• Bądź aktywny w społeczeństwie. Działanie w grupie przynosi wiele korzyści i radości.
  • Masz prawo mieć swoje zdanie i wyrażać je ale uszanuj poglądy innych, oni też mają do tego prawo.
  • Czasem warto zatrzymać się, popatrzeć w dal ...
  • aby żyć pełnią życia.


 

b_250_250_16777215_00_images_sotys.pngW lutym 2015 roku Rada Gminy przyjęła Statuty Sołectw. Zgodnie z tym dokumentem, wybory sołtysów przeprowadza się w ciągu 6 miesięcy od wyborów do Rady Gminy. Jako, że wybory do Rady Gminy odbyły się 21 października 2018 roku oznacza to, że do 21 kwietnia br. należy dokonać wyborów sołtysów i członków rad sołeckich. Oczywiście, należy się spodziewać, że liczba chętnych do objęcia zaszczytnej i nieźle płatnej (460 zł miesięcznie od Gminy + inne) funkcji sołtysa będzie sporo, ale warto zastanowić się, co będzie w przypadku, gdyby w jakiejś miejscowości był tylko jeden kandydat.

Sołectwo jest jednostką pomocniczą gminy. Jego organizację i zakres działania, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami, określa w Statucie Rada Gminy. Jak już wspomnieliśmy wcześniej, Statuty sołectw w gminie Nowy Żmigród, zostały przyjęte przez Radę Gminy podczas sesji, która miała miejsce 25 lutego 2015 roku a następnie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z 4 marca 2015 roku (pozycja 572 - 590). Sprawa wyboru sołtysa, gdy jest tylko jeden kandydat we wszystkich Statutach została uregulowana w § 16.2: Zebranie Wiejskie wybiera Sołtysa w głosowaniu tajnym spośród kandydatów zgłoszonych przez mieszkańców uprawnionych do głosowania. W przypadku zgłoszenia tylko jednego kandydata wyborów w Sołectwie nie przeprowadza się, a kandydata uznaje się za wybranego na Sołtysa. Ten sam zapis został niemalże w identycznej treści powtórzony w § 16.5 regulującym pracę komisji wyborczej: W przypadku zgłoszenia tylko jednego kandydata na Sołtysa wyborów w danym sołectwie nie przeprowadza się, a osobę zarejestrowaną uznaje się za wybraną na Sołtysa. Fakt ten potwierdza Wójt Gminy spisując na tę okoliczność protokół. Jakby na to nie popatrzeć, w przypadku sytuacji: jeden kandydat – jedno miejsce w świetle zapisów statutowych nie mamy do czynienia z wyborem tylko ze wskazaniem. Nie możemy głosować ani „za”, ani „przeciw” kandydatowi, gdyż zapis Statutów nas tej możliwości pozbawia. Pozbawia nas możliwości głosowania. I tu zaczynają się wątpliwości, czy taki zapis jest zgodny z prawem.

Zgodnie z art. 36.2 ustawy o samorządzie gminnym: Sołtys oraz członkowie rady sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania. Sądzę, że istotą jest słowo „głosowanie”.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku (sygn. akt III SA/Gd 97/18) w kwietniu 2018 roku rozpatrując skargę, którą gmina Kosakowo złożyła na decyzję Wojewody pomorskiego, który uznał nieważność uchwał w treści podobnych do uchwał Rady Gminy Nowy Żmigród, stwierdził, że zakwestionowany przez wojewodę zapis narusza obowiązek przeprowadzania wyborów wynikający z przepisu art. 36 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, w świetle którego sołtys jest wybierany w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania. Oznacza to, że Rada Gminy uchwalając statuty sołectw związana była regulacją ustawową i nie była uprawniona do określenia w statucie odmiennego niż w ustawie trybu powoływania sołtysa!

Oznacza to, że nawet w przypadku zgłoszenia się tylko jednego kandydata na sołtysa wybory należy przeprowadzić, a odstąpienie od przeprowadzania głosowania jest niedopuszczalne. W wielu statutach sołectw, które przeanalizowaliśmy zapis ma następującą treść: „Jeżeli w wyborach na Sołtysa został zarejestrowany tylko jeden kandydat, głosowanie przeprowadza się, a za dokonany wybór uznaje się uzyskanie przez kandydata ponad 50% ważnie oddanych głosów spośród uczestniczących w głosowaniu mieszkańców Sołectwa.”. Taki zapis powinien też znaleźć się w znowelizowanych Statutach Sołectw w naszej Gminie.

Jako, że uchwały Rady Gminy przed opublikowaniem w Dzienniku Urzędowym podlegają ocenie ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa przez służby prawne wojewody podkarpackiego, sądzę, że dla ostatecznego rozstrzygnięcia, Gmina powinna się zwrócić z pytaniem: czy Statuty Sołectw przyjęte w 2015 roku są zgodne z prawem? Inaczej, pozostaną wątpliwości. Poważne wątpliwości, czy wybory będą zgodne z prawem.

AKTUALIZACJA 

Otrzymaliśmy odpowiedź Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na zadane pytania, którą poniżej publikujemy. Podkreślenia pochodzą od redakcji ngrod.pl...

 b_250_250_16777215_00_images_pismo_1.jpg

b_250_250_16777215_00_images_pismo_2.jpg

 

Dodaj komentarz

Pamiętaj o najważniejszej zasadzie Regulaminu forum i komentarzy: (...) nie obrażaj nikogo ani nie groź nikomu – naruszasz w ten sposób dobra osobiste osób trzecich (...)
Publikując swój komentarz wyrażasz zgodę na przestrzeganie zasad Regulaminu.
Pełna treść Regulaminu forum i komentarzy znajduje się tutaj.


Kod antyspamowy
Odśwież

Komentarze  

Katja
+2 # Katja 2019-02-18 10:08
Czy w Urzędzie Gminy już wybuchła panika? :)
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
Stan
-8 # Stan 2019-02-18 13:02
To UG przez pół roku nie zauważył, że przepisy się zmieniły???
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
Janio
-4 # Janio 2019-02-18 20:22
I co teraz bedzie?Nie bedzie wyborow soltysa??Jak zyc?Jak zyc panie redaktorze bez soltysa? :)
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
Mariusz
-3 # Mariusz 2019-02-18 22:16
Brawo dla redaktora strony za naprawdę dużą wiedzę w tym temacie! ;)

Ciekaw jestem co sądzicie na temat wyborów w Gminie Chorkówka, gdzie "w Kobylanach, Machnówce i Żeglcach nie przeprowadzono głosowania z uwagi na to, że liczba zarejestrowanych kandydatów była równa liczbie mandatów w okręgu".

Źródło: https://www.chorkowka.net/chorkowka/3729-wyniki-wyborow-soltysow?
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
redaktor
-8 # redaktor 2019-02-18 22:48
Wystąpiliśmy do Wojewody podkarpackiego z pytaniem, czy Statuty Sołectw w treści takiej jak np. w gminie Nowy Żmigród są zgodne z prawem w świetle orzeczenia WSA w Gdańsku. Powiem, że będę z niecierpliwością czekał na odpowiedź :)
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
Mariusz
-8 # Mariusz 2019-02-18 22:55
Wg mojej wiedzy takie statuty nie są zgodne, ale oczywiście mogę się mylić ;) W gminie Dukla wprowadzono nowe zapisy do statutów sołectw, które musiały zostać uchwalone przez Radę Miejską, następnie zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
redaktor
-14 # redaktor 2019-02-18 23:16
To jest właśnie dziwne, bo jak sprawdziłem w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z 13 lutego 2019 roku, część gmin dokonuje zmian w Statutach Sołectw wprowadzając nie tylko zapis o konieczności dokonywania wyborów sołtysa, nawet, gdy jest jeden kandydat oraz wprowadzając 5-letnią kadencję (Nowa Sarzyna) a niektóre np. Jarosław wprowadzają tylko 5-letnią kadencję, pozostawiając pozostałe zapisy w wersji: jeden kandydat - wyborów się nie przeprowadza... Moim zdaniem, takie coś nie najlepiej świadczy o służbach prawnych wojewody podkarpackiego, bo albo jednakowe prawo obowiązuje w całym kraju albo - z błogosławieństwem wojewody podkarpackiego - obowiązuje tylko w tych gminach, które chcą go przestrzegać! Innego wyjścia nie widzę...
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
Mariusz
-8 # Mariusz 2019-02-18 23:21
Sam nie wiem od czego to zależy, ale z chęcią się tego dowiem śledząc tę stronę. Pozdrawiam! ;)
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
redaktor
-18 # redaktor 2019-02-19 10:10
W zapytaniu skierowanym do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego zadaliśmy dwa banalnie proste pytania:

1. czy w świetle orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjny w Gdańsku (sygn. akt III SA/Gd 97/18) zgodny z prawem jest Statut Sołectwa w którym znajduje się zapis o treści "W przypadku zgłoszenia tylko jednego kandydata wyborów w Sołectwie nie przeprowadza się, a kandydata uznaje się za wybranego na Sołtysa"?

2. czy wybory sołtysa przeprowadzone w oparciu o tak sformułowane zapisy w Statucie Sołectwa są ważne, skoro art. 36.2 ustawy o samorządzie gminnym mówi, że wybory sołtysa przeprowadza się głosowaniu?
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
Janio
-14 # Janio 2019-02-19 21:38
Pan redaktor yrecza gmine?
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
Katja
-15 # Katja 2019-02-20 08:44
Janio - trudno się z Tobą nie zgodzić!
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
redaktor
-20 # redaktor 2019-02-20 23:43
Nikogo nie wyręczamy! Pytamy, bo jesteśmy zainteresowani sprawą.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
ktos
+29 # ktos 2019-02-19 22:11
Ludzie - niesamowita historia, a może wręcz tragedia - nie będzie zapory Kąty-Myscowa - Pan Poseł Bogdan Rzońca startuje do Europarlamentu.
Nie głosujmy na tego Pana to będzie zapora!
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
redaktor
-17 # redaktor 2019-02-20 20:57
Jak B. Rzońca zostanie wybrany do Parlamentu Europejskiego to dzieło budowy zbiornika Katy-Myscowa będzie kontynuował... PSL. Przecież już 19 grudnia 2005 roku PSL złożył poselski projekt ustawy w tej sprawie. Później wprawdzie PSL w koalicji z PO rządził przez 8 lat i nic nie zrobił, ale cóż można było przez 8 lat zrobić?
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
kermit
-20 # kermit 2019-02-20 10:36
Ciekawy problem prawny. Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę, że po wydłużeniu kadencji radnych powinno się też wydłużyć do 5 lat kadencję sołtysów. Bo zgodnie z obowiązującymi Statutami Sołectw trudno będzie przeprowadzić wybory Sołtysów i Rad Sołeckich w ciągu 6 miesięcy od wyborów Rady Gminy, gdy sołysom kadencja skończy się przed końcem kadencji Rady. I tak przy okazji: w Urzędzie Gminy ktoś śledzi zmiany w prawie czy wszyscy czekają aż wójt coś zauważy?
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
hm
+26 # hm 2019-02-20 11:20
Wszyscy wiedzą że kadencja samorządu będzie skrócona do 4 lat już w przyszłym roku.
Więc nie zmienia się długości kadencji sołtysów.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
Katja
-14 # Katja 2019-02-20 12:54
Wszyscy wiedzą? Naprawdę? To gdzie można znaleźć o tym informacje?
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
Jurek
-17 # Jurek 2019-02-20 13:33
HM - PiS w przyszłym roku skróci kadencję samorządów? Ale po co???
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
anty
+27 # anty 2019-02-20 14:32
pis już nie będzie rządził więc nie skróci.
Zrobią to inni.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
Katja
-23 # Katja 2019-02-20 14:59
Czucie i wiara silniej mówią do mnie niż mędrca szkiełko i oko! :)
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
redaktor
-22 # redaktor 2019-02-20 20:59
hm - samorząd w swych działaniach opiera się na obowiązującym prawie, a nie na twoich wyobrażeniach o tym, co będzie jak twoi idole znowu obejmą władzę. Zwłaszcza, że w najbliższym, dającym się przewidzieć, czasie tej władzy nie obejmą :)
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
Janio
-21 # Janio 2019-02-20 23:23
Strasznie duzo fanow Platformy pojawilo sie na tym portalu :)
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
Hieronim
+16 # Hieronim 2019-02-21 00:24
Cytuję Janio:
Strasznie duzo fanow Platformy pojawilo sie na tym portalu :)

Przepraszam.
A czy to jest strona wielbiących tylko obecnie miłościwie nam rządzących?
Czyli działacie w myśl zasady " kto nie z nami ten przeciwko nam"?
Przykro mi, ale pozwolę sobie zakłócić od czasu do czasu ten blogi spokój i wtrącić swoje 3 grosze!!!
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
Janio
-7 # Janio 2019-02-24 17:34
Opowiesz jak PSL zmienil nazwe na PSLGBT?? Autobusy rownosci,karta LGBT dla mlodych rolnikow,likwidacja religi w szkolach wiejskich,homoedukatorzy w kazdej wiejskiej szkole to dziś priorytety PSLGBT? :)

Przepraszam panie redakorze-nie moglem sie powstrzymac!
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
Hieronim
+3 # Hieronim 2019-02-24 22:27
Na szczęście takich imbecyli jak ty nie ma za wiele w Polsce. Ale dopóki się pojawiają i syczą mową nienawiści dotąd będzie w naszym pięknym kraju dochodzić będzie do takich tragedii jak śmierć Pana Prezydenta Gdańska.
Obyś się nie zatracił w tym swoim zacietrzewieniu. A może lepiej żebyś się.........
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
Janio
-5 # Janio 2019-02-24 22:52
Mowa nienawisci?Lubie ten lewacki belkot! :)
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
zima
+3 # zima 2019-02-24 23:14
Tobie się z Wiosną Biedronia pojumało
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
Katja
-9 # Katja 2019-02-25 11:10
A to nie prezydenta Warszawy R. Trzaskowski z Platformy Obywatelskiej podpisał Kartę LGBT? Skoro PSL został koalicjantem PO to chyba akceptuje takie ideologiczne pomysły? :)
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
kermit
-6 # kermit 2019-02-25 13:31
PSL akceptuje. Pytanie, czy wyborcy PSL akceptują?
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
Katja
-13 # Katja 2019-02-21 12:31
Zwlaszcza ciekawy jest załącznik nr 5... Wykładnię przepisu art. 36.2 dokonał gminny radca prawny? :)
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
redaktor
-16 # redaktor 2019-02-21 21:34
Cóż, ten ktoś kto dokonał wykładni powinien jeszcze przeczytać wyrok WSA w Gdańsku. Zwłaszcza ten fragment:

Wyłączenie trybu wyborczego (głosowania) dopuszczalne jest wyłącznie wtedy, gdy wynika to wprost z przepisów ustawy. Takie wyłączenie ma miejsce w odniesieniu do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego: rad gmin, rad powiatów i sejmików województw w art. 380 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 15 ze zm..), który stanowi, że jeżeli w okręgu wyborczym w wyborach do rady zarejestrowana liczba kandydatów jest równa liczbie radnych wybieranych w danym okręgu wyborczym lub od niej mniejsza, głosowania nie przeprowadza się, a za wybranych na radnych terytorialna komisja wyborcza uznaje zarejestrowanych kandydatów, a odpowiednio pozostałe mandaty pozostają nieobsadzone. Analogicznego wyłączenia głosowania u.s.g. nie przewiduje natomiast w stosunku do wyborów organu wykonawczego jakim w sołectwie jest sołtys. Mając zatem na uwadze, że u.s.g. w art. 36 ust. 2 nakazuje obsadzanie organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy w trybie wyborczym (głosowaniu), niedopuszczalnym było przyjęcie unormowania statutów sołectw, w świetle których, w przypadku zgłoszenia jednego kandydata i braku dalszych zgłoszeń, zarejestrowanego kandydata uważa się za wybranego i wyborów nie przeprowadza się.

Zapisy w Statutach Sołectw, które uznają, że w przypadku zgłoszenia się tylko jednego kandydata głosowania nie przeprowadza się, pozbawiają nas, obywateli prawa okazania swojej aprobaty bądź dezaprobaty w stosunku do kandydata! A prawo do głosowania to ważne prawo. I warto, by rządzący naszą Gminą zechcieli to wziąć pod uwagę!
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
radny z okolicy
-10 # radny z okolicy 2019-02-22 13:34
Bardzo ładnie wyjaśnione! Gratuluję!
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
Katja
-18 # Katja 2019-02-22 14:51
Panie redaktorze, ten wyrok WSA został potwierdzony wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 10 października 2018 roku (II OSK 1936/18).
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
Janio
-9 # Janio 2019-02-23 10:51
Pan redaktor jest okrutny!I co teraz gmina zrobi?Radni beda wnioskowac o zmiany w statutach solectw?czy zrobia sobie wybory a poetem beda sie tlumaczyc?
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
redaktor
-14 # redaktor 2019-02-23 20:57
Radni będą wnioskować? Radni, niczym strusie schowają głowy w piasek, i nawet się nie zająkną... Widziałem jak radni przyjmowali uchwałę w sprawie podwyżki cen za śmieci czy jak przyjmowali parę innych uchwał, by mieć jakieś złudzenia. Po prostu: nad sprawą zapadnie cisza...
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
kermit
+10 # kermit 2019-02-28 11:30
Faktycznie! W projekcie porządku sesji, która jest planowana na 6 marca o zmianach w Statutach Sołectw się nie wspomina :)
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
redaktor
+9 # redaktor 2019-02-28 22:22
Przecież pisałem... :)
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
CIEKAWY
-3 # CIEKAWY 2019-02-23 21:32
CZY REDAKTOR BĘDZIE KANDYDOWAŁ NA SOLTYSA????
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
redaktor
-15 # redaktor 2019-02-23 22:27
Nie będę! Do Rady Sołeckiej też nie! :)
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
Kernit
-36 # Kernit 2019-02-24 20:05
Szanowny Panie Gondek czekamy na komentarz do odpowiedzi Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na zadane pytania przez "portalik" ngrod.pl coś chyba poszło nie tak po Pana myśli ?
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
redaktor
-5 # redaktor 2019-02-24 20:33
Hmm.... A czego nie rozumiesz? Pytaj, postaramy się udzielić ci odpowiedzi!
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
Kernit
-35 # Kernit 2019-02-24 20:45
Ja wszystko wiem tylko Red. Tutaj podniecał się że niezgodnie z prawem itp. Itd. A tu zonk
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
redaktor
-9 # redaktor 2019-02-24 21:22
Hmm... Starożytni Rzymianie sformułowali taką paremię: ignorantia iuris nocet! Przetłumaczyć ci? :)

p.s.

I tak przy okazji chłopczyku: co jest ważniejsze wśród tzw. źródeł prawa: ustawa czy uchwała Rady Gminy? :)
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
Kernit
-31 # Kernit 2019-02-24 22:33
"Chłopczyku" to może Pan pisać i mówić do swojego syna ! zero kultury !
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
redaktor
0 # redaktor 2019-02-24 22:45
Skup się chłopczyku na zadanym pytaniu: co jest ważniejsze wśród tzw. źródeł prawa: ustawa czy uchwała Rady Gminy?
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
kermit
+3 # kermit 2019-02-25 12:22
Hierarchia źródeł prawa według ich ważności:

- Konstytucja
- Ustawy
- Ratyfikowane umowy międzynarodowe
- Rozporządzenia
- Akty prawa miejscowego
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
nowożmigrodzanin
-3 # nowożmigrodzanin 2019-03-03 21:11
coś redaktorek ma problem z interpretacją prawa zwłaszcza samorządowego, wybory będą tak ja 4 lata temu zgodnie z obowiązującymi przepisami
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
kermit
+11 # kermit 2019-03-04 06:58
Jak tak mówisz, to pewnie wiesz. Ale na wszelki wypadek zapytam: jak wygląda procedura odwoływania się w przypadku jakichś ewentualnych nieprawidłowości?
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
redaktor
+6 # redaktor 2019-03-04 21:49
Cytuję nowożmigrodzanin:
coś redaktorek ma problem z interpretacją prawa zwłaszcza samorządowego, wybory będą tak ja 4 lata temu zgodnie z obowiązującymi przepisami


Dwa lata temu, gdy Rada Gminy przyjęła uchwałę o obwodach szkolnych zwróciliśmy uwagę, że w uchwale pominięto sołectwo Nienaszów-Sośniny. Na następnej sesji urządzono sobie małe show odsądzając nas niemalże od czci i wiary oraz tłumacząc nam czym się różni wieś od sołectwa. O czym akurat świetnie wiedzieliśmy. Przedstawiono też - jakby miało to jakiekolwiek znaczenie - historię powstania sołectwa Nienaszów-Sośniny :) Po roku, przyjmując następną uchwałę o obwodach szkolnych, już nie wymieniano sołectw tylko miejscowości... Teraz zapewne powtórzy się ten sam scenariusz: małe show, a za rok czy dwa, zostaną zmienione Statuty Sołectw... Bo każdy, kto ma nawet całkiem niewielką - ale jednak większą od ciebie - wiedzę o prawie wie, że aktualnie obowiązujące Statuty Sołectw posiadają nie tylko wady prawne ale też są słabe merytorycznie.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
Janio
+10 # Janio 2019-02-25 17:17
Ale sie tu czerwono zrobilo!Czerwoni bracia ruszyli do natarcia? :)
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
Katja
+12 # Katja 2019-03-04 10:43
Mam pytanie, ponieważ zamierzam startować na sołtysa w swej miejscowości. Skoro Statut naszej wsi w paragrafie 16 pkt. 4 mówi, że do poparcia mnie jako kandydatki wystarczy liczba 20 podpisów osób uprawnionych do głosowania stale zamieszkujących na terenie sołectwa a zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko kandydata na Sołtysa, wiek i adres zamieszkania, to czy osoby mnie popierające muszą podawać nr PESEL o którym mówi zalącznik nr 2 do Zarządzenia nr 14 Wójta? Czy w przypadku, gdy dostarczę listę z poparciem bez podanych numertów PESEL to ta lista będzie ważna? Kto będzie decydował o uznaniu głosów za ważne lub nie? Jaki jest termin na ewentualne odwołanie się od decyzji lub uzupełnienie listy?
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
redaktor
+10 # redaktor 2019-03-04 21:55
Proponuje zwrócić się do Urzędu Gminy o wyjaśnienie czy ważniejszy jest Statut Sołectwa czy wydany na jego podstawie dokument. Ze swej strony sugerowałbym składanie wszelkich dokumentów odpowiednio wcześniej, by był czas na ewentualne uzupełnienia.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
Stanley
+5 # Stanley 2019-03-15 22:11
http://www.bip.debowiec.pl/21021/21021/art44833.html

W gminie Dębowiec trwają konsultacje w sprawie zmian statutów sołectw. Pewnie przeczytali artykuł :)
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
zygmunt
+4 # zygmunt 2019-03-19 09:27
W Dukli w przypadku jednego kandydata , wybory odbywają się , a kandydat musi osiągnąć min.50% głosów , by nim zostać.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
redaktor
+3 # redaktor 2019-03-19 21:48
Bo sołtys ma być wybrany przez mieszkańców a nie mianowany przez Urząd Gminy!
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
Katja
+3 # Katja 2019-03-25 13:41
W Jaworzu i Makowiskach w ogóle nie ma chętnych na sołtysa - został przedłużony czas na zgłaszanie kandydatów. Demokracja w Gminie umiera?
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
karamba
-1 # karamba 2019-03-25 13:43
Skąd masz takie informacje ?
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
Katja
+2 # Katja 2019-03-25 14:30
http://www.nowyzmigrod.eu/index.php/pl/wybory-soltysow-2019

Tu o tym piszą :)
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
b_250_250_16777215_00_images_konstytucja-3-maja-1791-r-b-iext43257439.jpg

Mit Konstytucji 3 maja

  Historia kocha mity, a raczej my uwielbiamy je tworzyć patrząc na nasze dzieje. W polskiej historii jednym z t....

Czytaj więcej:
b_250_250_16777215_00_images_123rf_pilka-pieniadze.jpg

Po zielonej trawie piłka goni…

Samorządy na kluby piłkarskie wydają rocznie prawie 342,6 milionów złotych. Najwięcej otrzymują kluby na Śląsku (....

Czytaj więcej:
b_250_250_16777215_00_images_yczenia_12.jpg

Wesołych świąt dla wszystkich Czytelników!

            życzy Obserwator Żmigrodzki....

Czytaj więcej:
b_250_250_16777215_00_images_sotys.jpg

Między powołaniem a wyborem

Urząd sołtysa ma bogatą tradycję w historii Polski. Pierwsze wzmianki o sołtysie, który stał na czele wsi lokowan....

Czytaj więcej:
43377634_s_200.jpg

To inaczej powinno być

Jedna z tzw. prawd objawionych głosi, że każdy człowiek, niezależnie od tego ile zarabia, chciałby zarabiać więcej. Zaak....

Czytaj więcej:
b_250_250_16777215_00_images_beskid.jpg

Śladem nieistniejących wsi i legend

  Piękna, słoneczna pogoda towarzyszyła uczestnikom wycieczki, która w sobotę 23 marca wyruszyła na trasę....

Czytaj więcej:
b_250_250_16777215_00_images_absurd.jpg

Nasza mała kraina absurdu

  Działalność żmigrodzkiego GOK-u od lat budzi mniejsze czy większe kontrowersje. I to kontrowersje ze wszech mi....

Czytaj więcej:
bukowina.png

Szukam, szukania mi trzeba…

Wypełniona do ostatniego miejsca sala GOK w Nowym Żmigrodzie owacją na stojąco podsumowała występ zespołu Wolna Grupa ....

Czytaj więcej:
b_250_250_16777215_00_images_kobieta.png

Matriarchat w wersji bardzo light

Według danych GUS z 31 grudnia 2017 roku, kobiety stanowią nieznaczną większość (50,2%) mieszkańców gminy Nowy ....

Czytaj więcej:

Najnowsze komentarze