Houston! Mamy kłopoty!

Zaczniemy na poważnie, czyli od Konstytucji. Otóż w art. 61 tego aktu prawnego wymieniając prawa obywatela naszego pięknego kraju, wymieniono m.in. prawo wstępu na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów. Oznacza to, że obywatel ma prawo wstępu zarówno na posiedzenia Rady Gminy, jak też stałych i doraźnych komisji powołanych przez tą Radę. By jednak obywatel mógł skorzystać z tego prawa, musi być poinformowany, kiedy i gdzie takie posiedzenia się odbywają.

Ponieważ żaden przepis prawa rangi ustawowej nie określa terminu w jakim należy informować zarówno radnych, jak i mieszkańców o terminach takich posiedzeń, w tej kwestii zastosowanie mają Statuty gmin. W tym właśnie dokumencie znajdują się informacje kogo, kiedy i w jakim terminie należy powiadamiać. Generalnie to nikt raczej takich dokumentów nie czyta, ale, jeżeli zachodzi taka potrzeba, to trzeba to zrobić. I zdobytą wiedzę wykorzystać. W przypadku Statutu Gminy Nowy Żmigród o tym, jak jesteśmy informowani o posiedzeniach Rady i komisji mówi § 24.6: Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady powinno być podane do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie obwieszczeń na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwach. Nie ma żadnego znaczenia, czy obywatel będzie chciał skorzystać z przysługującego mu prawa i wziąć udział w posiedzeniu czy nie. Istotne jest to, że władza gminna jest zobowiązana do informowania go o posiedzeniach Rady Gminy.

W dyskusji, jaka wywiązała się pod jednym z zamieszczonych na naszej stronie internetowej artykułów, niektórzy dyskutanci zwracali uwagę na sformułowanie „powinno być”, które w ich interpretacji wynikającej z języka potocznego oznaczać może: powinienem, ale nie muszę, czyli nie mam takiego obowiązku. W myśl tej, jakże nowatorskiej, interpretacji, o konstytucyjnych prawach obywateli decyduje UG, informując bądź nie o terminie sesji Rady Gminy. I w dodatku, jak poinformuje, to dobrze a jak nie poinformuje to też dobrze. Przyznam, że pogląd jakoby UG decydował o tym do czego jako obywatel – zgodnie z Konstytucją - mam prawo jest bardzo nowatorski :) Dyletantyzm (nazywajmy rzeczy po imieniu) takiego poglądu polega na tym, że język prawny i język potoczny czasami różni się nieco, a czasami bardzo. W tym przypadku różni się bardzo. Bo sformułowanie „powinno być” oznacza obowiązek, czyli: nie jak będę chciał, tylko muszę! Innymi słowy mówiąc: Urząd Gminy ma obowiązek poinformować obywatela, kiedy jest sesja Rady Gminy. I powiem więcej: ma to zrobić w sposób zgodny z zapisami Statutu Gminy, bo ten dokument stanowi źródło prawa i na podstawie niego mam prawo (jeżeli jego zapisy zostały złamane) kwestionować decyzje, które podjęła Rada Gminy, a o której posiedzeniu nie zostałem poinformowany! Mówiąc wprost: Urząd Gminy ma na tablicy ogłoszeń w Siedliskach, Makowiskach, Gorzycach, Jaworzu czy każdej innej miejscowości w Gminie powiesić obwieszczenie, że w tym i tym dniu, o tej godzinie jest sesja Rady Gminy. Jeżeli zaś tego nie zrobi to ma albo może mieć problem.

Problem dotyczy nadzwyczajnej sesji Rady Gminy, która miała miejsce 31 stycznia 2020 roku. To właśnie na tej sesji, o której mieszkańcy Makowisk i Siedlisk, czyli osoby bezpośrednio zainteresowane, nie zostali poinformowani, zgodnie z obowiązującym Statutem o jej terminie, została podjęta m.in. uchwała o zamiarze reorganizacji SP w Makowiskach. W naszej Gminie sprawę konstytucyjnych uprawnień obywateli, czyli prawa do informacji traktuje się – nazywając rzecz po imieniu – wyjątkowo lekceważąco. Do pewnego momentu nikt (ile jest w tej Gminie osób, które interesują się prawem czy samorządem?) nie zwraca na to uwagi, ale – gdy zachodzi taka potrzeba – to należy wykorzystać wszelkie możliwe środki, by osiągnąć cel. Bo jak wybucha wojna, to z arsenałów wyciąga się wszelką broń, prawda? :)

Jako, że należę do tej kategorii obywateli, którym losy Gminy nie są obojętne, to na przyszłość sugerowałbym (i tak to nie zostanie zrealizowane) przyjęcie przez Radę Gminy uchwały (jeżeli jej nie ma) wskazującej usytuowanie w każdej miejscowości tablicy ogłoszeń oraz zakup i powieszenie tam zamkniętych tablic, gdzie uprawniony pracownik Urzędu Gminy będzie zamieszczał ogłoszenia o sesji Rady Gminy. Sugerowałbym też zamieszczanie tam ogłoszeń o terminach posiedzeń komisji Rady Gminy. Oczywiście, to, że zamieszczenie każdego obwieszczenia powinno być uwiecznione stosowną fotką jest chyba taką oczywistością, że nie muszę o niej pisać? :)

Czemu to robię? Ano dlatego, że naprawdę chciałbym, by nasza Gmina „nie wykładała się” na tak prostych sprawach, a po drugie – i to zabrzmi okropnie – nie popadajmy w skrajności: wystarczy, że niewiedza władz Gminy zostanie raz wykorzystana. Inni, chcący wykorzystać kruczki proceduralne, niech sobie szukają sami.

p.s.

29 maja 2019 roku została przez Radę Gminy powołana komisja ds. opracowania nowego Statutu Gminy. Są już jakieś efekty prac? :)

 

 

Dodaj komentarz
Pamiętaj o najważniejszej zasadzie Regulaminu forum i komentarzy: (...) nie obrażaj nikogo ani nie groź nikomu – naruszasz w ten sposób dobra osobiste osób trzecich (...)
Publikując swój komentarz wyrażasz zgodę na przestrzeganie zasad Regulaminu.
Pełna treść Regulaminu forum i komentarzy znajduje się tutaj.


Komentarze  
Kryśka
+5 # Kryśka 2020-02-29 20:26
Znajoma pracowała w "Pektowinie" to mi trochę opowiadała...
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
redaktor
+5 # redaktor 2020-02-29 20:30
O czym?
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
mieszkaniec
0 # mieszkaniec 2020-03-01 10:25
Jak słusznie pan zauważył, propozycja technicznego rozwiązania problemu informowania mieszkańców nie zostanie wprowadzona w życie. Nieważne panie redaktorze co zostało zaproponowane, ważne kto zaproponował. A pan w tej gminie staje się dla władzy wrogiem publicznym nr 1!
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
tropiciel
+3 # tropiciel 2020-03-02 08:12
W niektórych miejscowościach sa takie zamknięte tablice ogłoszeniowe np. w Mytarzy czy Żmigrodzie.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
kermit
+2 # kermit 2020-03-02 13:08
Chodzi pewnie o to, by takie tablice były we wszystkich miejscowościach. I o to, by za zamieszczanie ogłoszeń odowiadał znany z imienia i nazwiska pracownik Urzędu Gminy. Bo wyobraźmy sobie, co by się działo, gdyby ktoś wpadł np. na pomysł i zakwestionował uchwałę budżetową z powodów które przedstawiono? W końcu, to w uchwale budżetowej podwyższono wszelkiego rodzaju podatki np. od nieruchomości, a obywatel nie został poinformowany o takim posiedzeniu. Może i to wydaje się być śmieszne ale jak sie temu przyglądnąć uważniej to już takie śmieszne nie jest.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
milo
0 # milo 2020-03-02 14:03
Na szybko szukając... O Sesji, która odbyła się 29 stycznia br, na BIP'ie informowali 21 stycznia, a na facebooku 27. Przypuszczam, że jak ktoś to wrzucał na BIP'a, to tego samego dnia (21 stycznia) wywieszał na tablicach. Nie wiem w czym problem, na prawdę...
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
kermit
-2 # kermit 2020-03-02 14:53
Za szybko czytałeś, ale problem dotyczy sesji nadzwyczajnej, która odbyła się 31 stycznia i o której w BIP informowano 30 stycznia. Panie redaktorze, proszę poprawić błąd!
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
milo
-4 # milo 2020-03-02 15:34
Cytuję kermit:
Za szybko czytałeś, ale problem dotyczy sesji nadzwyczajnej, która odbyła się 31 stycznia i o której w BIP informowano 30 stycznia. Panie redaktorze, proszę poprawić błąd!

Jesteście niepoważni. Piszecie dis na całą stronę, a sami nie wiecie o czym
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
redaktor
+6 # redaktor 2020-03-02 15:52
Kermit - dzięki za zwrócenie uwagi! Już poprawiłem :)

milo - tekst jest o przestrzeganiu Statutu gminy w tzw. praktyce życia codziennego. Odniesiesz się co całości czy skupisz się na didaskaliach? :)
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
Janio
+7 # Janio 2020-03-02 22:20
Trudne słowo didaskalia.Moze nie zrozumial?
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
Czekalski
+6 # Czekalski 2020-03-03 11:35
Panie redaktorze

"29 maja 2019 roku została przez Radę Gminy powołana komisja ds. opracowania nowego Statutu Gminy. Są już jakieś efekty prac? :)"

To pytanie dobrze było by zadać Pana dobremu koledze Panu Mateuszowi S. który jest z tego co widzę przewodniczącym tej komisji ? :)
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
pytanie
-1 # pytanie 2020-03-03 19:46
... na przyszłość sugerowałbym (i tak to nie zostanie zrealizowane) przyjęcie przez Radę Gminy uchwały (jeżeli jej nie ma) wskazującej usytuowanie w każdej miejscowości tablicy ogłoszeń oraz zakup i powieszenie tam zamkniętych tablic, gdzie uprawniony pracownik Urzędu Gminy będzie zamieszczał ogłoszenia o sesji Rady Gminy."

A jak rozwiąże Pan problem np. wyborów:
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
redaktor
+4 # redaktor 2020-03-03 21:03
Rozumiem, że masz na myśli frekwencję? W niektórych gminach w Polsce, przed wyborami ogłaszany jest konkurs i ta miejscowość, która ma największą frekwencję otrzymuje np. 10 czy 20 tys. zł do wykorzystania na inwestycje w tej miejscowości. Może to jest rozwiązanie?
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
pytanie cd
-3 # pytanie cd 2020-03-03 22:10
Art. 114 Kodeks wyborczy: "Wójt niezwłocznie po rozpoczęciu kampanii wyborczej zapewni na obszarze gminy odpowiednią liczbę miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz poda wykaz tych miejsc do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz w Biuletynie Informacji Publicznej".
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
pytanie cd
+1 # pytanie cd 2020-03-03 22:15
To co pracownik Urzędu ma być dostępny z kluczek 24/7 ? :)
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
redaktor
+4 # redaktor 2020-03-03 22:31
Interesuje mnie wyłącznie rozwiązanie problemu informowania mieszkańców o terminach sesji Rady Gminy, który zabezpieczy Gminę przed ewentualnym roszczeniem ze strony obywatela. Sądzę, że to, co zaproponowałem spełnia warunki określone w Statucie. Nie oczekuję tantiem za pomysł, ani nawet opłaty licencyjnej :) Obwieszczenia wyborcze są wieszane na tablicach ogłoszeń w każdej miejscowości; są też wyznaczone miejsca dla wieszania plakatów. Wprawdzie mógłbym powiedzieć, że prawo wyborcze w naszej Gminie nie do końca się przyjęło, bo widziałem baner wyborczy znanego kandydata wiszący na płocie szkoły, ale nikomu to chyba nie przeszkadzało... :)
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
Kernit
-5 # Kernit 2020-03-03 22:56
Czyli ma być dwie tablice jedna zamknięta i jedna ogólna ? Bez sensu po za tym teraz 90 procent ludzi czerpie informacje z internetu nie tablic
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
redaktor
+3 # redaktor 2020-03-03 23:29
Nie ma znaczenia ile osób zdobywa wiedzę z internetu, bo - póki co - posiadanie internetu jeszcze nie jest obowiązkowe, więc należy tworzyć takie rozwiązania, które dają jednakową szansę dla wszystkich mieszkańców. Nie tylko dla tych, którzy posiadają komputer czy telefon komórkowy. Nie możemy tworzyć rozwiązań, które będą ludzi dzielić na lepszych i gorszych. Wszyscy mamy być traktowani jednakowo, z szacunkiem i poszanowaniem naszej odmienności.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
kermit
+5 # kermit 2020-03-04 14:01
W tej dyskusji o znaczeniu wyrażenia "powinno być" w której wypowiadali się wybitni "prawnicy" należy zwrócić uwagę, że słowa "powinno być" zostały zapisane w "Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Nowy Żmigród". Na przykład w paragrafie 6.2: Worki i pojemniki powinny być oznaczone napisem jakie odpady należy w nich gromadzić oraz powinny być oznakowane naklejką otrzymaną z Urzędu Gminy w Nowym Żmigrodzie identyfikującą właciciela nieruchomości z której odpady są oddawane". W styczniu 2019 r. gminna strona internetowa pisała: "Osoby, które nie umieściły naklejki otrzymały informację, iż odpady nie zostały odebrane z powodu nie umieszczenia na worku naklejki". Jak to panowie "prawnicy" interpretujecie? Obywatel ma obowiązek, a Gmina nie? :)
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
redaktor
+1 # redaktor 2020-03-04 21:41
Dzięki! Bardzo ładnie wytłumaczone.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
Janio
+5 # Janio 2020-03-05 22:08
I co dalej bedzie?
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
limon
-5 # limon 2020-03-06 07:46
Nic nie będzie! Redaktorek skuli uszy po sobie i tyle. A gmina zrobi to co uzna za stosowne!
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
redaktor
+2 # redaktor 2020-03-06 08:15
Nasze źródła podają, że Kuratorium pozytywnie zaopiniowało wniosek Rady Gminy ws. przekształcenia SP w Makowiskach!
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
miki
+6 # miki 2020-03-06 09:06
To radni się cieszą, ze pozbawili paru nauczycieli pracy!
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
super
-9 # super 2020-03-06 09:38
To jedna z lepszych wiadomości w tym dzisiejszym zwariowanym świecie!!!
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
Kryśka
+2 # Kryśka 2020-03-06 09:59
Gdybyś znał tak dobrze pana redaktora jak go nie znasz to całego szampana byś jeszcze dzisiaj nie wypijał ze szczęścia:)
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
Do super
+5 # Do super 2020-03-06 17:20
Musisz być bardzo nieszczęśliwym człowiekiem skoro na tym świecie ucieszyć Cię mogą tylko kłopoty innego człowieka.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
kermit
-1 # kermit 2020-03-06 12:21
A co odpowiedział nadzór prawny wojewody podkarpackiego?
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
redaktor
+3 # redaktor 2020-03-06 18:34
Nadzór prawny napisał, iż: /.../ przewodniczący rady wyjaśnił, że polecił podanie do publicznej wiadomości informacji o terminie, miejscu i przedmiocie obrad sesji nadzwyczajnej w formie obwieszczeń na tablicach ogłoszeń budynku Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwach i te polecenia zostały wykonane w dniu 30 stycznia br. w godzinach porannych, co zostało potwierdzone odpowiednimi adnotacjami na kopiach obwieszczeń. /.../, dlatego brak jest podstaw prawnych do ingerencji nadzorczej wojewody w przedmiotowej sprawie.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
Pan
+3 # Pan 2020-03-07 01:01
Kto zostal wytypowany na kozła ofiarnego?
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
ghfgh
+5 # ghfgh 2020-03-07 09:29
Cytuję redaktor:
Nadzór prawny napisał, iż: /.../ przewodniczący rady wyjaśnił, że polecił podanie do publicznej wiadomości informacji o terminie, miejscu i przedmiocie obrad sesji nadzwyczajnej w formie obwieszczeń na tablicach ogłoszeń budynku Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwach i te polecenia zostały wykonane w dniu 30 stycznia br. w godzinach porannych, co zostało potwierdzone odpowiednimi adnotacjami na kopiach obwieszczeń. /.../, dlatego brak jest podstaw prawnych do ingerencji nadzorczej wojewody w przedmiotowej sprawie.

od urodzenia tu mieszkam i w życiu nie widziałem ogłoszenia o sesji na tablicy ogłoszeń...
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
Janio
+8 # Janio 2020-03-07 18:16
Czyli co?Przegral pan redaktorze.szkoda.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
redaktor
+1 # redaktor 2020-03-07 22:39
Cóż... Przegrałem. Przegrałem w tym momencie, w którym przeczytałem, że według oświadczenia Przewodniczącego Rady Gminy Nowy Żmigród Henryka Strzelca informacje o terminie sesji Rady Gminy zostały - zgodnie ze Statutem Gminy - powieszone na tablicach ogłoszeń w każdym sołectwie. Cóż mam więcej napisać i o czym? O wiarygodności władz Gminy? O moralności? O patrzeniu w lustro? Po co? Każdy, kto interesuje się życiem Gminy wie doskonale, jak w praktyce wyglądało informowanie o sesjach Rady. Ale - to tak dla informacji - z wiarygodnością jak z dziewictwem: traci się tylko raz.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
bezradny
-6 # bezradny 2020-03-08 15:19
Jejku ale się cieszę że Pan przegrał. Taki Pan był przekonany że będzie inaczej... Wydaje mi się że próbuje Pan być Królem i władca gminy ale się nie udaje w niczym ;) Nie pozdrawiam
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
Antylopa
-5 # Antylopa 2020-03-09 13:03
Czyli Bóg i sprawiedliwość jednak istnieje. Pan redaktor wreszcie może dowie się że nic nie skóra takim działaniem. Na post może będzie skrucha. Również nie pozdrawiam
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
wiejski analityk
+2 # wiejski analityk 2020-03-09 13:43
Jeżeli ręka Boga kierowała ręką przewodniczącego RG gdy pisał oswiadczenie, to w gminie wzrośnie liczba ateistów...
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi

INFO

 • W pogoni za Krempną

  Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” opublikowało kolejny doroczny ranking zamożności jednostek samorządu terytorialnego w przeliczeniu na 1 mieszkańca (per capita). W Read More
 • Program „Klub” - rozstrzygnięcie

  Cztery kluby sportowe funkcjonujące w naszej Gminie otrzymały dotacje w ramach rządowego programu „Klub”. Celem tego programu jest wspieranie klubów Read More
 • Demografia, czyli jest coraz gorzej

  W 2004 roku w gminie Nowy Żmigród mieszkało 9705 osób. Od tego czasu liczba mieszkańców systematycznie spada i na koniec Read More
 • Drzwi pozostaną zamknięte?

  Jak zapewne nasi Czytelnicy pamiętają, poprzednia sesja Rady Gminy, formalnie dostępna dla każdego obywatela, faktycznie została zamknięta, więc tytułowe pytanie Read More
 • Maseczkowy szał…

  Zgodnie z przewidywaniami ludzi, którzy nie poddali się medialnemu linczowi i zachowali zdrowy rozsądek, medialna epidemia straszliwego koronawirusa powoli, bo Read More
 • Bohaterowie Gminy

  Z dziennikarskiego obowiązku należy podać, jak nasi przedstawiciele głosowali nad projektami uchwał ws. reorganizacji szkół w Desznicy i Makowiskach w Read More
 • Drzwi zostały zamknięte w obawie przed obywatelami

  Niecałe 2 minuty wystarczyło, by się przekonać, że wielkie słowa w rodzaju: prawa obywatelskie, demokracja czy Konstytucja są niczym wobec Read More
 • Będzie się niewiele działo

  Remonty dróg gminnych, budowa parkingu obok cmentarza w Nowym Żmigrodzie (II etap), remonty domów ludowych, wykonanie oświetlenia drogowego – to Read More
 • Gdy chcesz psa uderzyć…

  W programie, który PiS przedstawił przed wyborami parlamentarnymi w 2019 roku można znaleźć m.in. takie stwierdzenia „Problemem dla mieszkańców polskiej Read More
 • Rozum w czasie zarazy

  Zgodnie z przewidywaniami, a raczej z ludzką naturą, wszystko przebiega modelowo: makaron, ryż i papier toaletowy wykupiony, paski w telewizjach Read More
 • Szlakiem Tablic Informacyjnych

  Dziennikarstwo to ciężka praca, zwłaszcza w portalu w którym wydawca nie płaci, nikt człowieka nie docenia, prawie wszyscy krytykują, a Read More
 • Lirycznie i romantycznie

  Miłą niespodziankę sprawił żmigrodzki GOK organizując 8 marca recital Tomasza Szweda. Kilkadziesiąt osób, w znakomitej większości kobiet, mogło posłuchać świetnych Read More
 • Houston! Mamy kłopoty!

  Zaczniemy na poważnie, czyli od Konstytucji. Otóż w art. 61 tego aktu prawnego wymieniając prawa obywatela naszego pięknego kraju, wymieniono Read More
 • Piłkarskie bajki dla dorosłych

  Jeden klub płaci ponad 1000 zł miesięcznie za trenera, drugi nie płaci wcale; jeden płaci za remont kosiarki więcej niż Read More
 • Rodzice mówią "NIE"!

  Zapowiedziana reorganizacja niektórych gminnych szkół podstawowych w ostatnich dniach jest jednym z najgorętszych tematów rozmów prowadzonych na lokalnych forach internetowych. Poniżej Read More
 • Najcenniejsze dzieci w gminie

  Przyznam szczerze, że z rozbawieniem śledziłem obrady nadzwyczajnej sesji Rady Gminy, która 31 stycznia 2020 roku podejmowała decyzje ws. reorganizacji Read More
 • Ceny i częstotliwości

  Zastanawiającą rzeczą w dyskusjach o cenach odbioru odpadów jest pomijanie niezwykle ważnego elementu, którym jest częstotliwość odbioru tychże odpadów. Dopiero Read More
 • Tak blisko a tak daleko

  Najprościej mówiąc programy parasolowe (dofinansowanie od 60-85%; jeden dla wszystkich wykonawca projektu wybrany przez gminę w przetargu; przez okres trwałości Read More
 • Prowizorium zamiast budżetu

  Jak nasi Czytelnicy zapewne wiedzą, Rada Gminy nie uchwaliła budżetu na 2020 rok! Generalnie uchwała budżetowa powinna zostać przyjęta przed Read More
 • Pieniądze z prawej i lewej kieszeni

  Bardzo często pisząc relację z sesji Rady Gminy i krytykując brak dyskusji towarzyszącej podejmowanym decyzjom, słyszałem, że na sesjach to Read More
 • 1
© 2020 Obserwator Żmigrodzki