Ostatnie na forum

test

Nadzwyczajna sesja dietetyczna?

Czasami, zwłaszcza w okresie wakacyjnym, analizując porządek sesji Rady Gminy, trudno oprzeć się wrażeniu, że sesje zwoływane są najczęściej po to, by radni dostali dietę. Oczywiście, jest to pewnie ze wszech miar określenie niesprawiedliwe, ale wątpliwości zawsze pozostają. By jednak je rozwiać popatrzmy na to, czym zajmowali się radni podczas nadzwyczajnej sesji, która odbyła się 23 lipca 2020 roku.

Pierwsza procedowana uchwała dotyczyła określenia wysokości średniej ceny paliwa dla rodziców dzieci niepełnosprawnych, którzy dowożą dzieci do szkoły. Zgodnie z przepisami ustawy prawo oświatowe, obowiązek organizowania dowozu do szkół dzieci niepełnosprawnych gmina spełnia poprzez zorganizowanie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci, młodzieży i uczniów we własnym zakresie albo poprzez zwrot rodzicom kosztów przewozu dzieci. W przypadku, gdy gmina nie ma możliwości wykonywania tego obowiązku, wówczas ma obowiązek ustalenia średniej ceny za litr paliwa obowiązującej w wyliczeniu zwrotu kosztów za dowóz dzieci niepełnosprawnych do przedszkoli i szkół przez rodziców. Jak wyjaśnia MEN, uchwała w sprawie cen paliw powinna być podjęta w terminie umożliwiającym wójtowi zawarcie z rodzicami nowej umowy na dowóz niepełnosprawnych dzieci (uczniów), którzy sami zapewniają dowóz i opiekę w czasie przewozu dzieci do wybranej jednostki systemu oświaty. Rodzice nie są „obarczeni” kosztami dowozu, ale mają możliwość wyboru czy sami dowiozą dziecko do przedszkola/szkoły, czy skorzystają z dowozu oferowanego przez gminę. W przypadku gminy Nowy Żmigród przyjęto średnie ceny na poziomie:

- olej napędowy – 4.53 zł/l;

- benzyna bezołowiowa 98 – 4.46 zł/l;

- benzyna bezołowiowa 95 – 4.40 zł/l;

- autogaz – 1.97 zł/l;

- napęd elektryczny – 2.20 zł za kWh.

Warto wiedzieć, że  przy wyliczeniach tych kosztów bierze się pod uwagę średnie zużycie paliwa na 100 kilometrów dla danego pojazdu według danych producenta pojazdu. Jeżeli zatem w pojeździe została zamontowana instalacja gazowa, a producent pojazdu nie podaje żadnych danych dotyczących zużycia paliwa w takiej instalacji, to na potrzeby obliczenia zwrotu kosztów pojazdu należy przyjąć dane posiadane, spalanie benzyny lub oleju napędowego, w zależności od rodzaju napędu zainstalowanego w danym samochodzie.

Kolejna procedowana uchwała dotyczyła przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli. W pierwotnym terminie projekt uchwały miał być procedowany na sesji w dniu 27 maja br. i wówczas dotyczył przyjęcia Regulaminu Funduszu Zdrowotnego. Projekt Regulaminu uzyskał pozytywną opinię Oddziału ZNP w Nowym Żmigrodzie (z zastrzeżeniami) i Międzyzakładowej Komisji NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Jaśle, ale mimo tego, został wycofany z obrad sesji rzekomo ze względu na opinię nadzoru prawnego Urzędu Gminy, co samo w sobie stanowiło istne curiosum, by nie używać innych słów na określenie sposobu traktowania partnerów społecznych. Podczas lipcowej sesji, projekt uchwały nie dotyczył już przyjęcia Regulaminu tylko uchwały, w której wpisano część zapisów tegoż Regulaminu. Projekt uchwały został ponownie skonsultowany z właściwymi organizacjami związkowymi, których opinia była pozytywna. Obiektywnie należy zauważyć, że niektóre przyjęte w uchwale zapisy są korzystniejsze niż były, bo np. zrezygnowano z zapisu, iż o pomoc może się ubiegać nauczyciel, który jest zatrudniony w sumie na co najmniej ½ etatu. Podobnie jak zrezygnowano z zapisu wymieniającego warunki uprawniającego do skorzystania z pomocy, dzięki czemu rozszerzono listę potencjalnych beneficjentów. Oczywiście, brak jakichkolwiek mierzalnych kryteriów przyznawania pomocy powoduje, że zarówno jej przyznanie, jak i wysokość będzie zależała wyłącznie od decyzji Wójta, co raczej nikogo nie powinno dziwić. Zwłaszcza w gminie Nowy Żmigród. Do tzw. oczywistych oczywistości należy też zupełny brak zainteresowania radnych problematyką, bo to przecież też standard niż wyjątek. Dla tych jednak, którzy troszeczkę interesują się życiem Gminy, przedstawiamy wykorzystanie środków z Funduszu Zdrowotnego w latach 2006-2020.

 

rok wysokość Funduszu Zdrowotnego wysokość środków wykorzystanych ilość osoób
2006 10 930 3 625 10
2007 11 070 3 628 13
2008 11 970 4 556 12
2009 12 092 4 512 12
2010 13 075 4 332 12
2011 14 260 2 718 7
2012 15 450 4 230 9
2013 15 264 6 316 13
2014 15 029 7 035 12
2015 15 416  7 322  13 
2016 15 435  6 750 12
2017  16 815 8 700  16 
2018  18 565 10 200   21
2019 18 565  2 900   5
2020  20 668   0 

 

Jak widać z tego zestawienia, Fundusz Zdrowotny był w latach poprzednich wykorzystywany na poziomie ok. 30%. Są dwie możliwości: w gminie Nowy Żmigród nauczyciele (i nauczyciele-emeryci) należą do najzdrowszej części społeczeństwa lub, bardziej prawdopodobna, wielu z nich nie wiedziało do tej pory o istnieniu Funduszu Zdrowotnego. Zresztą porównanie danych za rok 2020 i lata poprzednie w przyszłym roku da nam odpowiedź. Przypominamy przy okazji, ze wnioski o udzielenie pomocy nauczyciele oraz byli nauczyciele mogą składać do 30 września. Oczywiście, radni uchwałę przyjęli bez żadnych pytań i jednogłośnie.

Później jeszcze radni przegłosowali kolejne zmiany w budżecie Gminy, przekazując m.in. 40 tys. zł dotacji dla Województwa Podkarpackiego na dalsze prace na drodze w Kątach. Oczywiście, przez ileś lat wydajemy po kilkadziesiąt tysięcy złotych rocznie, a gdy już ta droga zostanie wyremontowana będziemy przez następne lata wydawać pieniądze na wykonanie chodnika przy tej drodze. Ciekawe, co by się stało, gdy radni powiedzieli: tak, będziemy ze środków własnych Gminy dofinansowywać Województwo Podkarpackie ale warunkiem wydawania gminnych pieniędzy jest remont drogi połączony z budową chodnika? Oczywiście, tak się nie stanie, bo do tego trzeba mieć to coś, co południowcy nazywają „cojones” ale zawsze można sobie pomarzyć. Przekazano też 20 tys. dla OSP w Łysej Górze na remont strażnicy.

I z poczuciem dobrze spełnionego obowiązku radni udali się do kasy. Bo działalność społeczną działalnością społeczną ale dieta to dieta :)

 {jcomments on}

 

SP_READ_MORE

Gminny krajobraz powyborczy

Po jednej z najdłuższych i najdziwniejszych kampanii wyborczych w historii Polski, 12 lipca 2020 roku Polacy poszli do urn i powierzyli stanowisko prezydenta Andrzejowi Dudzie, który, przy bardzo wysokiej frekwencji, uzyskał 51.03% głosów. Oczywiście, wybory polityczne to nie jest wybór między Dobrem i Złem, tylko starcie między pewnymi wizjami przyszłości kraju. Każdy, kto się interesuje nieco bardziej polityką zapewne mógłby powiedzieć sporo o programie A. Dudy, ale naprawdę trudno byłoby powiedzieć coś o programie R. Trzaskowskiego. Szkoda. Co wiemy po tych wyborach oprócz tego, że mamy 3 wielkie grupy społeczne: PiS, Antypis i tych, którzy mają na wszystko – jak to mawia młodzież – wyj…ne? Chyba nic więcej. Można uznać, że to były wybory między tymi, którzy dysponują pamięcią i tymi, którzy cierpią na amnezję. Wygrali ci obdarzeni pamięcią! Przedstawiamy wyniki obu tur wyborów w gminie Nowy Żmigród.

komisja wyborcza I tura II tura
frekwencja głosy ważne/nieważne A. Duda R. Trzaskowski pozostali razem frekwencja  głosy ważne/nieważne   A. Duda R. Trzaskowski 
Nowy Żmigród 63,61 720/2  429  115  176  66,43  748/6  528 220 
Mytarz 67,12  391/3  282 38 71   70,14  400/4 321 79 
Toki 64,88  321/0  266 21  40  69,74  347/1 306   41
Kąty 58,76  461/2  316 39 106   61,88 483/4  387   96
Nienaszów  67,51  666/1  486 39 141   67,07  652/10 560   92
Łysa Góra  61,64  313/2 260  9  44  68,80  353/2 323  30
Łężyny  61,83 437/2   340 23  74 64,88   456/4 397   59
Gorzyce 59,38   231/0 182  19  30 60,42   232/0 199   33
Stary Żmigród 66,79   366/0 275  18  73  70,09   387/2 330  57
Skalnik  65,76  338/0  270 9 59  73,08   370/2 336   34
Makowiska 58,17  208/2  165  13  30  61,10   221/2 195  26
Desznica  66,77  210/1 137  14  59  72,96  229/3 175  54
RAZEM 63,71   4 668/15 3 408  357  903  67,00  4 878/40 4 057   821

 

 Warto zauważyc, że w I turze gmina Nowy Zmigród zajęła pierwsze miejsce w powiecie jasielskim pod względem wysokości frekwencji. Niestety, w II turze już tak dobrze nie było i nasza gmina zajęła miejsce trzecie. Od końca. Warto też zauważyć, że mimo tego, iż frekwencja w II turze była wyższa, w Nienaszowie była niższa o 0,47%. Należy podkreślić, że w działania profrekwencyjne zaangażowały się władze naszej Gminy. Mamy nadzieję, że tego typu akcje będą też kontynuowane w przyszłości, bo warto byłoby kontynuuować ten profrekwencyjny trend. Wszystkim tym zaś, którzy uważają, że polityka ich nie dotyczy a ich głos nie ma znaczenia warto przypomnieć, że w wyborach w 2000 roku w USA głosowało ponad 101 milionów osób a Al Gore przegrał prezydenturę 537 głosami... 

 {jcomments on}

SP_READ_MORE

Orkiestra na „Titanicu” też grała do końca…

Było naprawdę pięknie, a nawet wręcz bajkowo: Wójt chwalący radnych, radni chwalący Wójta. Pełna zgoda, sielanka i slajdy z przezroczami. Tylko mieszkańcy nieco zawiedli i na jedyną w roku sesje Rady Gminy, gdzie mogli zabrać głos, nie przyszli. Może nie chcieli o nic pytać, a może nie chcieli psuć nastroju? Ale, nikt na wszelki wypadek, o tym nawet nie wspomniał.

Prawdopodobnie cała „debata” nad „Raportem” ograniczyłaby się do peanu radnej Marii Homlak na cześć władz Gminy, ale Wójt postanowił nieco wydłużyć czas debaty i w swej wypowiedzi z kategorii „od Sasa do Lasa” postanowił wygłosić tradycyjną przemowę. Z całego przemówienia odnotowałem, że „Raport” nie zawierał żadnych danych finansowych dlatego, że dane finansowe są w innym dokumencie, który jest dostępny radnym! To, że nie jest dostępny zwykłym obywatelom Gminy stanowi tak mało istotny szczegół, że nie jest on nawet warty wzmianki. Wójt zresztą przestrzegł życzliwie radnych, że ów dokument jest tak trudny, że radni czytając liczby z 30 strony już nie będą pamiętali liczb, które były na stronie pierwszej! Zresztą to była słuszna uwaga, bo przecież opowiadając dzieciom bajkę o Kopciuszku skupiamy się na tym, że Kopciuszek pantofelek zgubił a nie na tym, jaki był numer tego pantofelka. I dzięki temu, mieszkańcy Gminy czytając „Raport” mogli się skupić na opisie bajkowej rzeczywistości nie zaprzątając sobie głów liczbami. Tak to czasami się zdarza, że im człowiek mniej wie, tym jego świat jest piękniejszy. I gdy już pan Wójt zakończył przemowę, a pani radna Maria Homlak wygłosiła swoją mowę, radni natychmiast jednogłośnie przegłosowali wotum zaufania dla Wójta. Potem obejrzeli pokaz przezroczy, przegłosowali absolutorium i przyjęli uchwały. I właściwie na tym mógłbym skończyć relację z tej sesji ale, niestety, wpadł mi w ręce „Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego” za 2019 rok. I z dziennikarskiego obowiązku przedstawiamy wyniki tego rankingu, bo sądzę, że warto jest znać miejsce naszej Gminy na tle innych gmin wiejskich we Polsce… Od razu informuje, że ten „Ranking” nie został sporządzony na zlecenie „Obserwatora Żmigrodzkiego”, więc należy uznać, że wszystkie gminy były oceniane według tego samego klucza. Dodam, że podstawą opracowania "Rankingu" były dane RIO według stanu na koniec IV kwartału 2019 roku...

 

pozycja gmina W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 indeks dystans
1 Dobra  0,6681  0,8179  0,7759  0,5483  0,0980  0,8969  0,8189  4,6240 
 478 Tarnowiec  0,1229  0,3357  0,2214  0,7923  0,0269  0,9197  0,2427  2,6616  42% 
 761 Jasło  0,2113  0,2971  0,0865  0,5338  0,0294  0,9467  0,3104  2,4152  48% 
1110 Skołyszyn  0,1281  0,3439  0,2212  0,2231  0,0511  0,9471 0,2368 2,1513  53% 
1413  Brzyska  0,0330  0,2569  0,0904 0,3366  0,0168  0,9482  0,1691  1,8150 60%
 1418  Dębowiec 0,0755 0,2991 0,1748  0,3301 0,0389  0,7673 0,1623  1,8480  60%
1491 Osiek Jasielski  0,0768  0,2404 0,0426 0,3224 0,0331  0,8544  0,1372 1,0690   63% 
1514 Krempna  0,1605  0,1695 0,0835  0,2425 0,0000  0,9235 0,0955  1,6210   65%
1515  Nowy Żmigród  0,0730  0,2420  0,1431  0,2817  0,0000  0,7178 0,1614 1,6190  65% 
1547  Bielice 0,2313  0,2004  0,0042  0,2777  0,0175  0,1054  0,1920  1,0285  78% 

 

W1 – udział dochodów własnych w dochodach ogółem, który pokazuje, jaką część dochodów budżetu gminy ogółem stanowią dochody własne. Im niższy poziom wskaźnika tym większe uzależnienie funkcjonowania gminy od transferów z budżetu Państwa.

W2 – nadwyżka operacyjna do dochodów ogółem; dodatnia wartość wyniku bieżącego (różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) określana jest jako nadwyżka operacyjna na spłaty zobowiązań oraz do finansowania wydatków o charakterze inwestycyjnym. Innymi słowy: im wskaźnik wyższy tym sytuacja lepsza.

W3 – udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem; im wyższa relacja, tym dana jednostka wykazuje się większą działalnością inwestycyjną, ukierunkowaną na rozbudowanie nie tylko infrastruktury technicznej, ale także infrastruktury społecznej. Wysoka wartość wskaźnika oznacza także, iż podejmowane decyzje finansowe sprzyjają powiększania majątku danej jednostki, zwłaszcza trwałego.

W4 – obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Wysoki udział wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń negatywnie wpływa na zarządzania finansami jednostki samorządu terytorialnego. Są to bowiem wydatki sztywne, bardzo trudne do restrukturyzacji i ograniczenia ze względu na prawną ochronę pracowników i ich warunków pracy i płacy.

W5 – udział środków europejskich w wydatkach ogółem. Generalnie, im większy wolumen środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, tym większe możliwości rozwojowe (pominąwszy niedogodności związane z pozyskiwaniem, jak i rozliczeniem tych środków). Wyższy poziom wskaźnika jest z reguły wynikiem większej aktywności władz lokalnych w obszarze pozyskiwania dodatkowych źródeł finansowania.

W6 – relacja zobowiązań do dochodów ogółem. Relacja ta obrazuje udział zobowiązań ogółem jednostki samorządu terytorialnego w dochodach ogółem, czyli poziom zadłużenia jednostki. Wzrost zobowiązań może również wpływać negatywnie na zachowanie płynności finansowej jednostki.

W7 – udział podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach bieżących. Udziały we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych traktowane są jako dochody własne, a ich wysokość jest zróżnicowana w zależności od szczebla organizacyjnego.

Dystans - różnica wartości wskaźnika danej gminy (wyrażona w punktach procentowych) względem wartości wskaźnika lidera (niestandaryzowana, tylko różnica względna). Pokazuje ona nie tylko pozycję w rankingu, ale również to, o ile odbiega dana jednostka od lidera w grupie

Cóż...Życzyć wypada przyjemnej lektury...

{jcomments on}

SP_READ_MORE

Chodźmy na wybory!

Różni nas wiele: poglądy polityczne, społeczne, status majątkowy, wykształcenie czy wiek. Łączy nas język, historia i miejsce zamieszkania. Nie tylko to, że mieszkamy w Polsce, ale przede wszystkim to, że mieszkamy w gminie Nowy Żmigród. Czy mimo tych wszystkich różnic jesteśmy w stanie wspólnie zjednoczyć się na tyle, by razem zrobić coś dla nas wszystkich?

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji mając na celu zwiększenie frekwencji w I turze wyborów prezydenckich wystąpiło z propozycją akcji „Bitwa o wozy”. W największym skrócie chodzi o to, że 16 gmin w Polsce (po jednej w każdym województwie) otrzyma samochody strażackie wartości ok. 800 tys. zł każdy. Warunek jest jeden: w każdym województwie wygra ta gmina, w której będzie najwyższa frekwencja wyborcza. Akcja dotyczy gmin do 20 tys. mieszkańców. Czy jesteśmy w stanie zmobilizować się na tyle, by taki samochód trafił do naszej Gminy? Czy potrafimy, mimo tych wszystkich różnic, o których napisałem na wstępie, przeprowadzić taką naszą gminną akcję społeczną? Zachęcić do głosowania tych, którzy tego nie robili do tej pory, pomóc dotrzeć do lokalu wyborczego tym, którym np. stan zdrowia to uniemożliwia? Czy mimo tych wszystkich różnic potrafimy zrobić coś całkiem bezinteresownie, coś z czego wszyscy będziemy dumni? Coś, co pozwoli nam wszystkim poczuć, że jesteśmy małą, ale ambitną społecznością? Dumną z tego, że potrafimy coś wspólnie zrobić!

 W wyborach prezydenckich w 2015 roku w I turze frekwencja na Podkarpaciu wynosiła 49,54%. Najlepszy wynik spośród gmin zanotowano w gminie Głogów Małopolski, gdzie frekwencja wynosiła 57,3%. W naszej gminie frekwencja wynosiła 48,39%; najwyższa w Desznicy (56,91%), najniższa w Makowiskach (38,44%). Na 7557 osób uprawnionych, swój głos oddało tylko 3657 osób. Czy w tych wyborach będzie inaczej? Czy potrafimy tę akcję rozpropagować? :)

 {jcomments on}

SP_READ_MORE

Gminna działalność pianotwórcza

Na stronie gminnego Biuletynu Informacji Publicznej został opublikowany „Raport o stanie gminy Nowy Żmigród za 2019 rok”. Raport o stanie gminy jest jednym z najważniejszych dokumentów, jakie władze gminy sporządzają w trakcie swej kadencji. Taki raport jest doskonałą okazja, aby wspólnie z mieszkańcami zastanowić się w którym miejscu jesteśmy, z czym radzimy sobie dobrze, a co stanowi problem. Dobry raport powinien być nie tylko rzetelny ale przede wszystkim sporządzony w taki sposób, by mieszkańcom nie tylko chciało się go przeczytać ale też skorzystać ze swoich uprawnień i po zebraniu 20 podpisów wybrać na sesję Rady Gminy, by zadać pytanie w sprawach w nim poruszonych. W ubieglym roku z tego uprawnienia nie skorzystał żaden mieszkaniec Gminy, a cała dyskusja nad raportem w wykonaniu radnych ograniczyła się w praktyce do wygłaszania odkrywczych zdań w rodzaju „Raport mógł być lepszy, ale też mógł być gorszy. Mógł być bardziej szczegółowy, ale też mógł być mniej szczegółowy”. Po wygłoszeniu tych „mądrości” radni „Raport” przyjęli. Czy w tym roku mieszkańcy wezmą udział w dyskusji na temat sytuacji Gminy? Mam wątpliwości…

Obowiązujące przepisy pozwalają radnym na określenie szczególowych wymagań, jakie raport powinien spełniać, by rzeczywiście stanowił on ważny dokument. Ale o takiej możliwości po pierwsze trzeba wiedzieć, a po drugie trzeba chcieć. Obserwując zaś pracę Rady Gminy nie wiem, czy bardziej brakuje chęci czy wiedzy, więc w naszym przypadku Wójt otrzymuje „wolną rękę” i tworzy taki dokument, jaki jest mu wygodny. Przecież radni i tak nie zaprotestują. Chociaż może się zdarzyć, że niektórzy groźnie zmarszczą brew zasłaniając przewidująco twarz dłonią albo z niesmakiem pokręcą małym palcem w lewym bucie. Kto wie?

Pierwszą rzeczą, jaka rzuca się w oczy, gdy porównujemy raport za 2018 i 2019 rok jest objętość: raport za 2018 liczył sobie 76 strony, a ten za 2019 aż 101! Czy te dodatkowe 25 zadrukowanych kartek zwiększa stan naszej wiedzy? Nie zwiększa – zawiera tylko więcej twórczości pianotwórczej nie przekazując praktycznie żadnych informacji o sytuacji Gminy. Z raportu, który sporządzono m.in. wykorzystując „wiedzę pracowników Urzędu Gminy” nie dowiemy się:

- ile pozyskano w 2019 roku środków zewnętrznych i na co zostały one wykorzystane;

- jak wygląda struktura budżetu Gminy;

- ile w budżecie Gminy wynosi udział wydatków bieżących a ile wydatków majątkowych;

- ile kosztowały poszczególne inwestycje;

- ile wynosi deficyt budżetu Gminy;

- ile spłacono kredytów i pożyczek i ile wynoszą koszty ich obsługi;

- ile wynosi zadłużenie Gminy na koniec 2019 roku;

- jaki jest procent zadłużenia w stosunku do dochodów;

- ile wynosi tzw. indywidualny wskaźnik zadłużenia.

Nie dowiemy się takich podstawowych rzeczy, gdyż autorzy „Raportu” postanowili się taką wiedzą z mieszkańcami nie dzielić! Ale w zamian za to postanowili podzielić się z mieszkańcami Gminy Nowy Żmigród np. taką informacją, że w Starym Żmigrodzie „Przygotowano powierzchnię pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierównosci, gruntowanie podłoży oraz dwukrotne malowanie ścian i sufitów pomieszczeń w ilości ok. 300 m2”! Jest to niesamowicie ważna sprawa, chociaż osobiście odczuwam tu pewien niedosyt, bo brakuje mi informacji, czy szpachlowanie zostało wykonane z użyciem szpachli firmy „Stanley” z zielonym uchwytem, a malowanie wykonano za pomocą pędzli 2,5” wyprodukowanych przez firmę „Schuller” z brązową rękojeścią czy też może były to narzędzia innych firm? Sądzę, że w przyszłym roku takie informacje zostaną podane, bo bez tego „Raport” wydaje się być jakiś taki niekompletny. Takich „perełek” można przedstawić znacznie więcej, bo przecież informacja o tym, że wśród prac na parkingu przy cmentarzu w Nowym Żmigrodzie znalazło się „Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drogach dojazdowych – 4 cm grubości nawierzchnia profilująco niwelująca–podkładkowa oraz 3 cm nawierzchni ścieralnej zamykającej wraz z oblaniem lepikiem asfaltowym krawędzi nawierzchni masy” niesamowicie podnosi stan wiedzy o Gminie. Po co mieszkańcowi informacja, ile wynosi zadłużenie Gminy, skoro będzie wiedział, iż „nawierzchnia profilująco niwelująca–podkładkowa” ma 4 cm grubości? Naprawdę autorzy tego, pożal się Boże!, dokumentu uważają, że dla poznania sytuacji Gminy to są ważniejsze informacje, niż te dotyczące wskaźnika zadłużenia? Na 101 stronach raportu o stanie gminy za 2019 rok znalazła się tylko 1 (słownie: jedna) informacja, iż wydatki majątkowe, czyli wydatki inwestycyjne, wynosiły 2 886 358,35 zł. I to jest wszystko na temat sytuacji finansowej Gminy Nowy Żmigród!

Celem takiego dokumentu jak raport o stanie gminy jest przekazanie tym nielicznym mieszkańcom, którzy w ogóle interesują się życiem Gminy jakichś sensownych informacji o tym, co zostało zrobione w 2019 roku, ile to kosztowało i jakie są perspektywy na 2020 rok. Sądzicie, że traktując ludzi jak idiotów (nazywajmy rzeczy po imieniu!) zwiększycie zainteresowanie sprawami publicznymi? Naprawdę tak uważacie? Obawiam się, że jesteście w błędzie. Popatrzcie na ilość zebrań wiejskich i na ilość mieszkańców, którzy w nich biorą udział, zastanówcie się, dlaczego nie ma chętnych do udziału w wyborach na sołtysów. Spróbujcie może, jeżeli potraficie, wyciągnąć jakieś wnioski. Popatrzcie na siebie i zadajcie sobie pytanie: po co każdy z was startował w wyborach? Co chcieliście osiągnąć, co poprawić, by wszystkim żyło się lepiej. Bo po coś w tych wyborach startowaliście. Chyba nie tylko po to, by dostawać 600 zł diety? Naprawdę żaden z was nie potrafi powiedzieć: Panie Wójcie! Efekt pianotwórczej działalności pańskich podwładnych jest beznadziejny? Gdybyście państwo radni chcieli być traktowani poważnie, to może udałoby się wam wspólnie złożyć choć jeden projekt uchwały na całą kadencję? Moglibyście, jak już sami nic nie potraficie wymyślić, skorzystać z wzorców. W tym linku jest jeden z nich:

https://www.batory.org.pl/upload/files/Programy%20operacyjne/Masz%20Glos/Formularz%20Raportu%20o%20stanie%20gminy,powiatu,wojewodztwa.pdf

Link do raportu:

http://bip.nowyzmigrod.pl/fls/bip_pliki/2020_05/BIPF5A675BF76F7DFZ/zw_42_2020.pdf

Smutne…

 {jcomments on}

SP_READ_MORE

© 2020 Obserwator Żmigrodzki