczy niczego nie wnoszą. Wolałbym zapis w rodzaju: jeden dzień w tygodniu Gminna Biblioteka Publiczna będzie czynna do 18-tej, co umożliwi osobom pracującym korzystanie z jej zasobów. Wolałbym punkt: w każdej miejscowości w okresie zimowo-jesiennym domy ludowe będzie czynny od 18 do 23 w piątki i soboty dla młodzieży, bo w końcu nie po to płacimy sołtysom, by te budynki stały zamknięte na klucz. Chciałbym punkt: posiedzenia komisji Rady Gminy będą transmitowane online, bo każdy obywatel ma prawo brać udział w takich posiedzeniach a jeżeli nie może wziąć w nich udziału, to może sobie obejrzeć, jak wyglądają obrady. Niestety, ale programy pisane na kolanie rzadko przynoszą sukces w wyborach lokalnych. Chociaż zdarza się to w polityce na szczeblu krajowym…

I najbardziej zabawne, chociaż to trochę czarny humor, jest to, że jedna z tych osób zostanie wójtem gminy Nowy Żmigród…

SP_READ_MORE

Spisane zostały czyny i rozmowy…

Z obecnego składu Rady Gminy o reelekcję ubiega się 13 radnych, z których 9 startuje z Razem dla Gminy Nowy Żmigród, 3 z SDM i 1 z PiS. W mijającej kadencji odbyło się 65 sesji Rady Gminy, więc postanowiliśmy przedstawić aktywność radnych w czasie tych posiedzeń. Materiałem źródłowym były protokoły zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej. Z oczywistych względów pominęliśmy wszelkiego rodzaju wypowiedzi wynikające ze sprawowanych przez poszczególnych radnych funkcji.

Funkcjonowanie Rady Gminy wiąże się z powtarzalnością: co roku jest przyjmowany budżet, co roku jest dyskusja nad absolutorium dla wójta, co roku jest raport o stanie gminy. Wszystko jest powtarzalne, więc w gruncie rzeczy wystarczy nauczyć się na pamięć kilka wypowiedzi i można je sobie co roku powtarzać bez żadnych zmian. Dlatego jedni radni wygłaszali orędzia, inni oświadczenia, niektórzy pytali, niektórzy dziękowali, niektórzy milczeli. A na końcu wspólnie prawie zawsze jednogłośnie – niczym te pieski stojące na tylnych łapkach – czekali i przyjmowali te projekty uchwał, które im wójt dawał do przyjęcia. Przyjmowali bez żadnych zmian, bez żadnej dyskusji: wójt przedstawił projekt niezgodny z prawem, radni go przegłosowywali. Jedyne dwa przypadki, gdzie radni zwrócili uwagę na błędy merytoryczne dotyczyły „literówki” i odwróconej ceny na benzynę. I to było wszystko. Niektórzy nawet doszli do takiej perfekcji, że o treść uchwał pytali po ich przegłosowaniu...

Radni w ciągu 5 lat nie złożyli ani jednego projektu uchwały; nie zadali ani jednego zapytania; złożyli 1 (słownie: jedną) interpelację. Najbardziej smutne jest jednak to, że wójt kilkakrotnie zwracał się do radnych, by swoje pytania czy wnioski zadawali w formie pisemnej. Proszę zwrócić uwagę na ten paradoks: wójt apeluje do radnych, by korzystali ze swoich praw, które im dały przepisy. A radni? A radni (niektórzy) tak uwielbiali swój głos, że postanowili nie zmuszać wójta do udzielania odpowiedzi na piśmie i ograniczyli się do wygłaszania oświadczeń o niczym. Bo tak naprawdę znakomita większość tych wypowiedzi to są wypowiedzi o niczym przetykane podziękowania dla radnego powiatowego Grzegorza Persa albo podziękowaniami dla wójta, za to, że wykonuje swoją pracę czy pracowników UG za to samo.

 

Ryszard Bęben (zastępca przewodniczącego Komisji Budżetu, Planowania i Regulaminowej):

- interpelacje – 0
- zapytania - 0
- zabrał głos na 24 sesjach

– 30 listopada 2018 r. pytał o skuteczność proponowanych przez Urząd Gminy rozwiązań dotyczących wyposażania worków na śmieci w naklejki oraz o to, co zrobić z oponami od pojazdów rolniczych;

- 28 grudnia 2018 r. wypowiadał się nt. budżetu sugerując opracowanie pięcioletnich planów dotyczących m.in. parkingów w Nowym Żmigrodzie oraz placu targowego; zapytał, czy była robiona analiza, kiedy dofinansowanie dostawy wody zrównoważy się z kosztami utrzymania czyli odpłatnością za wodę;

- 28 marca 2019 r. pytał o wkład PKS i ZMKS w PGZK Jasiel oraz o strukturę kapitału;

- 21 sierpnia 2019 r. pytał, kiedy będą kontynuowane na Mytarzy prace związane z odprowadzaniem wód opadowych;

- 11 grudnia 2019 r. wypowiedział się nt. odpowiedzi na petycję dotyczącą przepisów prawa miejscowego;

- 20 stycznia 2020 r. pytał, czy władze gminy podjęły starania w celu zapewnienia usług stomatologicznych;

- 27 lutego 2020 r. wystąpił z apelem o podjęcie działań informacyjnych mających przestrzec mieszkańców przed wilkami; podniósł sprawę usług stomatologicznych;

- 9 marca 2020 r. wypowiedział się ws. oświadczenia RG dotyczącego CPK oraz linii kolejowej Jasło-Dębica;

- 27 maja 2020 r. przedstawił swoją opinię nt. funkcjonowania usług stomatologicznych; apelował o przyjęcie uchwały ws. udzielenia dotacji dla parafii w N. Żmigrodzie na remont kaplicy cmentarnej;

- 23 lipca 2020 r. pytał ws. budowy chodnika w Tokach i N. Żmigrodzie;

- 23 września 2020 r. pytał o poziom usług stomatologicznych w szkołach, termin zatrudnienia stomatologa oraz o to, dlaczego w aptekach brakuje szczepionek przeciwko grypie; apelował też o budowę chodnika przy drodze powiatowej w Mytarzy;

- 25 listopada 2020 r. wygłosił oświadczenie nt. profesjonalizmu władz gminy;

- 30 grudnia 2020 r. pytał czy mieszkańcy składali jakieś wnioski do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Mytarki; wypowiedział się nt. budżetu;

- 31 marca 2021 r. zaapelował o przyjęcie uchwały ws. zwolnienia z opłaty na sprzedaż alkoholu uznając, że ci przedsiębiorcy są najbardziej poszkodowani pandemią koronawirusa; wypowiedział się nt. programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi; poprosił, by wójt zechciał w przyszłości przedstawić, jak będzie wyglądać promocja gminy;

- 21 kwietnia 2021 r. pytał, czy kryteria dochodowe dotyczące przyznawania świadczeń z pomocy społecznej obowiązują także w przypadku zdarzeń losowych; wypowiedział się także o nieposprzątanym moście;

- 30 września 2021 r. wypowiedział się ws. uchwały o zaliczeniu drogi do kategorii dróg gminnych;

- 29 listopada 2021 r. pytał, gdzie sołtysi mają zgłaszać potrzeby dotyczące odśnieżania dróg;

- 25 maja 2022 r. wypowiadał się o jakości sprzętu w jasielskim szpitalu; pytał o definicję „ubóstwa społecznego”; pytał o oznakowania na drogach gminnych w Sadkach i Gorzycach; pytał, czy na organizację Dnia Dziecka i Dnia Otwartych Remiz będą dodatkowe pieniądze;

- 22 czerwca 2022 r. proponował, aby na Wisłoce wybudować próg, który jego zdaniem przeciwdziałałby erozji dna rzeki;

- 27 lutego 2023 r. pytał, jakie będą skutki w przypadku, gdy mieszkaniec, który dostanie dotację na budowę studni głębinowej przekroczy zużycie na poziomie większym niż 5 m³ na dobę;

- 28 kwietnia 2023 r. wyraził uznanie dla zarządu Spółki Wodnej w Kątach;

- 22 czerwca 2023 r. wygłosił opinię nt. Raportu o stanie gminy chwaląc władze gminy i radnych za sposób organizacji odbioru odpadów;

- 29 listopada 2023 r. pytał, jakie będą ceny gazu w Domach Ludowych;

- 28 grudnia 2023 r. pytał o koszt tzw. teleopasek w ramach programu „Wsparcie Seniorów na terenie gminy Nowy Żmigród”; pytał o ważność Kart Seniora.

 

Adam Harowicz (zastępca przewodniczącego Komisji Rewizyjnej):

- interpelacje – 0
- zapytania - 0
- zabrał głos na 7 sesjach

– 28 marca 2019 r. pytał, ile UG wydaje zezwoleń na organizację rajdów off road, które niszczą drogi rolnicze;

- 29 czerwca 2019 r. apelował o zwiększenie liczby patroli policyjnych w Desznicy;

- 31 stycznia 2020 r. pytał, czy w obliczu reorganizacji SP w Desznicy będzie istniała możliwość dowozu dzieci z Desznicy i Jaworza do SP w N. Żmigrodzie;

- 8 kwietnia 2020 r. krytycznie ocenił stanowisko Kuratorium Oświaty ws. reorganizacji SP w Desznicy;

- 27 maja 2020 r. wyraził ubolewanie z powodu protestu części mieszkańców Desznicy ws. remontu mostu;

- 23 września 2020 r. podziękował staroście jasielskiemu za inwestycje drogowe w Desznicy;

- 30 grudnia 2020 r. zaproponował przyznanie wójtowi nagrody za dobre zarządzanie gminą.

 

Krzysztof Janusz (wiceprzewodniczący Rady Gminy):

- interpelacje – 0
- zapytania - 0
- zabrał głos na 8 sesjach

– 19 października 2019 r. zwrócił uwagę, że oprócz Kątów są także inne miejscowości w gminie;

- 9 marca 2020 r. wypowiedział się ws. oświadczenia RG dotyczącego CPK oraz linii kolejowej Jasło-Dębica;

- 25 listopada 2020 r. poparł projekt uchwały przekazującej gminie obowiązek zimowego utrzymania chodników;

- 31 marca 2021 r. zaapelował o przyjęcie uchwały ws. pomocy dla powiatu jasielskiego na budowę chodnika w Łężynach;

- 31 maja 2021 r. pytał o możliwość pozyskania samochodu strażackiego z JRG;

- 30 września 2021 r. pytał czy SP w Łężynach wnioskował o środki z programu „Poznaj Polskę”;

- 25 maja 2022 r. apelował o przyznanie pomocy powiatowi jasielskiemu na ukończenie chodnika w Łężynach;

- 22 grudnia 2022 r. pytał o koszt budowy trybuny na stadionie w Nienaszowie.

 

Tomasz Kmieć (radny od czerwca 2021 roku):

- interpelacje – 0
- zapytania - 0
- zabrał głos na 4 sesjach

– 28 lipca 2021 r. wypowiedział się ws. opinii dotyczącej listy zmian w sieci obszarów Natura 2000;

- 30 września 2021 r. pytał o możliwość wykonania prac projektowych dla budowy chodnika w Gorzycach;

- 30 marca 2022 r. pytał o działania mające na celu budowy chodników przy drodze wojewódzkiej m.in. w Gorzycach;

- 22 czerwca 2023 r. zwrócił uwagę, że w projekcie uchwały dotyczącej obciążenia przejazdu i przechodu przez gminną nieruchomość położoną w Nienaszowie jest istotny błąd, który zmienia znaczenie dla tej służebności.

 

Piotr Kudłaty (przewodniczący Komisji Przestrzegania Prawa, Zdrowia i Opieki Społecznej, Oświaty i Młodzieży):

- interpelacje – 0
- zapytania - 0
- zabrał głos na 3 sesjach

30 listopada 2018 r. poinformował radnych – w odpowiedzi na pytanie radnego Z. Książkiewicza – iż wójt zawsze przychyla się do składanych wniosków i pieniądze w miarę potrzeb są przyznawane;

- 28 marca 2019 r. podziękował przedstawicielowi PGZK za to, że pamięta o żmigrodzkim „ogólniaku”;

- 29 września 2023 r. podziękował wójtowi za remont ulicy Blicharskiej w N. Żmigrodzie.

 

Michał Kuznecki:

- interpelacje – 0
- zapytania - 0
- zabrał głos na 4 sesjach

– 6 marca 2019 r. podziękował radnemu powiatowemu Grzegorzowi Persowi za ujęcie w projekcie budowy chodnika przy drodze powiatowej w Tokach;

- 31 marca 2021 r. wyraził opinię nt. budowy wieży widokowej na Desznickie Górze i zwrócił uwagę, że nie było żadnej dyskusji na sesji RG o lokalizacji takiego obiektu;

- 28 lipca 2021 r. podziękował za dotacje dla OSP Toki oraz za sfinalizowanie sprawy zamiany działek w Tokach;

- 29 listopada 2023 r. apelował o przyjęcie uchwały ws. udzielenia pomocy finansowej powiatowi jasielskiemu na budowę chodnika przy drodze powiatowej w Tokach.

 

Zenon Książkiewicz (wiceprzewodniczący Rady Gminy):

- interpelacje – 0
- zapytania - 0
- zabrał głos na 34 sesjach

– 30 listopada 2018 r. zadał pytanie, czy zdarzyła się sytuacja, że rozstrzygnięcie komisji przyznającej dotację dla organizacji pozarządowych było inne niż decyzja wójta;

- 28 grudnia 2018 r. pytał z jakich środków jest finansowane utrzymywanie małych boisk piłkarskich w miejscowościach w których nie ma drużyn piłkarskich; poinformował, że zwrócił się o ponowne przeprowadzenie weryfikacji oznakowania na w rejonie skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą powiatową;

- 6 marca 2019 r. pytał o koszt zakupu karetki do Gminnego Ośrodka Zdrowia w Nowym Żmigrodzie; pytał, czy zmiana terenu na działki mieszkaniowe w MPZP część 1 dla N. Żmigrodu nie koliduje z postawioną w ramach dofinansowania altaną na działce OAZA; zadał pytanie o działania, które mają rozwiązać problem wiosennego wypalania traw; poinformował, że zgłosił do Podkarpackiego Zarządu Dróg wniosek o weryfikację oznakowania w Łysej Górze;

- 29 maja 2019 r. złożył propozycję, by przemyśleć koncepcję budowy parkingu za budynkiem Ośrodka Zdrowia w N. Żmigrodzie;

- 29 maja 2019 r. pytał z czego wynika tendencja zniżkowa osób korzystających z pomocy społecznej; apelował o ujęcie w budżecie na 2020 rok budowy dodatkowej wiaty przystankowej w centrum Łysej Góry;

- 26 czerwca 2019 r. apelował o zmianę oznakowania na drodze nr 993 w rejonie Łysej Góry oraz krytykował kierowców samochodów terenowych i quadów, którzy poruszają się po drogach rolniczych;

- 21 sierpnia 2019 r. gratulował wójtowi organizacji i przebiegu Dni Ziemi Żmigrodzkiej, które były by jeszcze bardziej udane, gdyby nie wichura i deszcz, które uniemożliwiły występ gwiazdy wieczoru;

- 16 października 2019 r. wyraził zdumienie, że mieszkańcy Kątów-Zapłocie chcą odszkodowania za działki przeznaczone pod rozbudowę drogi w tej części wsi;

- 19 grudnia 2019 r. przedstawił swoją opinię nt. traktowania gnojownika jako kompostownik; zaapelował do RG o dotację dla OSP Łysa Góra i OSP Grabanina;

- 9 marca 2020 r. wypowiedział się ws. oświadczenia RG dotyczącego CPK oraz linii kolejowej Jasło-Dębica;

- 8 kwietnia 2020 r. pytał na jakiej podstawie gmina udziela Szpitalowi w Jaśle dotacji w wysokości 10 tys. zł na zakup USG; wyraził opinię nt. Programu Wsparcia Rodziny w gminie N. Żmigród na lata 2020-22; pytał o termin zakończenia budowy linii światłowodowej oraz wyraził opinię nt. oznakowania drogi wojewódzkiej w Łysej Górze;

- 27 maja 2020 r. oświadczył, że należy rozwiązać problem mieszkania służbowego, który w Ośrodku Zdrowia zajmuje stomatolog, która przeszła na emeryturę;

- 24 czerwca 2020 r. poinformował o historii budowy stacji uzdatniania w Kątach; zwrócił się z apelem o dodatkowych środków finansowych na usunięcie zniszczeń, które na budowanej w Łysej Górze drodze spowodowało oberwanie chmury;

- 23 września 2020 r. pytał, czy SP w Łysej Górze otrzyma pieniądze z programu Zdalna Szkoła

- 30 grudnia 2020 r. wygłosił pean na cześć wójta;                                                                                                                                                                                                                                                               

- 21 kwietnia 2021 r. pytał o termin zakończenia budowy światłowodu

- 31 maja 2021 r. wygłosił opinię nt. tego, że ludzie kupują stare domy a potem żądają odśnieżania dróg do nich;

- 30 września 2021 r. prosił o przedstawienie informacji nt. pozyskania środków w ramach programu „Poznaj Polskę”; pytał, czy gmina posiada już środki na remont dróg zniszczonych wskutek budowy linii energetycznej Gorzyce-Iwonicz;

- 29 listopada 2021 r. wypowiedział się nt. nazwy dla pomnika przyrody;   

- 30 grudnia 2021 r. zabrał głos ws. uchwały dotyczącej służebności przejazdu i przechodu w Łysej Górze; zapytał o szansę powodzenia dla pomysłu budowy chodników i obwodnicy N. Żmigrodu;   

- 31 stycznia 2022 r. pytał o zmianę w Statucie SPGOZ w N. Żmigrodzie;                                                                                                                                                                                                           

- 30 marca 2022 r. wyraził opinie, że program Korpus Wsparcia Seniorów będzie kontynuowany w latach następnych; pytał, jak zostanie zakwalifikowane zabezpieczenie imprez przez strażaków i jaki ekwiwalent będzie im przysługiwał;                                                                                                                                                                                                                                                                                       

- 25 maja 2022 r. dziękował radnemu powiatowemu Grzegorzowi Persowi za oczyszczenie rowów przy drogach powiatowych w Łysej Górze; pytał o realizację programu budowy solarów i fotowoltaiki;     

- 22 czerwca 2022 r. wygłosił pean na cześć wójta dziękując mu za bardzo dobrą współpracę z OSP czy KGW;                                                                                                                                                     

- 10 sierpnia 2022 r. pytał o skalę pomocy socjalnej dla uczniów szkół z terenu gminy; pytał z czego wynika zatrudnienie pedagoga specjalnego;                                                                                               

 - 28 września 2022 r. prosił o uszczegółowienie zapisów w projekcie nowelizacji uchwały budżetowej; pytał o informację nt. wyodrębnienia w budżecie gminy wpływów i wydatków z funduszu pomocy obywatelom Ukrainy;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

- 20 października 2022 r. informował, że doszły go słuchy, że opieka świąteczna i całodobowa w Ośrodku Zdrowia nie funkcjonuje tak jak powinna;                                                                                                   

- 22 grudnia 2022 r. apelował, aby spraw związanych z dojazdem do pół czy działek podchodzić ze zrozumieniem i unikać drogi sądowej;                                                                                                                   

- 29 grudnia 2022 r. pytał, czy jest normą przyjmowanie od powiatu jasielskiego zimowego utrzymania chodników przy drogach powiatowych; pytał o pomysł na rozwiązanie parkowania quada i samochodu strażackiego w Łysej Górze;                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

- 27 lutego 2023 r. wygłosił opinię o ryzyku związanym z poszukiwaniem wody; wypowiedział się nt. placu targowego na Mytarzy; poinformował, że podpisał pismo ws. budowy chodników przy drodze wojewódzkiej w Łysej Górze i prosił by stworzyć jakąś nadzieję dla mieszkańców Łysej Góry w tej sprawie; ze zrozumieniem przyjął informację wójta, że brakuje pieniędzy;                                                             

- 28 kwietnia 2023 r. poinformował, że na spotkaniu z przedstawicielami Spółki Wodnej w Kątach radni jakby wstępnie zadeklarowali pomoc dla tej Spółki;                                                                                     

 - 22 czerwca 2023 r. przedstawił opinię nt. funkcjonowania placu targowego w Mytarzy;                                                                                                                                                                                                   

- 26 lipca 2023 r. podziękował wójtowi za to, że gmina pozyskała pieniądze na remont drogi w Łysej Górze;                                                                                                                                                               

- 29 listopada 2023 r. wygłosił apel o konieczności budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej w Łysej Górze; wypowiedział się nt. sprzedaży działki w Łysej Górze; pytał co będzie robione na placach i drogach gminnych w związku z propozycją nowelizacji budżetu gminy; pytał o szczegóły dotyczące udzielenia pomocy powiatowi jasielskiemu na budowę chodnika w Tokach.

 

Andrzej Mroczka (zastępca przewodniczącego Komisji Przestrzegania Prawa, Zdrowia i Opieki Społecznej, Oświaty i Młodzieży):

- interpelacje – 0
- zapytania - 0
- zabrał głos na 6 sesjach

– 30 listopada 2018 r. pytał o to, co się stanie, gdy w rodzinie z małymi dziećmi braknie worków z naklejkami;

- 28 grudnia 2018 r. poruszał sprawę krzaków rosnących wzdłuż dróg, które przez to – jego zdaniem – są nieprzejezdne, jego zdaniem odkrzaczanie dróg należy do zadań ich właścicieli;                                         

- 28 marca 2018 r. zwrócił się z apelem, by przy wydawaniu zgody na wjazd samochodem na Górę Grzywacką informować, że wjeżdżający w dzień powszedni może spotkać się z pojazdem rolniczym;                   

- 8 kwietnia 2020 r. poinformował, że jego rodzina korzysta z internetu za pomocą łącza zdalnego oferowanego przez Orange i nie ma problemów;                                                                                                       

- 8 lutego 2021 r. pozytywnie ocenił dofinansowanie ze strony gminy dla budowy drogi do przysiółka Zagrody w Kątach;                                                                                                                                               

- 31 marca 2021 r. wyraził zachwyt z powodu budowy wieży widokowej na Górze Desznickiej.

 

Grzegorz Munia:

- interpelacje – 1
- zapytania - 0
- zabrał głos na 8 sesjach

– 30 listopada 2018 r. skomentował wypowiedź byłego wójta Zdzisława Dubisa nt. kanalizacji w Sośninach, infrastruktury sportowej w Nienaszowie oraz ograniczeń w przyjmowaniu pacjentów w Ośrodku Zdrowia w Nienaszowie;

- 27 maja 2020 r. oświadczył, że gminy nie stać na zakup wyposażenia dla gabinetu stomatologicznego; skrytykował portale internetowe, które piszą różne artykuły nt. funkcjonowania służby zdrowia, ponieważ jego zdaniem każdy, kto chce się dostać do lekarza w danym dniu ma taką możliwość;

- 30 grudnia 2020 r. zaapelował o modernizację boiska sportowego w Nienaszowie;

- 31 maja 2021 r. poinformował, że jest przeciwny budowie drogi na Kaczmarskie od strony Sadek;

- 20 października 2022 r. informował, dlaczego na dyżurze świątecznym w Ośrodku Zdrowia nie było lekarza;

- 22 grudnia 2022 r. informował o pracach modernizacyjnych na stadionie w Nienaszowie; podziękował wójtowi i radnym za przychylność w przekazaniu dodatkowych środków na modernizację stadionu w Nienaszowie;

- 28 kwietnia 2023 r. podziękował wójtowi i radnym za środki finansowe na poprawę infrastruktury na stadionie w Nienaszowie;

- 24 sierpnia 2023 r. prosił o pozytywną decyzję RG ws. zakupu samochodu dla OSP Nienaszów.

 

Mateusz Smyka (przewodniczący Komisji Rewizyjnej):

- interpelacje – 0
- zapytania - 0
- zabrał głos na 21 sesjach

– 30 listopada 2018 r. zwrócił się do Dyrektora GOK p. Jerzego Dębca o wyszczególnienie zadań na które zostały wydatkowane środki na Dni Ziemi Żmigrodzkiej; zwrócił uwagę na rozbieżności, między ilością mieszkańców Gminy a liczbą mieszkańców, którzy złożyli deklaracje śmieciowe oraz zasugerował wzmożenie kontroli wobec takich osób oraz wyciąganie wobec nich sankcji karnych; pytał też o to, czy system opłat za odpady bilansował się w latach wcześniejszych; zadał pytanie, czy w PSZOK zostanie przyjęty zużyty olej silnikowy z ciągnika oraz o to, czy jest możliwe zorganizowanie gospodarki odpadami w ramach Związku Międzygminnego; zasugerował wyposażenie radnych w tablety, co istotnie obniżyłoby koszt materiałów przygotowywanych na sesję – deklarował pomoc w nauce obsługi tabletu oraz poprosił Skarbnik Gminy o przygotowanie wyliczenia kosztów zakupów tabletów dla radnych;

- 28 grudnia 2018 r. pytał, czy GPGK informuje odbiorców o stopniu przewidywanego obniżenia jakości wody; pogratulował Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pomysłu zdobywania przez uczniów SP w Nowym Żmigrodzie „Korony Beskidu Niskiego”;

- 29 stycznia 2019 r. pytał, czy w koncepcji przebudowy żmigrodzkiego rynku został uwzględniony przystanek PKS, który w bardzo małym stopniu jest wykorzystywany przez autobusy; przedstawił kwestię wynajmu hali sportowej w Jaśle oraz prosił o interwencję ws. odśnieżania ulic N. Żmigrodu (ulice są odśnieżone, ale mieszkańcy ten śnieg z solą maja w swoich bramach i ogrodach);

- 6 marca 2019 r. pytał o drogę publiczną do działki OAZA; pytał o treść zarządzenia dyrektora SP w N. Żmigrodzie wprowadzającego odpłatność za korzystanie z Hali Sportowej, proponując, by bezpłatnie z Hali mogli korzystać uczniowie żmigrodzkiego LO oraz młodzież do 18 roku życia; zwrócił się z wnioskiem o poinformowanie Policji w Jaśle o potencjalnych miejscach podpaleń oraz o dyskusji o tym, która miała miejsce podczas sesji; poinformował o pomysłach połączenia drogi 993 z drogą S19 na węźle w Zboiskach, co – jego zdaniem – wymaga stworzenia 5-letniego planu strategicznego, którego celem byłoby przebudowa drogi 993; poinformował, że prosił Inspekcję Drogową o kontrolę przejeżdżających prze gminę TIR-ów;

- 28 marca 2019 r. pytał o procedurę przekazywania pieniędzy przez gminę na rzecz PGZK Jasiel; pytał o pieniądze przeznaczone z budżetu gminy na remont pomnika Pamięci Katynia na żmigrodzkim cmentarzu; pytał, czy na terenie gminy odbędzie się strajk oświatowy i ile szkół będzie strajkować; złożył propozycję, by zezwolenia na wjazd na Górę Grzywacką zawierały klauzulę, że za powstałe szkody na drodze odpowiedzialność ponosi ten, kto zgodę uzyskał i wówczas będzie go łatwiej pociągnąć do odpowiedzialności;

- 29 maja 2019 r. pytał, czy sąsiednie gminy będą partycypować w kosztach zakupu karetki dla SPGOZ w Nowym Żmigrodzie;

- 26 czerwca 2019 r. zaapelował o zamontowanie fotoradarów na drogach 992 i 993 oraz o częstsze patrole policji na Placu Kościuszki i Rynku w godzinach wieczornych; zaapelował o zorganizowanie spotkania z Podkarpackim Zarządem Dróg Wojewódzkich w celu przedyskutowania kwestii wyznaczenia przejść dla pieszych na drogach nr 993 i 992; wypowiedział się nt. raportu o stanie gminy sugerując zmiany w komunikacji pomiędzy władzą a obywatelem; apelował o udrożnienie przepustu na ul. Węgierskiej; apelował o kampanię informacyjną mającą na celu wytłumaczenie mieszkańcom na czym polega problem nieodbierania odpadów komunalnych;

- 15 lipca 2019 r. apelował o otwarcie boiska szkolnego oraz Otwartej Strefy Aktywności w N. Żmigrodzie, ponieważ w okresie wakacyjnym mieszkańcy chcą z tych obiektów korzystać;

- 20 listopada 2019 r. apelował do sołtysów, by przedstawili uzasadnienie dla podwyżki swoich diet; poinformował ponadto o obowiązkach sołtysów; pytał, ile przeznaczono w budżecie gminy środków na współpracę z organizacjami pozarządowymi; pytał, dlaczego w sesji poświęconej sprawom oświaty nie biorą udziału dyrektorzy szkół; wypowiedział się nt. wzrostu stawki podatku od nieruchomości; zaapelował o zorganizowanie spotkania z Dyrekcją Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich celem omówienia sytuacji związanej z bezpieczeństwem ruchu drogowego połączonej z wizją lokalną;

- 11 grudnia 2019 r. wypowiedział się nt. odpowiedzi na petycję dotyczącą prawa miejscowego; wypowiedział się nt. rozwiązania dotyczących wprowadzenia zmian w regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie Nowy Żmigród; pochwalił władze gminy za wprowadzenie systemu kontroli opłat za odpady;

- 8 kwietnia 2020 r. wypowiedział się nt. oznakowania dróg oraz zwrócił się z apelem o rozważenie wprowadzenia dla przedsiębiorców na terenie gminy ulg podatkowych;

- 27 maja 2020 r. wygłosił apel o zachowanie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w N. Żmigrodzie; złożył wniosek o likwidację gabinetu stomatologicznego w Ośrodku Zdrowia, który i tak jest niewykorzystywany z powodu przestarzałego sprzętu; pytał o planowane spotkanie z Podkarpackim Zarządem Dróg Wojewódzkich ws. organizacji ruchu drogowego między Łężynami a Łysą Górą;

- 23 września 2020 r. wypowiedział się nt. ruchu samochodowego na drogach wojewódzkich;

- 31 marca 2021 r. pytał o dalsze procedowanie uchwały zmian w MPZP Nowy Żmigród część 1, która została zakwestionowana rozstrzygnięciem nadzorczym wojewody podkarpackiego; wyraził zachwyt z powodu lokalizacji wieży widokowej na Górze Desznickiej;

- 30 września 2021 r. przedstawił stanowisko RG ws. budowy łącznika między drogą 992 i 993 w N. Żmigrodzie;

- 29 listopada 2021 r. pytał, gdzie rośnie cis, który został pomnikiem przyrody; pytał czy są chętni na działkę, którą gmina zamierza sprzedać; pytał jak cena za odbiór odpadów w 2021 roku ma się do propozycji na 2022 rok;

- 30 grudnia 2021 r. pytał o harmonogram odbioru odpadów w 2022 roku;

- 30 marca 2022 r. pytał o stan zaawansowania prac nad ogłoszeniem przetargu ws. projektu obwodnicy N. Żmigrodu;

- 22 czerwca 2022 r. ocenił Raport o Stanie Gminy; apelował, by zachęcać mieszkańców gminy do brania udziału w dyskusji nt. Raportu; zwrócił uwagę na małą liczbę miejsc parkingowych w N. Żmigrodzie; pytał o przebieg prac na projektowaniem obwodnicy N. Żmigrodu;

- 20 października 2022 r. apelował, aby mieszkańcy zostali poinformowani, że zmiany w MPZP dla Makowisk, Gorzyc i Mytarki dotyczą możliwości budowy dużych farm fotowoltaicznych w tych miejscowościach;

- 29 grudnia 2022 r. sugerował przeprowadzenie ankiety wśród rodziców, czy są zainteresowani opieką żłobkową.

 

Henryk Strzelec (przewodniczący Rady Gminy):

- interpelacje – 0
- zapytania - 0
- zabrał głos na 16 sesjach

– 29 stycznia 2019 r. poprosił wójta o informację nt. zbiórki odpadów według nowych zasad; - 28 marca 2019 roku poprosił o przedstawienie zasadności przekazania 347 731 zł na rzecz Powiatowo-Gminnego Związku Komunikacyjnego;

- 26 czerwca 2019 r. pytał o awarię wodociągu i kwestię dostawy wody dla mieszkańców dotkniętych awarią;

- 19 października 2019 r. zwrócił uwagę, że oprócz Kątów jest jeszcze sporo miejscowości, które też mają swoje potrzeby i należy tak działać, by rozwój gminy był sprawiedliwy;

- 24 czerwca 2020 r. zadał pytanie, czy kiedykolwiek kanalizacja dotrze do Siedlisk Żmigrodzkich i Makowisk;

- 23 września 2020 r. zwrócił się z apelem do sołtysów i radnych Nienaszowa i Sośnin o zorganizowanie spotkania z mieszkańcami, którego celem byłoby wstępne ustalenie przystanku dla autobusu szkolnego;

- 8 lutego 2021 r. zażądał od radnego Piotra Suskiego publicznego sprostowania informacji jakoby wykreślił ze Strategii Rozwoju Gminy na lata 2014-20 punkt dotyczący modernizacji boiska piłkarskiego w Nienaszowie;

- 31 marca 2021 r. wyraził opinię nt. ilości alkoholu kupowanego na terenie gminy; wygłosił oświadczenie nt. prowadzenia obrad przez Przewodniczącego RG kadencji 2015-19 P. Suskiego;

- 31 maja 2021 r. zwrócił się do radnych o wypracowanie stanowiska ws. drogi na Kaczmarskie; zaapelował do radnych by nie podpisywali petycji, bo ktoś ich może z tego rozliczyć;

- 30 września 2021 r. zaprosił radnych na koncert scholii parafialnej z N. Żmigrodu;

- 30 marca 2022 r. dziękował za zaangażowanie się w pomoc mieszkańcom Ukrainy;

- 25 maja 2022 r.apelował o poparcie dotacji dla OSP Stary Żmigród; dziękował radnemu powiatowemu Grzegorzowi Persowi za pomoc w zabezpieczenie mostku w St. Żmigrodzie w barierki ochronne;

- 4 listopada 2022 r. sugerował, aby UG przygotował informację o możliwości preferencyjnego zakupu węgla, która powinna być ogłoszona w kościołach;

- 22 grudnia 2022 r. pytał o koszty programu Wsparcia Seniorów; prosił o informację dotyczącą uchwały ws. dopłat dla wybranych taryfowych grup odbiorców wodociągowo-kanalizacyjnych;

- 29 grudnia 2022 r. pytał o opiekę żłobkową na terenie gminy;

- 28 kwietnia 2023 r. pytał, ilu mieszkańców gminy skorzystało z preferencyjnego zakupu węgla;

- 29 listopada 2023 r. pytał, czy jest planowane spotkanie wójt z sołtysami w sprawie zimowego utrzymania dróg.

 

Piotr Suski (zastępca przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska, Inicjatyw Gospodarczych i Gospodarki Komunalnej):

- interpelacje – 0
- zapytania - 0
- zabrał głos na 26 sesjach

– 30 listopada 2018 r. pytał, dlaczego przez rok nie udało się wprowadzić naklejek na worki z odpadami; wnioskował, aby Rada Gminy wystąpiła do Urzędu Marszałkowskiego i parlamentarzystów o zmianę przepisów dotyczących gospodarki odpadami;

- 29 stycznia 2019 r. zwrócił się z pytaniem, czego dotyczy Podkarpacki Program Odnowy Wsi na lata 2017-20;

- 9 marca 2019 r. pytał, dlaczego w MPZP dla Starego Żmigrodu nie została uwzględniony wniosek Komisji Rolnictwa o poszerzenie drogi do KDW;

- 28 marca 2019 r. zwrócił się z apelem o uregulowanie kwestii korzystania z Hali Sportowej;

- 21 sierpnia 2019 r. zwrócił się z wnioskiem by zmienić brzmienie treści uchwały RG ws. wymiaru godzin nauczycieli pełniących funkcje kierownicze z 22 na 24 godziny;

- 16 października 2019 r. apelował do sołtysa Kątów, by przekonywał mieszkańców, by na budowaną drogę oddali część swoich działek bezpłatnie;

- 20 listopada 2019 r. apelował do wójta, by zrozumiał obawy radnych związane z podniesieniem wysokości kwoty podatku od nieruchomości;

- 19 grudnia 2019 r. pytał o sposób weryfikacji osób, które zadeklarują posiadanie kompostownika oraz o definicję kompostownika; pytał, ile osób w gminie płaci za odpady, zwracając uwagę, że brakująca liczba 2500 osób podnosi koszt opłat za odpady;

- 9 marca 2020 r. wypowiedział się ws. oświadczenia RG dotyczącego CPK oraz linii kolejowej Jasło-Dębica;

- 8 kwietnia 2020 r. zaapelował do rodziców dzieci uczęszczających do reorganizowanej SP w Makowiskach, by przenieśli swoje dzieci do SP w Nienaszowie; pytał o partycypację gminy w zakupie sprzętu komputerowego w ramach programu „Zdalna Szkoła”;

- 27 maja 2020 r. pytał o koncepcję przebudowy Ośrodka Zdrowia w N. Żmigrodzie oraz złożył wniosek o przygotowanie koncepcji i kosztorysu zamierzonego remontu Ośrodka Zdrowia; pytał o sprzedaż działki stanowiącej mienie komunalne Siedliskach Żmigrodzkich;

- 23 września 2020 r. oświadczył, że nic nie wiedział o wniosku mieszkańców Nienaszowa dotyczących zmiany przystanków dla autobusu szkolnego; poinformował o programie ARiMR dotyczącym programu pomocowego dla rolników, którzy utracili dochody wskutek pandemii;                                                                                                                                                                                                                                 

- 15 grudnia 2020 r. proponował, aby raport o stanie gminnej oświaty obejmował 3 lata, by można było obserwować tendencję wyników; pytał o funkcjonowanie Karty Dużej Rodziny na terenie gminy;                     

- 30 grudnia 2020 r. zwrócił się z pytaniem do Przewodniczącego RG Henryka Strzelca, dlaczego nie zostało w trybie online zorganizowane wspólne komisji Rady, celem zapoznania z projektem budżetu;             

- 8 lutego 2021 r. zaapelował, by pamiętać o mieszkańcach Kaczmarskiego, którzy nie mają dojazdu do domu;                                                                                                                                                               

- 31 marca 2021 r. wygłosił oświadczenie nt. pracy Przewodniczącego RG H. Strzelca;                                                                                                                                                                                                   

- 21 kwietnia 2021 r. informował, że ARiMR przedłużyła termin składania wniosków o płatności bezpośrednie dla rolników;                                                                                                                                             

- 28 lipca 2021 r. pytał o treść uchwały ws. określenia średniej ceny paliwa w gminie N. Żmigród na rok szkolny 2021/22;                                                                                                                                                 

- 30 września 2021 r. pytał o plany modernizacji dróg w Nienaszowie łącznie z budową chodnika; prosił o interwencję w firmie Voice Net ws. budowy światłowodu;                                                                               

- 30 marca 2022 r. przedstawił informację dotyczące działań Izby Rolniczej;                                                                                                                                                                                                                       

- 25 maja 2022 r. pytał o przebieg prac nad internetem światłowodowym;                                                                                                                                                                                                                            

- 29 grudnia 2022 r. poinformował o działaniach Izby Rolniczej; poinformował, że złożył wniosek o wykonanie poprawki na trybunie w Nienaszowie;                                                                                                       

- 27 lutego 2023 r. pytał, czy lekarz weterynarii i firma zgłoszona do odbioru zwierząt leśnych padłych w wyniku zdarzeń drogowych ma obowiązek usuną te zwierzęta w godzinach nocnych;                                   

- 28 kwietnia 2023 r. wypowiedział się ws. projektu uchwały o wyznaczeniu miejsca do prowadzeniu handlu w soboty i niedziele przez rolników i ich domowników;                                                                              

- 26 lipca 2023 r. pytał dlaczego do przejęcia jako zadania własnego od powiatu jasielskiego została wybrana droga Makowiska-Sulistrowa;                                                                                                                   

- 29 listopada 2023 r. wypowiedział się nt. sprzedaży działki w Nienaszowie; informował o programie wymiany dachów eternitowych na budynkach gospodarczych.

 

Tadeusz Źrebiec (przewodniczący Komisji Budżetu, Planowania i Regulaminowej; zastępca przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji):

- interpelacje – 0
- zapytania - 0
- zabrał głos na 12 sesjach

– 30 listopada 2018 r. zgłosił wniosek, by wynagrodzenie wójta zostało utrzymane na dotychczasowym poziomie (zgodnie z projektem uchwały przygotowanym przez Sekretarza UG); na tej samej sesji poinformował, że powstała Gminna Rada Pożytku Publicznego, której jest przewodniczącym;

- 29 maja 2019 r. pytał o korzyści z posiadania przez część mieszkańców gminy Karty Dużej Rodziny;

- 16 października 2019 r. przedstawił stanowisko mieszkańców Kątów, którzy zgodzili się na bezpłatne oddanie po np. 1 metrze swoich działek, ale po ustaleniu przebiegu drogi sytuacja nieco się zmieniła;

- 20 maja 2020 r. złożył wniosek do RG, aby w przyszłości brać pod uwagę zapisy Kuratorium Oświaty, by SP w Kątach mieściła się w jednym budynku;

- 23 lipca 2020 r. wyraził opinię nt. udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na remont drogi 992 w Kątach;

- 23 września 2020 r. poinformował, że ponieważ nie było wójta to spotkanie Komisji Budżetowej się nie odbyło;

- 15 grudnia 2020 r. zaproponował, aby informacje o kryteriach dochodowych w Programie Operacyjnym Pomocy Żywnościowej były zamieszczane na tablicach ogłoszeń;

- 31 maja 2021 r. poinformował, że w Kątach w ramach prac interwencyjnych został odmulony rów;

- 25 maja 2022 r. informował, że jest 47 chętnych na opaski dla seniorów, a w wyniku przetargu gmina zakupi tylko 46;

- 4 listopada 2022 r. pytał, czy mieszkańcy, którzy telefonicznie nie zapisali się na preferencyjny zakup węgla mogą złożyć wniosek;

- 27 lutego 2023 r. pytał, czy współwłaściciele „Karczmy” w Kątach mogą złożyć wniosek o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków;

- 28 kwietnia 2023 r. apelował, aby przekazać działkę w Kątach na której znajduje się zbiornik wody pitnej na rzecz Spółki Wodnej w Kątach.

 

I takie były realia tej kadencji. I takie same będą realia następnej kadencji, jeżeli jako swoich reprezentantów wybierzecie tych samych ludzi. Sami musicie sobie odpowiedzieć, jakiej Gminy chcecie?

SP_READ_MORE

Sukcesowy zawrót głowy

Zanim – zgodnie z tradycją – ukaże się przedwyborczy numer „Regionu Żmigrodzkiego” o dwukrotnie wyższym niż zazwyczaj nakładzie, w którym zostaną przedstawione wszystkie sukcesy mijającej kadencji samorządu, warto wykorzystać materiał opublikowany przez Pismo Samorządu Terytorialnego Wspólnota, który ma jedną zasadniczą zaletę: nie został stworzony przez podwładnych urzędującego wójta gminy Nowy Żmigród…

Sukcesów nie brakowało! Budowano (np. linię kolejową z Jasła do Dębicy), remontowano, oddawano do użytku (np. wieżę średniowidokową na Desznickiej Górze, gdzie widok spod wieży jest taki sam jak z wieży), finansowano koncepcję (np. budowy obwodnicy czy budowy kanalizacji w paru miejscowościach typu Łysa Góra, Jaworze czy Siedliska Żmigrodzkie). Obiektywnie jednak należy przyznać, że nie przecinano uroczyście wstęg. O tym niewątpliwie będzie napisane. O tym, że decyzją przewodniczącego Rady Gminy utajniono wszystkie posiedzenia wszelkich komisji Rady Gminy czyniąc z mieszkańców, zwłaszcza z tych, którzy funkcjonowaniem Gminy interesują się na co dzień, a nie tylko od święta, czyli przy okazji wyborów samorządowych, biernych obserwatorów transmitowanych online sesji Rady Gminy nie napisze nikt. Bo i po co burzyć wyidealizowany obraz „samorządnej i transparentnej Gminy”? Nikt nie napisze o tym, że łatwiej złożyć obywatelski projekt uchwały w Gdańsku czy Łodzi niż w Nowym Żmigrodzie, bo i po co? Nikt nie napisze o tym, że radni przypominają sobie o swoich wyborcach dopiero wtedy, gdy zbliżają się wybory. Są przecież rzeczy i wydarzenia o których nie tylko nie wypada pisać, ale wręcz nawet w dobrym guście jest pomijanie ich milczeniem, by nie psuć wyidealizowanego obrazu. Czyż nie lepiej wygląda urzędujący Wójt na tle nowo otwartej drogi w otoczeniu radnych niż ten sam Wójt odpowiadający na trudne pytania mieszkańców? 

By nie przedłużać… Raport Wspólnoty obejmuje 5 kategorii: sukces finansowy, ekonomiczny, infrastrukturalny, społeczny i podsumowanie. Oceniano 1513 gmin wiejskich w Polsce. Przedstawiamy sytuację gminy Nowy Żmigród na tle pozostałych gmin wiejskich powiatu jasielskiego (w nawiasie podajemy miejsce gmin w takim samym rankingu za lata 2013-17), by każdy mógł sobie sam ocenić, czy gmina zanotowała progres czy regres.

Sukces finansowy

Ocenie poddano zmianę wielkości budżetu w przeliczeniu na 1 mieszkańca w latach 2017–2022. Pod uwagę wzięto wszystkie potencjalne (tzn. uwzględniające skutki obniżek podatków lokalnych) dochody, oprócz dotacji celowych i po odjęciu przekazywanych przez gminy składek na tzw. podatek janosikowy.

- Krempna – 33 (1404)

- Osiek – 495 (1305)

- Brzyska – 988 (1284)

- Nowy Żmigród – 1030 (1169)

- Dębowiec – 1139 (1272)

- Tarnowiec – 1169 (533)

- Skołyszyn – 1246 (1226)

- Jasło – 1432 (958)

Sukces ekonomiczny

Wskaźnikami oceny były: zmiana odsetka zarejestrowanych bezrobotnych; liczbę nowo zarejestrowanych (w latach 2018–2022) prywatnych podmiotów gospodarczych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców; liczbę nowo zarejestrowanych (w latach 2018–2022) podmiotów gospodarczych działających w sferze wysokiej techniki oraz usług high-tech w przeliczeniu na 1000 mieszkańców; zmianę wielkości dochodów z CIT przeliczonych na mieszkańca w latach 2017–2022; zmiana wielkości bazy podatkowej podatku od nieruchomości od osób prawnych w latach 2017–2022 w przeliczeniu na mieszkańca (nowe inwestycje gospodarcze zwiększają powierzchnię nieruchomości objętych tym podatkiem, a zatem zwiększają bazę podatkową).

- Skołyszyn – 173 (701)

- Jasło – 505 (501)

- Dębowiec – 575 (1155)

- Tarnowiec – 605 (608)

- Nowy Żmigród – 815 (964)

- Brzyska – 1047 (1214)

- Osiek Jasielski – 1109 (1469)

- Krempna – 1289 (1175)

Sukces infrastrukturalny

Wskaźnikami oceny były: wielkość wydatków finansowanych z dotacji z unijnych programów operacyjnych – łączna kwota z lat 2018–2022; powierzchnia użytkowa nowych mieszkań oddanych do użytku – liczbę metrów kwadratowych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców; przyrost odsetka mieszkańców podłączonych do oczyszczalni ścieków w latach 2017-2022; przyrost odsetka mieszkańców w mieszkaniach podłączonych do kanalizacji komunalnej; przyrost długości ścieżek rowerowych; udział odpadów zebranych selektywnie w relacji do ogółu zebranych odpadów komunalnych (dane za rok 2022).

- Nowy Żmigród – 465 (394)

- Krempna – 705 (976)

- Dębowiec – 961 (766)

- Jasło – 1103 (1007)

- Osiek Jasielski – 1210 (1303)

- Tarnowiec – 1236 (660)

- Skołyszyn – 1278 (979)

- Brzyska – 1377 (783)

Sukces społeczny

Wskaźnikami oceny były: wyniki egzaminu ósmoklasisty w 2022 roku – średnią z egzaminu z języka polskiego i matematyki w sesji głównej; zmianę odsetka dzieci w wieku 1–3 lata objętych opieką żłobkową w latach 2016–2021 (dane obejmują także kluby dziecięce oraz dzieci w wieku 3 lata i młodsze w przedszkolach, punktach przedszkolnych, zespołach wychowania przedszkolnego oraz w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych); liczbę mieszkań komunalnych oddanych do użytkowania w przeliczeniu na 10 tysięcy mieszkańców w latach 2018-2022; wydatki budżetowe ponoszone na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu, ochronę gleby i wód podziemnych, zmniejszenie hałasu i wibracji oraz ochronę różnorodności biologicznej i krajobrazu w przeliczeniu na mieszkańca).

- Tarnowiec – 86 (1115)

- Brzyska – 237 (1486)

- Skołyszyn – 322 (700)

- Jasło – 402 (446)

- Krempna – 757 (27)

- Dębowiec – 820 (849)

- Nowy Żmigród – 890 (1109)

- Osiek Jasielski – 1031 (66)

Podsumowanie kadencji

- Krempna – 514 (720)

- Tarnowiec – 581 (748)

- Skołyszyn – 608 (956)

- Nowy Żmigród – 840 (950)

- Jasło – 951 (645)

- Dębowiec – 977 (1130)

- Brzyska – 993 (1440)

- Osiek Jasielski – 12145 (1095)

Oczywiście, jak podkreślają autorzy Raportu, mylącym uproszczeniem byłoby traktowanie wyników rankingu jako jednoznacznej oceny działalności władz lokalnych. Wskaźniki dobraliśmy takie, które możliwie najlepiej obrazują osiągnięty sukces, ale nie można powiedzieć, że ten sukces zawsze zależy od pracowitości, pomysłowości i od jakości działań podejmowanych przez wójtów, radnych oraz podlegającą im administrację samorządową. Sukces to wypadkowa działań samorządu i korzystnego (lub niekorzystnego) splotu okoliczności, w których przyszło działać. Innymi słowy mówiąc: sukces jest zasługą władz i podległych im pracowników, a porażka jest wynikiem okoliczności. I tego, oceniając kadencję władz samorządowych gminy Nowy Żmigród należy się trzymać! Kurczowo trzymać.

SP_READ_MORE

Oni chcą rządzić gminą

Patrząc na liczbę kandydatów, którzy zamierzają ubiegać się o mandaty w Radzie Gminy można powiedzieć tylko tyle, że życie polityczne w naszej gminie powoli sięga bruku. A wybór jest taki, że najlepszym rozwiązaniem jest pozostanie w domu, bo udział w wyborach tylko legitymizuje ludzi, którzy przez najbliższe kilka lat posłusznie – niczym marionetki – będą jednogłośnie podnosić rękę, gdy urzędujący Wójt przedstawi jakiś projekt uchwały.

Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała listy kandydatów, którzy zamierzają ubiegać się o mandat i dietę radnego w gminie Nowy Żmigród. O 15 miejsc ubiegać się będzie 38 kandydatów, prawie o połowę mniej, niż w wyborach w 2018 roku. W teorii powinniśmy mieć pojedynek między trzema komitetami wyborczymi, które zgłosiły kandydatów w co najmniej 8 okręgach: Razem dla Gminy Nowy Żmigród, SDM (Samorząd dla Mieszkańców), który jest zakodowaną nazwą PSL, bo działacze tej partii wstydzą się startować pod partyjnym szyldem. W sumie, patrząc na to, co ich koledzy partyjni wyprawiają w Sejmie, trudno się im dziwić. Z kolei w Razem dla Gminy Nowy Żmigród znaleźli swoje miejsce obecni radni z Klubu Radnych PiS. Co prawda działalność tego klubu to była fikcja w najczystszej postaci ale fakt pozostaje faktem. Trzecim komitetem wyborczym, który - po problemach natury organizacyjnej, bo Gminna Komisja Wyborcza zakwestionowała część podpisów pod kandydatami tego komitetu w okręgach nr 3 i nr 9 ale decyzję GKW zmienił Komisarz Wyborczy - zgłosił swoich kandydatów także w 8 okręgach wyborczych bedzie PSPP (Porozumienie Samorządowe Ponad Podziałami). Będziemy zatem mieć do czynienia z wyborem między tymi, którzy niemalże zawsze akceptowali wszystko, co aktualnie urzędujący wójt sobie wymyślił, czemu dawali wyraz podnosząc swoje ręce a tymi, którzy te decyzje akceptowali jako tzw. milcząca publiczność. Wybór taki, że nie pozostaje nic innego, jak tylko pozostanie w domu... :) W teorii, pojedynek o władzę w Radzie Gminy, stoczą Razem dla Gminy Nowy Żmigród i SDM, ale w praktyce radni, którzy startują z obu komitetów niczym, ale to tak naprawdę niczym się nie różnią i dokładnie w każdej sprawie głosowali tak samo. Nie będziemy mieć zatem żadnego pojedynku na programy, bo program ogranicza się do jednego: do zdobycia mandatu, bo to daje dietę. I tylko o to chodzi w tej zabawie w samorządność w naszej Gminie. Warto też dodać, że mieszkańcy Siedlisk Żmigrodzkich i Starego Żmigrodu już prawie mogli pospieszyć z gratulacjami do Henryka Strzelca (Razem dla Gminy Nowy Żmigród), ale Komisarz Wyborczy uwzględnił odwołanie PSPP i jeszcze aktualny Przewodniczący Rady Gminy, bedzie miał jednak swoją kontrkandydatkę. Podobnie będzie w okręgu nr 3, gdzie do do wyborczego pojedynku między Michałem Kuzneckim i Dorota Romanek dołączył kandydat z PSPP Krzysztof Topolski.

W pozostałych okręgach wyborczych walka o dietę będzie zapewne nieco bardziej zacięta, bo przynajmniej będzie co najmniej dwóch kandydatów. I tak po kolei...

Okręg nr 1 (Nowy Żmigród): Jerzy Dębiec (62 lata) z SDM; Piotr Kudłaty (49) z Razem dla Gminy Nowy Żmigród i Maciej Bakuta (33) z PSPP.

Okręg nr 2 (Nowy Żmigród): Mateusz Smyka (38) z Razem dla Gminy Nowy Żmigród; Dorota Sysoł (50) z Razem dla Nowego Żmigrodu i Katarzyna Reichert (40) z PSPP.

Okręg nr 3 (Sadki, Toki): Michał Kuznecki (63) z PiS, Dorota Romanek (62) z Razem dla Gminy Nowy Żmigród i Krzysztof Topolski (36) z PSPP.

Okręg nr 4 (Grabanina, Nienaszów): Dawid Kmiecik (36) z Razem dla Gminy Nowy Żmigród), Krzysztof Leśniak (39) z Nasza Gmina Nasz Wspólny Dom, Marcin Musiał (44) z KWW Marcina Musiała i Piotr Suski (48) z SDM.

Okręg nr 5 (Nienaszów): Grzegorz Munia (38) z Razem dla Gminy Nowy Żmigród i Antoni Tomasik (57) z SDM.

Okręg nr 6 (Łysa Góra): Ryszard Kusz (50) z Razem dla Gminy Nowy Żmigród, Zenon Książkiewicz (62) z SDM i Teresa Laskowska (63) z PSPP.

Okręg nr 7 (Łężyny): Krzysztof Janusz (47) z Razem dla Gminy Nowy Żmigród i Andrzej Forystek (51) z PSPP.

Okręg nr 8 (Gorzyce): Tomasz Kmieć (35) z Razem dla Gminy Nowy Żmigród i Piotr Żebracki (37) z SDM.

Okręg nr 9 (Stary Żmigród, Siedliska Żmigrodzkie): Henryk Strzelec (67) z Razem dla Gminy Nowy Żmigród i Teresa Gondek (64) z PSPP

Okręg nr 10 (Brzezowa, Skalnik): Maria Adamska (62) z Razem dla Gminy Nowy Żmigród i Tadeusz Miśkowicz (62) z SDM.

Okręg nr 11 (Makowiska): Dariusz Bułka (51) z Razem dla Gminy Nowy Żmigród i Beata Tłuściak-Kolasa (49) z Suwerennej Polski.

Okręg nr 12 (Desznica, Jaworze): Adam Harowicz (65) z Razem dla Gminy Nowy Żmigród i Andrzej Żarnowski (51) z SDM.

Okręg nr 13 (Mytarz, Mytarka): Ryszard Bęben (75) z Razem dla Gminy Nowy Żmigród i Andrzej Głodziak (54) z Razem dla Nowego Zmigrodu.

Okręg nr 14 (Kąty): Jan Parylak (65) z Razem dla Gminy Nowy Żmigród; Andrzej Mroczka (50) z SDM i Justyna Źrebiec (29) z PSPP.

Okręg nr 15 (Kąty): Zygmunt Mroczka (55) z Razem dla Kątów; Tadeusz Źrebiec (70) z Razem dla Gminy Nowy Żmigród i Katarzyna Stańko (31) z PSPP.

38 kandydatów, w tym 9 kobiet; najmłodsza kandydatka liczy sobie 29 lat a najstarszy kandydat 75 lat. Posiadaniem programu wyborczego – póki co – nie pochwalił się żaden. I jako ciekawostka: z jeszcze aktualnego składu Rady Gminy zamierza o ponowny wybór ubiegać się aż 13 radnych + radna Maria Homlak, która startuje w wyborach do Rady Powiatu. 

Kandydatami na wójta są Grzegorz Bara z komitetu wyborczego Razem dla Gminy Nowy Żmigród i Katrzyna Reichert z PSPP.

 

SP_READ_MORE

Układ prawie domknięty

Znakomita większość Czytelników portalu czytając relacje z obrad Rady Gminy, które od czasu do czasu – w miarę wolnego czasu – zamieszczamy zapewne nie jeden raz zadawała sobie pytanie, dlaczego praktycznie wszystkie uchwały są przyjmowane jednogłośnie? Co powoduje, że 15 osób w każdej praktycznie sprawie ma takie samo zdanie? I to w kraju, w którym jak złośliwie się mawia, że gdy spotka się dwóch Polaków to mają trzy zdania?

Analiza oświadczeń majątkowych, którzy co roku składają radni, pozwala zauważyć pewną grupę radnych, których status majątkowy bądź możliwość działania na – jak to się ładnie nazywa – niwie społecznej jest uzależniona od wójta gminy. Oczywiście, nie w sposób bezpośredni ale żyjemy wystarczająco długo na tym świecie i wystarczająco długo obserwujemy rzeczywistość, by wątpić w to, że dyrektor jakiejś gminnej instytucji potrafiłby odmówić prośbie swego zwierzchnika, gdyby ten zasugerował podjęcie wobec jakiegoś pracownika, przypadkowo radnego, działań zmierzających np. do rozstania się. Nawet, gdyby coś takiego nigdy nie miało miejsca, sam fakt takiej możliwości jest wystarczającym argumentem na rzecz tego, by głosować tak jak władza wykonawcza sobie życzy. Bo znacznie częściej sama groźba jest znacznie skuteczniejsza od jej spełnienia. I tak po kolei alfabetycznie…

Radny Ryszard Bęben jest emerytem ale działa też w Stowarzyszeniu Radosna Jesień, które od czasu do czasu dla swoich członków organizuje różnego rodzaju wycieczki, które są finansowane ze środków Gminy. Czy członkowie Stowarzyszenia pojechaliby w czerwcu 2023 roku na wycieczkę do Baranowa i Sandomierza, gdyby Gmina im nie przekazała 2200 zł na pokrycie kosztów wynajęcia autokaru?

Radny Adam Harowicz jest zatrudniony w Szkole Podstawowej w Desznicy. Czy w jego interesie było utrzymanie przynajmniej do czasu osiągnięcia wieku emerytalnego funkcjonowania tej placówki oświatowej nawet w formie szczątkowej?

Radna Wioleta Kłosowska jest zatrudniona w Szkole Podstawowej w Makowiskach. Czy wójt miał czy ma jakiś wpływ na jej zatrudnienie w tej placówce? Czy dyrektor Szkoły potrafiłby odmówić prośbie wójta?

Radny Tomasz Kmieć jest zatrudniony w Starostwie Powiatowym w Jaśle. Czy starosta Adam Pawluś potrafiłby odmówić prośbie, gdyby taka potrzeba się pojawiła?

Radny Piotr Kudłaty jest członkiem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do której trafił – to na pewno był przypadek – wtedy, gdy reorganizowano Szkołę Podstawową w Desznicy w której był zatrudniony na część etatu. Tylko zwolennik spiskowej teorii dziejów mógłby podejrzewać, że członkostwo (4320 zł za ubiegły rok) w GKRPA mogło być formą rekompensaty finansowej za utracone dochody w tej placówce oświatowej.

Radny Zenon Książkiewicz jest zatrudniony w Gminnym Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Nowym Żmigrodzie. Czy nowa prezes tej firmy potrafiłaby odmówić prośbie swego zwierzchnika?

Radny Andrzej Mroczka jest zatrudniony w Szkole Podstawowej w Kątach. Pytanie, czy dyrektor tej placówki mając hipotetyczny wybór między sobą a podwładnym stanęlaby po stronie pracownika?

Radny Mateusz Smyka jest zatrudniony w Urzędzie Miasta w Jaśle. Czy burmistrz Jasła potrafiłby odmówić przyjacielskiej przysługi swemu koledze-samorządowcowi z Nowego Żmigrodu?

Radny Henryk Strzelec, Przewodniczący Rady Gminy, jedyny człowiek, który za swoją funkcję w Radzie Gminy zarabia całkiem niezłe pieniądze. Czy, gdyby naprawdę wójt chciał jakiegoś innego człowieka na tym miejscu, potrafiłby tę zmianę przeforsować?

Oprócz tych 9 radnych na których wójt ma hipotetyczny wpływ mamy też paru radnych, z których część sprawia wrażenie jakby cieszyła się z samego faktu, że w ogóle trafiła na sesję i będzie musiała tu spędzić parę godzin oraz paru radnych, dla których bycie radnym jest tylko miejscem do tego, by dorobić do pensji.

Oczywiście, jestem przekonany, że nigdy i w żadnym przypadku w naszej Gminie nie było sytuacji, żeby dyrektor jakiejkolwiek instytucji podlegającej wójtowi mógł spełnić sugestię swego zwierzchnika a wszelkie przedstawione sytuacje mają wyłącznie charakter hipotetyczny!

SP_READ_MORE