• Bądź aktywny w społeczeństwie. Działanie w grupie przynosi wiele korzyści i radości.
 • Masz prawo mieć swoje zdanie i wyrażać je ale uszanuj poglądy innych, oni też mają do tego prawo.
 • Czasem warto zatrzymać się, popatrzeć w dal ...
 • aby żyć pełnią życia.

11 Listopada 2018 r. - 100 lat odzyskania niepodległości

100 lat Niepodległejhonorowy_obywatel.jpg

W czerwcu 2010 roku, ówczesna Rada Gminy Nowy Żmigród, wzorem innych gmin, przyjęła uchwałę w sprawie nadawania tytułów „Honorowy Obywatel Gminy Nowy Żmigród” oraz „Zasłużony dla Gminy Nowy Żmigród”.

Jak wynika z Regulaminu, który określa zasady i tryb nadawania tytułów, tytuł „Honorowego Obywatela Gminy Nowy Żmigród” jest „wyrazem najwyższego uznania” i może być nadany osobom, które nie są mieszkańcami Gminy, a są zasłużone dla niej w różnych dziedzinach życia, zwłaszcza gospodarczego, społecznego, naukowego i kulturalnego. Osobie wyróżnionej przysługują, oprócz używania tytułu „Honorowego Obywatela Gminy Nowy Żmigród”, inne przywileje: uczestnictwa na prawach gościa honorowego we wszystkich sesjach Rady Gminy oraz uroczystościach samorządowych organizowanych przez Gminę; zaproszenia na wszystkie imprezy kulturalne, sportowe i rekreacyjne organizowane przez Gminę i jej jednostki organizacyjne; nieodpłatnego otrzymywania wszystkich pamiątkowych i nieodpłatnych wydawnictw zamawianych lub wydawanych przez Gminę.

Do chwili obecnej tytułem „Honorowy Obywatel Gminy Nowy Żmigród” zostało uhonorowanych trzech przedstawicieli Kościoła katolickiego: arcybiskup Edward Nowak, biskup Kazimierz Górny i prałat Zygmunt Kudyba. Jak wynika z uzasadnień, tytuły zostały przyznane przede wszystkim w związku z udziałem wszystkich trzech kapłanów w procesie beatyfikacji ks. Władysława Findysza. By nie być gołosłownym, w przypadku abp E. Nowaka przesłankami dla nadania mu tytułu „Honorowego Obywatela Gminy Nowy Żmigród” było to, że: /…/ znacząco przyczynił się do beatyfikacji bł. ks. Władysława. Arcybiskup Edward Nowak miał także znaczący udział w organizacji samych uroczystości beatyfikacyjnych oraz uroczystościach dziekczynnych za beatyfikację, która odbyła się w 2005 r. w Nowym Żmigrodzie. /…/. Z kolei bp Kazimierz Górny: /…/ miał ogromny wkład w proces beatyfikacji pierwszego w historii Nowego Żmigrodu błogosławionego, ks. Władysława Findysza. Wielką zasługą Jego Ekscelencji było utworzenie dwóch sanktuariów na terenie naszej gminy: Sanktuarium Matki Boskiej Królowej Gór w Skalniku oraz Sanktuarium bł. Ks. Władysława Findysza w Nowym Żmigrodzie. Za Jego zgodą nadano imiona szkołom naszej gminy: Szkoła Podstawowa w Desznicy otrzymała imie ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego, Gimnazjum w Kątach nadano imię Jana Pawła II, zaś Zespołowi Szkół w Nowym Żmigrodzie imię bł. ks. Władysława Findysza. /…/ Brał udział w poświęceniu Szlaku Papieskiego, poświęceniu i nadaniu imion szkołom, poświęcił Krzyż Milenijny oraz Drogę Krzyżową na Górę Grzywacką, która stała się jedną z wielkich atrakcji turystycznych gminy. Utworzył On także stację „Caritasu” w Katach, która jest jedną z trzech takich stacji na terenie diecezji rzeszowskiej /…/. Ks. prałat Z. Kudyba tytułem „Honorowego Obywatela Gminy Nowy Żmigród” został uhonorowany za – jak napisano w uzasadnieniu: /…/ zaangażowanie i osobisty udział Księdza Prałata w organizację w Nowym Żmigrodzie uroczystości dziękczynnych za beatyfikację ks. Findysza w 2015 roku. Fakt beatyfikacji oraz powstanie Sanktuarium bł. ks. Władysława Findysza za zawsze sytuuje Nowy Żmigród wśród miejsc kultu religijnego a tym samym celów pielgrzymek. /…/. Wszyscy wyżej wymienieni tytuły otrzymali w sierpniu 2010 roku. Od tego czasu nikt więcej nie otrzymał tytułu „Honorowego Obywatela Gminy Nowy Żmigród”. Czyżby przez ostatnie 7 lat nikt na taki tytuł nie zasłużył?

Tytuł „Zasłużony dla Gminy Nowy Żmigród” jest „wyrazem wyróżnienia i uznania”, a nadawany jest za zasługi dla rozwoju i promocji Gminy mieszkańcom oraz innym osobom, organizacjom, stowarzyszeniom i instytucjom, które swoją działalnością zawodową i społeczną przyczyniły się do rozwoju Gminy, lepszego zaspokajania potrzeb zbiorowych jej mieszkańców i popularyzowania jej osiągnięć. Tytuł szczególnie przyznaje się za zasługi w następujących dziedzinach: oświaty i nauki; kultury; krzewienia życia religijnego; sportu; inicjatyw gospodarczych; działalności samorządowej. Osoba wyróżniona tytułem „Zasłużony dla Gminy Nowy Żmigród”, oprócz używania tytułu, może uczestniczyć na prawach gościa honorowego we wszystkich sesjach Rady Gminy oraz uroczystościach samorządowych organizowanych przez Gminę. Przywilej ten dotyczy uhonorowanych osób oraz upoważnionych przedstawicieli uhonorowanych instytucji.

W 2015 roku Rada Gminy Nowy Żmigród przyznała tytuły „Zasłużonego dla Gminy Nowy Żmigród” następującym „działaczom samorządowym”: Krzysztofowi Augustynowi; Zdzisławowi Dubisowi; Franciszkowi Miśkowiczowi; Stanisławowi Piwowarczykowi i Tadeuszowi Źrebcowi oraz pośmiertnie: Janowi Hanasowi; Władysławowi Kmiecikowi i Stanisławowi Subikowi; w 2016 roku ten tytuł przyznano Mieczysławowi Brożynie, działaczowi – jak to określono – „samorządowemu i kultury”. Trudno się nie oprzeć wrażeniu, że przyznawanie honorowych tytułów byłym wójtom za to, co robili w ramach swoich obowiązków zawodowych za niemałe przecież pieniądze jest cokolwiek niepoważne, ale do tego, że niektóre decyzje Rady Gminy mają mało wspólnego z logiką już chyba wszyscy zdążyli się przyzwyczaić…

Moim zdaniem, zasłużeni dla Gminy to ci, którzy działali i działają społecznie, ale często gęsto ich pożyteczna praca na rzecz Gminy nie była czy nie jest dostrzegana z różnych powodów, bo np. byli czy są niepoprawni politycznie, bo nie pchali się na afisz czy nie czynili niczego pod publikę. Jestem naprawdę zdumiony, że tytułu „Zasłużony dla Gminy Nowy Żmigród” nie otrzymało do tej pory np. Stowarzyszenie „Gmina Chrześcijańska”, choćby za walkę o zachowanie budynku „starej gminy”! Nie piszę o Towarzystwie Miłośników Nowego Żmigrodu, bo naprawdę nie jestem w stanie ocenić, która część jego działalności wykonywana jest czy była w ramach działalności GOK-u a która w ramach TMNŻ…

Tytuły nadaje Rada Gminy na wniosek Kapituły, w skład której wchodzą: przewodniczący Rady Gminy; zastępca przewodniczącego Rady Gminy; Wójt oraz przewodniczący stałych komisji Rady, czyli: Piotr Suski – przewodniczący; Tadeusz Czajkowski; Grzegorz Bara; Mieczysław Woźniak; Stanisław Piwowarczyk; Alicja Rysz i Maria Homlak. Prace Kapituły są tajne (albo, jak kto woli: Kapituła pracuje z wyłączeniem jawności obrad). Wnioski o nadanie tytułu mogą składać: Wójt Gminy; przewodniczący Rady Gminy; grupa co najmniej 5 radnych; organizacje polityczne i społeczne posiadające osobowość prawną działające na terenie Gminy Nowy Żmigród. Tradycyjnie zatem, w ramach szeroko pojętej demokratyzacji życia społecznego, z tego obowiązku (czy też przywileju) zostali wyłączeni mieszkańcy Gminy. I całkiem słusznie, bo jeszcze by zgłosili kogoś niewłaściwego. :)

Nadawanie wszelkich tytułów honorowych wymaga udzielenia odpowiedzi na kilka pytań, z których najważniejsze jest to podstawowe: komu i po co? Czy to jest bardziej honor dla Osoby, czy honor dla Gminy, że ktoś znany, ceniony czy wybitny zgadza się zostać naszym Honorowym Obywatelem? Czy nadawać zatem tytuły za zasługi dla Gminy? Ale właściwie za jakie? I co to takiego właściwie są te zasługi dla Gminy? A może raczej honorować talent czy dokonania? A może lepiej w ogóle zrezygnować z nadawania tytułów?

Dodaj komentarz

Pamiętaj o najważniejszej zasadzie Regulaminu forum i komentarzy: (...) nie obrażaj nikogo ani nie groź nikomu – naruszasz w ten sposób dobra osobiste osób trzecich (...)
Publikując swój komentarz wyrażasz zgodę na przestrzeganie zasad Regulaminu.
Pełna treść Regulaminu forum i komentarzy znajduje się tutaj.


Kod antyspamowy
Odśwież

Komentarze  

Janio
0 # Janio 2017-08-30 23:06
Podobno TMNZ wystapilo o nadanie tytulu Zasluzonego dla gminy dla pana Dębca! :)
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
kermit
-5 # kermit 2017-08-31 09:49
Bardzo zasłużona osoba, wielokrotnie odznaczana różnymi medalami za swoją działalność.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
Kryśka
+9 # Kryśka 2017-08-31 14:58
Bo to w ogóle taki gminny multimedalista jest!
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
kermit
-2 # kermit 2017-09-04 14:20
Ciężko być prorokiem we własnym kraju a cóż dopiero zostać zasłużonym w takiej Gminie jak Nowy Żmigród...
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
redaktor
+3 # redaktor 2017-10-09 23:16
Jak podaje "Szematyzm Królestwa Galicji i Lodomerii na rok 1883", Honorowym Obywatelem Nowego Żmigrodu jest też Roman Gabryszewski, ówczesny starosta jasielski.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
Kryśka
+5 # Kryśka 2017-10-10 08:46
Pan redaktor ma zaiste fascynujące lektury... :)
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
redaktor
+1 # redaktor 2017-10-10 09:42
Cóż... Takie hobby... :)
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
43377634_s_200.jpg

To inaczej powinno być

Jedna z tzw. prawd objawionych głosi, że każdy człowiek, niezależnie od tego ile zarabia, chciałby zarabiać więcej. Zaak....

Czytaj więcej:
b_250_250_16777215_00_images_beskid.jpg

Śladem nieistniejących wsi i legend

  Piękna, słoneczna pogoda towarzyszyła uczestnikom wycieczki, która w sobotę 23 marca wyruszyła na trasę....

Czytaj więcej:
b_250_250_16777215_00_images_absurd.jpg

Nasza mała kraina absurdu

  Działalność żmigrodzkiego GOK-u od lat budzi mniejsze czy większe kontrowersje. I to kontrowersje ze wszech mi....

Czytaj więcej:
bukowina.png

Szukam, szukania mi trzeba…

Wypełniona do ostatniego miejsca sala GOK w Nowym Żmigrodzie owacją na stojąco podsumowała występ zespołu Wolna Grupa ....

Czytaj więcej:
b_250_250_16777215_00_images_kobieta.png

Matriarchat w wersji bardzo light

Według danych GUS z 31 grudnia 2017 roku, kobiety stanowią nieznaczną większość (50,2%) mieszkańców gminy Nowy ....

Czytaj więcej:
b_250_250_16777215_00_images_DSC03000.jpg

Żmigrodzki Klub Górski proponuje…

  18 października 2018 roku w Nowym Żmigrodzie został powołany Żmigrodzki Klub Górski, którego cel....

Czytaj więcej:
b_250_250_16777215_00_images_sotys.png

Przed wyborami sołtysów

  W lutym 2015 roku Rada Gminy przyjęła Statuty Sołectw. Zgodnie z tym dokumentem, wybory sołtysów przeprow....

Czytaj więcej:
phoca_thumb.jpg

Koszty i zyski

  Otwarcie w 2018 roku – po ponad 9 latach budowy – Hali Sportowej w Nowym Żmigrodzie niemalże od ra....

Czytaj więcej:
b_250_250_16777215_00_images_interpelacja.jpg

Kategoria: niedopowiedzenia…

    24 stycznia br. portal jaslo4u.pl poinformował, iż radny powiatowy Grzegorz Pers złożył na ręce Staros....

Czytaj więcej:

Najnowsze komentarze

 • Między powołaniem a wyborem
  • redaktor redaktor 17.04.2019 20:30
   Powołanie sołtysów bez głosowania; możliwość głosowania przez ludzi, którzy ...

   Czytaj więcej...

    
  • redaktor redaktor 17.04.2019 20:22
   Z całym szacunkiem ale publikowane przez nas teksty wymagają "nieco" więcej pracy ...

   Czytaj więcej...

    
  • kermit kermit 16.04.2019 14:23
   Statuty sołectw mówią, że "prawo wybierania ma każdy mieszkaniec sołectwa, ktory ...

   Czytaj więcej...

    
  • Kasiek Kasiek 16.04.2019 14:03
   Przecież sytuacja, gdy ktoś nie mieszka w miejscowości od lat a tylko przyjeżdża ...

   Czytaj więcej...

 • To inaczej powinno być
  • redaktor redaktor 17.04.2019 20:25
   Strajk zorganizowany przez ZNP i FZZ stracił jakikolwiek sens w momencie w którym ...

   Czytaj więcej...